Siste spørsmål

stemmer
5
svar
2
visninger
499
Slik importerer data til sonarqube database?
Jeg har min egen rapport i et tilpasset format, og jeg ønsker å importere det liksom å sonar database for å bruke sonar er widgets å vise det. Er det mulig generelt? Er det noen verktøy for å gjøre det? ... ►►►
Publisert på 02/10/2015 klokken 06:45
bruker Yegor Dovganich
stemmer
18
svar
3
visninger
1k
Tekst med RegEx Validator ikke fungerer
Jeg har et problem med følgende tekst display:

<asp:RegularExpressionValidator ID="Password_RegularExpValidate" runat="server"
Text="TEST!"
Display="Dynamic"
BorderStyle="None"
ControlToValidate="txtNewPass"
ValidationExpression="(?=^.{8,255}$)((?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[^A-Za-z0-9]))^.*"
meta:resourcekey="Password_RegularExpValidateResource1" /></td>

... ►►►
Publisert på 11/07/2011 klokken 16:53
bruker ibm1
stemmer
6
svar
1
visninger
4k
Koble Docker container til bedriftens LDAP-server via SSL
Jeg trenger å koble en Docker beholder til en bedrifts LDAP-serveren.

Beholderen formål er å autentisere brukere mot selskapets LDAP-serveren.

Beholderen kan spørre serveren i "anonym" modus feilfritt. Problemet er når jeg prøver å godkjenne. Serveren krever for legitimasjon som skal overføres konfidensielt. Det vil si gjennom SSL / TLS.

Det interessante er at på min Ubuntu vertsmaskinen, er jeg i stand til å spørre serveren og autentisere mot den. Så, dette fungerer på min vert, men ikke på emballasjen
... ►►►
Publisert på 20/03/2015 klokken 15:41
bruker rosadoft
stemmer
18
svar
2
visninger
331
Modifiserte Git kodenavn og meldinger nå blir avvist fordi de allerede eksisterer
Jeg kom på et prosjekt sent og ønsket å endre eldre git kodenavn og meldinger, så jeg oppdatert i henhold til flere svar her på Stackoverflow:

git tag newname oldname
git tag -d oldname
git push origin :refs/tags/oldname
git push --tags


Som fungerte, endre navnet, men jeg ønsket også å endre de tilsvarende meldinger, så jeg så gjorde dette:

git tag newname newname -f -m "new message for renamed tag"


Det viste seg å fungere, da jeg sett via:

git tag -n1


Men, når jeg nå prøve å git push --tags, får ... ►►►
Publisert på 29/04/2016 klokken 19:30
bruker david
stemmer
27
svar
1
visninger
2k
konvertere heltall sqrt algoritme til fast punkt i Verilog
Jeg har en kode som bestemmer og heltall kvadratroten av en 32 bits tall.

output = floor(sqrt(input))


Jeg ønsker å få et fast punkt resultat som dette {8 bit integer ,8 bit fractionary}, men på en 8 bits inngang. Så wire[7:0]innspill i stedet for [31:0].

Mitt problem er at jeg ikke vet hvordan du endrer algoritme for å finne ut hva jeg tidligere har nevnt. Nedenfor finner du koden.

module sqrt32(clk, rdy, reset, x, .y(acc));
input clk;
output rdy;
input reset;

input [31:0] x;
output ... ►►►
Publisert på 05/11/2014 klokken 04:50
bruker pAndrei
stemmer
50
svar
1
visninger
97
Hvordan få forskjellige grupper fra en pandaer objekt med et tidsstempel utvalg
Jeg har en pandaer serie gjenstand, som inneholder timetidsseriedata på 10 dager som:

import pandas as pd
import numpy as np
# create index first
datetimeindex = pd.date_range('1/1/2018', periods = 24*10, freq = 'H')
ps = pd.Series(np.random.randn(len(datetimeindex)), datetimeindex)


Nå ønsker jeg å lage ulike grupper ut av det. Hvor hver gruppe skal inneholde data mellom 23:00:00 og 02:00:00 timer timer med hver to på hverandre følgende dager. Denne grupperingen vil resultere i 11 grupper. Jeg leste pand ... ►►►
Publisert på 10/03/2018 klokken 09:24
bruker Haroon Rashid
stemmer
10
svar
2
visninger
277
rullegardinliste basert på valg av en annen rullegardin
Jeg er ny på Ruby on Rails. Jeg ønsker å fylle nedtrekkslisten fra modellen

<%= collection_select(nil, :entity_id, @entity, :id, :name,
{:prompt => "Select an Entity"}, {:id => 'entity_select'}) %>


basert på en annen rullegardinlisten

<%= collection_select(nil, :project_id, @projects, :id, :name,
{:prompt => "Select a Project"} %>


På utvalg av prosjekter tilsvarende enheter må vises i en rullegardin men jeg får alle enhetene i virksomheter tabellen som vises. Jeg har ... ►►►
Publisert på 23/04/2013 klokken 09:19
bruker user867295
stemmer
47
svar
3
visninger
198
Ved hjelp av Javascript i WordPress: kaste alle jQuery plugins i, eller er det en måte å betinget laste?
Jeg er relativt ny med WordPress theming og Javascript, men ikke inhabil med heller.

Jeg ønsker å ha maksimalt 10 jQuery plugins å gå på bloggen, men jeg lurer på om det er en måte å få dem laste bare når det trengs, som jeg ikke vil ha noe unødvendig belastning for brukerne.

Noe lignende i noe jeg vet litt mer av ville være betinget kommentarer i IE <!--[IF IE]> @import ie.css <![endif]-->. ... ►►►
Publisert på 10/05/2010 klokken 16:15
bruker ineedtosleep
stemmer
37
svar
2
visninger
137
Swift: Hvordan kan jeg kalle min funksjon inne ferdigstillelse kroppen?
Jeg har en forhåndsdefinert funksjon som har en komplettering param:

func checkNotificationEnabled(_ resultBlock : ((Bool)->())? = nil){
Bool enabled = false

... a big block of code that gets enabled value
...
... end block

resultBlock?(enabled)
}


Jeg trenger å få sant / usant og gi det til en annen funksjon:

@objc
func isNotificationEnabled(_
resolve: RCTPromiseResolveBlock, rejecter reject: RCTPromiseRejectBlock
) -> Void {
checkNotificationEnabled { (enabled:Bool) ... ►►►
Publisert på 14/01/2020 klokken 12:17
bruker Luat Nguyen - Mxn0
stemmer
37
svar
1
visninger
279
Custom kontrolleren for layout.cshtml
Jeg har en MVC hjemmeside som jeg ønsket å gjennomføre en globalisering / lokalisering. På min _Layout.cshtmlhar jeg en rullegardin som har de språkene jeg som støttes. Når en bruker har valgt et språk på at rullegardin, bør det automatisk legge til serveren deretter gjengi det nye språket.

Er det mulig at jeg opprette en bestemt tilpasset kontrolleren for _Layout.cshtmlbare? Hvis ja, hvordan? Hvis nei, er det noen mulig måte, eller tilnærming jeg kan gjøre?

Takk på forhånd! ... ►►►
Publisert på 31/08/2013 klokken 23:38
bruker Gerald
stemmer
40
svar
2
visninger
164
perfekt videresending dilemma
si at jeg har denne struct:

template <typename ...A>
struct A
{
void f(A&& ...args)
{
fwd(std::forward<A>(args)...);
}

template <typename ...B>
void g(B&& ...args)
{
fwd(std::forward<B>(args)...);
}
};


Vil fog gbåde forover perfekt, hvis A... == B...? IMO, de burde, men jeg bare spør for å være sikker.

EDIT: Grunnen til dette spørsmålet er det felles foredrag om hvordan perfekt videresending funksjoner bør alltid være mal funksjoner. Selvføl ... ►►►
Publisert på 09/11/2014 klokken 00:20
bruker user1095108
stemmer
30
svar
1
visninger
837
Hvorfor document.elementFromPoint ikke finne den øverste element?
I dokumentasjonen for document.elementFromPoint heter det:


Returnerer element fra dokumentet som elementFromPoint metode blir kalt som er det øverste element som ligger under det gitte punktet.


Men jeg ser ikke dette problemet. I stedet ser det ut til å velge det nederste element. Dette er faktisk den atferden jeg vil, men jeg er bekymret for hvorfor det ikke samsvarer med dokumentasjon og jeg ønsker å forstå hvorfor, for å hindre mulige fremtidige feil.

Jeg har laget en fele å demonstrere dette . Hv ... ►►►
Publisert på 23/07/2014 klokken 17:10
bruker Michael
stemmer
277
svar
4
visninger
73k
.net localhost nettstedet konsekvent gjør få arterySignalR / avstemning? transport = longPolling & connectionToken = samtaler
Jeg opprettet en ny VS 2013-prosjektet og sett på default.aspx siden med nettleseren Firefox. Når jeg sjekke nettanrop det har gjort, ser jeg det gjør stadige samtaler til:

http://localhost:50682/6a663a78019845d5ade4a328cad09cc2/arterySignalR/poll?transport=longPolling&connectionToken=AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE%2FCl%2BsBAAAAOBmDwPWa2ky2MAZXFHBMVAAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAADSADQXBVKiKczflJ0OzUjOLduFTJE4zd%2FLHWGpDfXnuAAAAAAOgAAAAAIAACAAAACyEX81VwilygfphPoEKCYQ6ZwrkzExoKfZzEMkqBKqqzAAAADG%2BDJbrEFOfsNm9OKhq ... ►►►
Publisert på 11/11/2013 klokken 19:53
bruker user2981059
stemmer
29
svar
2
visninger
1k
glCheckFramebufferStatus returnerer 36062
Problem: glCheckFramebufferStatus gjev verdien (36 062) som ikke samsvarer med noen dokumentert Constant.

Jeg prøver å skape en Framebuffer objekt og deretter sjekke status, men glCheckFramebufferStatus returnerer en verdi som ikke samsvarer med noen konstant.
Gjør jeg noe galt? Alle andre kommandoer fungert så langt.

Code (BlitzMax):

glGenFramebuffers(1, Varptr gl_Framebuffer)
glGenTextures(1, Varptr gl_FramebufferTex)
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, gl_FramebufferTex)
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RG ... ►►►
Publisert på 05/04/2013 klokken 14:40
bruker Xaymar
stemmer
48
svar
1
visninger
270
Hvordan sette flere klikk handling i en bildeVis og pluss, minus knappen tilvekst og minsk i Android
hlw,

Problem1: Jeg utvikler en app hvor jeg har en Imageview som favoritt knapp hvor jeg klikker og endre dette bildet ressurs (det er gjort), men jeg ønsker å sette handling når brukeren igjen klikke på denne bildeVis og bildet er fortsatt samme.

Problem2: Jeg har to bildeknapp "pluss" og "minus" Jeg satt tilstand til det at når brukeren klikker + -knappen midten textview økning med 1, og når det nå 10 deretter på knappen vil ikke kan klikkes på, også for minusknappen når textviw lik = 0 så er det ikke a ... ►►►
Publisert på 18/01/2017 klokken 06:24
bruker Shovon Mohonto
stemmer
45
svar
2
visninger
177
Hvordan fikse modellene aren ikke lastet ennå
i django 1,8

models.py

class hotel(models.Model):
hotel_name = models.CharField(max_length=20)

class Sell(models.Model):
hotel = models.ForeignKey("hotel")
sell_text = models.CharField(vmax_length=20)

class Selled(models.Model):
buy_choices = [(data.id, data.sell_text) for data in Sell.objects.filter(Hotel_id=2)]
city = models.IntegerField(choices=city_choices, default=1)


kommando ./manage.py runserver

django.core.exceptions.AppRegistryNotReady: Models aren't loaded yet.


h ... ►►►
Publisert på 07/09/2015 klokken 08:45
bruker Squallcx
stemmer
20
svar
1
visninger
60
Docker-komponere med bilde vert i git i tilpasset katalog
Min Docker-komponere YAML konfigurasjon er laget av

version: '3'
services:
nginx:
image: https://my-git-address.git#:dockers/nginx-dev
ports:
- 80:80
- 443:443
networks:
dev-net:
aliases:
- app.dev.local
- dev.local
extra_hosts:
- "foo.dev.local:127.0.0.1"


men komponering mislykkes med meldingen:

λ docker-compose up
Creating network "application_dev-net" with driver "bridge"
ERROR: no such image: https://my-git-address.git#:dockers/ng ... ►►►
Publisert på 11/01/2019 klokken 13:59
bruker Sebastian Busek
stemmer
22
svar
3
visninger
1k
Vil memcache hjelp med dyre MySQL spørringer? (Drupal site)
Dette er et enkelt spørsmål. Det er noen spørsmål om vår side som tar for mange sekunder for å fullføre (som 15 sekunder!). For anonymt trafikk får de en bufret HTML-fil, men for innloggede brukere det er for treg.

Spørringen ser slik ut:


SELECT node.nid, votingapi_cache_vote_percent_average.value AS votingapi_cache_vote_percent_average_value, votingapi_cache_vote_percent_count.value AS votingapi_cache_vote_percent_count_value, node.type AS node_type, users.name AS users_name, users.uid AS users_uid, n ... ►►►
Publisert på 04/11/2009 klokken 14:32
bruker Ferran Gil
stemmer
4
svar
0
visninger
369
Update forårsaker fulle postback med SqlDataSource
Hei Jeg har kjørt rundt å prøve å fikse ett problem i flere dager nå og komme til poenget med å gi opp.

Jeg har en listevisning som er å bruke en Update med Timer slik at bare listevisningen oppdaterer ikke hele siden og det fungerer fint på den lokale serveren, men når opp på webserveren at den vil ha noe av det. Jeg strippet den tilbake så langt jeg kunne, og det ser ut som hele sending skjer fordi Listview oppdateringer fra SqlDataSource som er åpenbart viktig eller listevisningen kan ikke få noen data. ... ►►►
Publisert på 04/04/2011 klokken 09:26
bruker user671763
stemmer
32
svar
0
visninger
60
Hvordan kan jeg fikse dette Bitly oAuth 'single header' feil du?
Kontekst: Jeg har en WordPress plugin som tillater brukere å autentisere med Bitly slik at de kan bruke koblingen forkorte funksjoner hvis de ønsker å gjøre det.

Bitly krever en tilbakeringingswebadresse skal lagres i app-innstillingene, så jeg opprettet en frittstående script på serveren min som behandler godkjenningsprosessen. Den samlede håndtrykk faktisk ser omtrent slik ut:


Brukeren klikker på en lenke ta dem til autorisasjon siden Bitly for min app.
Hvis de er enige, blir de videresendt til manuset ... ►►►
Publisert på 23/05/2016 klokken 22:51
bruker Nicholas Cardot
stemmer
9
svar
0
visninger
854
Histogrammer og kontinuerlige spørringer i InfluxDB
Jeg vil gjerne histogrammet over ett år - fordeling av verdier i løpet av et helt år - fra en tidsserie i InfluxDB. Hva er riktig syntaks for dette søket? Alle eksemplene inneholder en gruppe-for-tid-leddet, men at (naturligvis) resulterer i flere tidsenheter, hver med sin egen histogram. Jeg vet egentlig ikke når det ville være nyttig? Uansett, jeg prøvde dette

select histogram(value,0.1) from series1 where time > '2013-09-25' and time < '2014-09-25'


som synes å gi det rette svaret. Men det tar en ... ►►►
Publisert på 27/09/2014 klokken 03:45
bruker Per Quested Aronsson
stemmer
38
svar
2
visninger
1k
Henter liste over Amazon Payments tatt for bestillinger innenfor datointervall
Jeg trenger å skrive et program som importerer betalinger tatt via amazon for varene vi selger på Amazon nettstedet inn i vårt system.

Ifølge Amazon Market Web Service område kan jeg få denne informasjonen:


Amazon Market Web Service (Amazon MWS) er en integrert webtjeneste API som hjelper Amazon selgere å programma utveksle data på oppføringer, bestillinger, betalinger , rapporter og mer.


Men jeg kan ikke finne noe om dette i det hele tatt. Ingen av klientbiblioteker synes å ha noe med å hente en lis ... ►►►
Publisert på 25/10/2011 klokken 11:23
bruker George Duckett
stemmer
8
svar
1
visninger
165
Serialisering av Arraylist i Java
Jeg prøver å serial en Arraylist, men når jeg deserialize får jeg alle nullverdier returneres. Kan ikke se hvorfor

public ArrayList<Uurwerken> maakUurwerk() {
lijst.add(new PolsAnaloog(time, "roze", false, "PA01"));
lijst.add(new PolsDigitaalTimer(time, "zwart", true, "PDT01"));
lijst.add(new PolsAnaloog(time, "rood", false, "PA02"));
lijst.add(new PolsAnaloogDatum(time, "zwart", true, "PAD01"));
lijst.add(new PolsDigitaalDatumTimer(time, "groen", true, "PADT01"));
lijst.a ... ►►►
Publisert på 23/01/2014 klokken 10:20
bruker boselfje
stemmer
1
svar
0
visninger
100
Endre monthcalendar valgt måned uten å klikke på den
Jeg har listeboksen med Twelves elementer wich tilsvarer måneder. Jeg ser etter hvordan du bytter måned tilsvarer verdien som er valgt i listeboksen. Jeg prøvde dette uten å lykkes.

Dim siffer som Integer = Val (ListBox1.SelectedItem) Dim NowMonthDigit Som Integer = MonthCalendar1.SelectionStart.Month Dim num1, num2, resultatet som enkel Hvis NowMonthDigit <Digit Deretter num1 = Digit num2 = NowMonthDigit resultat = num1 + num2

Dim mydate As New Date
mydate = MonthCalendar1.SelectionSta ... ►►►
Publisert på 03/05/2018 klokken 18:22
bruker Guillaume Tremblay
stemmer
38
svar
5
visninger
507
Host blogg på annen server?
Foreløpig har jeg mine selskaper blogge på samme server som vår viktigste web app - som i example.com/blog

Hva ville være den enkleste måten å flytte bloggen til en annen server, men fortsatt la brukerne enten åpne blogg på example.com/blogeller blog.example.com? ... ►►►
Publisert på 10/12/2009 klokken 10:47
bruker Anthony
stemmer
48
svar
2
visninger
151
Android Imageview Logo ikke vises
Jeg har en main_activity.xmlsom viser en fragmentert layout. Oppsettet inneholder imageview(en logo), og noen text fields. Ved første, jeg prøvde å bruke relativelayout, ser det kjempebra / perfekt på design visningen. Men når det kjøres på emulater, alt virvar opp. Så jeg bestemte meg for å bruke en LinearLayout. Etter endring, er det en forbedring i brukergrensesnittet. Men problemet er at bildet vises ikke.

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_conten ... ►►►
Publisert på 27/01/2017 klokken 06:35
bruker Sapien Elva
stemmer
38
svar
2
visninger
127
Hvordan fylle JComboBox ved hjelp av en metode som aksepterer strengen som kombinasjonsboks navn
Jeg ønsker å fylle flere JComboBoxi et GUI. Så jeg ønsker å bruke en metode som aksepterer hvert JComboBoxnavn som et argument. Er dette mulig?

cmbCustomers.addItem("customer name");


I koden ovenfor jeg ønsker å erstatte cmbCustomers med eventuelle streng som sendes til befolke metoden.

Jeg har forsøkt å passere en streng argument fra en befolke metode for å erstatte cmbCustomers comboboxname dynamisk, men det egentlig ikke synes mulig.

Jeg gjør et GUI som fylles JTablesmed data fra en database. Velge ... ►►►
Publisert på 12/08/2017 klokken 17:14
bruker learner
stemmer
50
svar
0
visninger
120
Når siden er oppdatert, unødvendig siste Java-script kjører igjen
Min aspx siden har en Sweetalertog noen funksjonalitet, når jeg klikker på en knapp en JavaScriptutføres, er mitt problem at etter at jeg oppdatere siden dette skriptet utfører igjen og igjen etter hver oppdatering.

Server Side:

Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "PollForStatus", "PollForStatus('" + buildName + "','QA', '" + tenat + "');", true);


Klient side

function PollForStatus(buildName, env, tenant) {
SuccessPopUp(buildName);

var cb = setInterval(function () {
... ►►►
Publisert på 14/07/2018 klokken 15:23
bruker Noam Igor Veronin
stemmer
30
svar
1
visninger
1k
Hvordan få den semantiske orientering String eller adjektiver ved hjelp SentiWordNet
Jeg gjør et prosjekt på sentiment analyse. Jeg trenger den semantiske orientering av streng eller adjektiver, så jeg anbefaler å bruke SentiWordNet_3.0.0 fra referanse stillingen Stackoverflow “Hvordan bruke SentiWordNet” .Jeg hadde kjørt inn koden, men hver gang jeg får følgende resultat.

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2
at qtag.SWN3.(SWN3.java:29)
at qtag.SWN3.main(SWN3.java:105)
0.0


Jeg har kjøre koden med annen streng som input, men resultatet er samme. Jeg har allerede fjernet den førs ... ►►►
Publisert på 07/05/2013 klokken 00:32
bruker Monalisa
stemmer
42
svar
1
visninger
204
Får en nettadresse med Python
Jeg prøver å gjøre noe lignende til placekitten.com, hvor en bruker kan innspill to strenger etter at basen nettadresse og har disse strengene endre utgang. Jeg gjør dette i Python, og jeg kan ikke for livet av meg finne ut hvordan de skal ta tak i URL. I PHP kan jeg gjøre det med søkestrengen og $ _REQUEST. Jeg kan ikke finne en lignende metode i Python som ikke er avhengig av CGI.

(Jeg vet jeg kunne gjøre dette med Django, men det er alvorlig overkill for dette prosjektet.) ... ►►►
Publisert på 08/10/2011 klokken 01:07
bruker Heather
stemmer
28
svar
1
visninger
38
Hvordan kan jeg feilsøke en dataflyt feil som ikke produserer loggene?
Jeg skriver på Google Dataflyt batch rørledning med Python SDK og jeg har kommet over en rørledning feil som ikke synes å ha noen stokker i Stackdriver. Feilen oppstår når du kjører beam.combiners.ToList()på et datasett ~ 300MB.

Stackdriver utganger:


Jobben mislyktes fordi et arbeidselement har sviktet 4 ganger. Se tidligere loggoppføringer for årsaken til hver og en av de 4 feil. For mer informasjon, se https://cloud.google.com/dataflow/docs/guides/common-errors . Arbeidet elementet ble forsøkt på føl ... ►►►
Publisert på 14/02/2020 klokken 12:36
bruker Justin Miller
stemmer
45
svar
0
visninger
137
Spritekit - lavere ytelse for A7 enheter vs A6 enheter?
Forhåpentligvis denne isnt et dumt spørsmål. Jeg har lagt merke til min spritekit Spillet kjører på en bunnsolid 60 fps på min iphone 5 .. men på iPhone 5s og iPhone netthinne mini, ser jeg min fps falle ned til 52-55 fps. Jeg skjønte de nyere enhetene ville være raskere, men det eneste jeg kunne tenke på er at disse enhetene bruker en 64 bits prosessor, mens min iphone 5 ikke. Kan jeg få noen form for bygge innstillings problemer? Det er rart nyere enheter vil ha dårligere ytelse.

Jeg bruker standard arki ... ►►►
Publisert på 22/12/2014 klokken 23:17
bruker hamobi
stemmer
32
svar
2
visninger
101
angularjs jasmin løfte testing
Jeg prøver å teste min innlogging kontrolleren, som skal sende brukernes brukernavn / passord til tjenesten og si om det eksisterer i tjenesten. Her er min kode:

describe('LoginController', function() {
beforeEach(module('task6'));

var $controller, LoginService;

beforeEach(inject(function(_$controller_, _LoginService_) {
$controller = _$controller_;
LoginService = _LoginService_;
}));

describe('LoginController.submitLogin', function() {
it('tests if such u ... ►►►
Publisert på 18/01/2016 klokken 13:27
bruker Vovch
stemmer
22
svar
0
visninger
81
Kan jeg omdefinere min lagring og installere Windows 10 over kali linux?
skriv bildebeskrivelse her

Jeg har lagt min lagringsplass informasjon som ovenfor. Kan jeg omdefinere ext4 lagring og redusere størrelsen som å tildele den til Windows 10. Jeg kan ikke gjøre det mens du kjører kali linux hvordan kan jeg gjøre det? ... ►►►
Publisert på 15/02/2020 klokken 14:39
bruker utkarsh singh
stemmer
3
svar
1
visninger
561
Cascading avslører i Python Minesveiper
Jeg jobber på en rekursiv funksjon for å avsløre innholdet i noen områder rundt null. Jeg får typefeil "Feiltype: støttes operand type (r) for -: 'liste' og 'int'" for min kode. Jeg ønsker denne koden (når gitt en plassering) for å avdekke eventuelle mellomrom rundt det som ikke er miner opp før det er et tall.

import sys
from game import *
from gameio import *
import random

rows = int(sys.argv[1])
cols = int(sys.argv[2])
mines = int(sys.argv[3])

def main():
mat = buildMatrix(rows,cols)
status ... ►►►
Publisert på 20/04/2014 klokken 01:37
bruker user3295539
stemmer
52
svar
1
visninger
100
Vue reaktivitet ved bruk Loggfila klasser
Jeg har en Vue 2.6.10 app som kjører Loggfila 3.6.3.

Jeg har en Loggfila klasse erklært som utfører noen standard funksjoner for applikasjonen. Jeg har en plugin som tildeler forekomsten av klassen til Vue prototype.

Ingen offentlig medlem av det startes klassen er reaktiv uansett type.

I destillert eksempelet ned https://codepen.io/ColdToast/pen/KKwwjwY

Klasse

class Module {
public _person = null;

constructor() {}

get person() {
return this._person;
}

set person(val) {
... ►►►
Publisert på 04/12/2019 klokken 18:36
bruker Mike Fielden
stemmer
40
svar
2
visninger
124
Hvordan konvertere en byte array til strengen
Jeg har en byte array med binære verdier som "1010010011". Nå ønsker jeg å konvertere til en streng .Jeg har prøvd forskjellige metoder, men mislyktes .Kan noen hjelpe meg? ... ►►►
Publisert på 22/07/2017 klokken 18:38
bruker user8043557
stemmer
50
svar
1
visninger
166
Sjekke om en arralist inneholder et Excel-celle verdi
jeg har en ArrayList<Cell> RM = new ArrayList<Cell>() ;

hvor RM=[aaa,bbb]og hvor aaaog bbber noen celler fra en Excel-fil jeg bruker denne koden for å få cellene verdiene i Arraylist.

Row row = sheet.getRow(1);
Iterator<Cell> cells1 = row.cellIterator();

while( cells1.hasNext() ) {
Cell cell = cells1.next();

if (Cell.CELL_TYPE_STRING==cell.getCellType()) {
RM.add(cell);
}
}


Så jeg prøver å se om Arraylist inneholder aaa eller bbb, men den ikke gjenkjenner ... ►►►
Publisert på 30/09/2013 klokken 17:21
bruker user2598911
stemmer
11
svar
1
visninger
284
php konvertere streng i betinget utsagn
Jeg har en bi-dimensjonal matrise av matrise med homogene verdier.

$input = array(
'x' => 100, 'y' => 101, 'type' => 'yes', value => 10
), array(
'x' => 110, 'y' => 101, 'type' => 'no', value => 10
), array(
'x' => 120, 'y' => 102, 'type' => 'yes', value => 99
);


Jeg trenger å finne ut en måte å skrive en funksjon for å filtrere verdier passerer en "tekst" filter som innspill:

//extract all values when $tye = yes and $value is greater than 10
custom_fil ... ►►►
Publisert på 29/10/2015 klokken 15:09
bruker Stefano Radaelli
stemmer
44
svar
2
visninger
94
Hvordan sjekke om et element er ikke på siden lenger?
Jeg har definert et direktiv, som kan brukes på en knapp, og hvis knappen klikkes, vil det fjern noen elementer fra dokumentet, ser koden slik ut:

.directive("mydirective", function() {
return {
link: function(scope, element) {
element.bind('click', function() {
$timeout(function() {
angular.element("#aaa").remove();
}, 1000);
});
}
});


Nå ønsker jeg å teste den med vinkelmåler, ser koden slik ut:

$("#mybutton").click(); // the button ha ... ►►►
Publisert på 09/12/2014 klokken 13:43
bruker Freewind
stemmer
27
svar
1
visninger
823
Vue.js & Fire 'Bruker' info
Jeg utvikler en app ved hjelp Vue.js og Firebase.

Jeg har klart å få påloggings arbeider ved hjelp av e-post / passord, og kan med hell lagre firebase.auth () bruker info i Vue.js staten under state.currentUser.

Men i henhold til Fire retningslinjer, har jeg mer informasjon lagret under en '/ brukernes ref. Eg. / Brukere / uid

Jeg ønsker å trekke disse dataene inn i vuex butikken også (state.userMeta), så jeg kan bruke den rundt i området, men det aldri fungerer etter en oppdatering. Hvis jeg ikke oppdat ... ►►►
Publisert på 16/03/2017 klokken 08:34
bruker James Clare
stemmer
50
svar
1
visninger
114
Hvordan endre teksten i kommandoen for å kjøre et program i Linux?
Jeg bruker Arch. For eksempel, for å kjøre Google Chrome i terminal du må kjøre lang kommando google-chrome-stable. Hvordan kan jeg endre denne kommandoen for å gjøre det mer konsis ( chromefor eksempel)? Jeg kjører denne nettleseren ofte fra terminalen fordi det er mer praktisk for web-utvikling når du skriver noen html / css koden i teksteditor og kjøre den bruker nettleseren for å se hvordan det fungerer. Takk skal du ha! Og beklager for min engelsk, det er ikke mitt morsmål. ... ►►►
Publisert på 12/02/2020 klokken 04:37
bruker quantumleap
stemmer
17
svar
2
visninger
791
jquery tilfelle delegasjon variabel omfang med påfølgende samtaler
Med arrangementet delegasjonen på jQuery 1.6, kan du svare på hendelser som har boblet opp til en felles forelder.

Et eksempel gjennomføringen er slik:

(function($){
$.fn.myeventhandler = function () {

return this.delegate('a.next, a.prev', 'click customEvent', function (event) {

var target=$(event.target);
var bar = null;

if('click' == event.type) { /*~[ call this 'a' ]~*/

// handle the click event
$('#next-element').animate({width:'200px'} ... ►►►
Publisert på 30/09/2011 klokken 12:13
bruker MyStream
stemmer
42
svar
1
visninger
118
Sammenligning av to pandaer dataframe
Jeg har for eksempel i dataframe daglig "AAPL, MSFT, TSLA, AMZN" og ukentlig liste "Riksrevisjonen, EXCA, AAPL, HRT, TSLA"

Hvordan kan jeg sammenligne de to dataframes og skrive ut når en ticker er funnet i begge listene?

dailyList = []
weeklyList = []

for ticker in tickers:
dailyList.append(ticker)
weeklyList.append(ticker) # append with some data like "AAPL"

compare(dailyList,weeklyList)
print(matchingTickers) ... ►►►
Publisert på 17/08/2019 klokken 20:15
bruker Daniel
stemmer
49
svar
3
visninger
191
Sum hash verdier Ruby
Jeg har en rekke hashes

players = [{:id=>1, :name=>"Alda", :dice_count=>5, :hand=>[6, 5, 2, 4, 3]},
{:id=>2, :name=>"Gonzalo", :dice_count=>5, :hand=>[1, 5, 1, 1]},
{:id=>3, :name=>"Markus", :dice_count=>5, :hand=>[6, 2, 5, 1]},
{:id=>4, :name=>"Luella", :dice_count=>5, :hand=>[4, 5, 1, 6, 5]}]


og jeg ønsker å summere størrelsen på hver :handverdi i rekken. Er det en enkel måte å gjøre dette?

Slik at produksjonen vil være summen av hvert :hand.size. I ... ►►►
Publisert på 15/09/2015 klokken 17:21
bruker Seal
stemmer
4
svar
1
visninger
295
Skjule bestemt kategori i oppføringer
Jeg jobber med en Wordpress tema. Temaet er Classifieds themefra premiumpress. Temaet har en snarvei til å vise alle oppføringer. Den tilsvarende snarvei er [LISTINGS].

Funksjonen for kortnummer er som følger

/* =============================================================================
[LISTINGS] - SHORTCODE
========================================================================== */
function wlt_page_listings( $atts, $content = null ) {

global $userdata, $wpdb, $CORE; $STRING = ""; $extra="" ... ►►►
Publisert på 19/09/2014 klokken 10:19
bruker user3873322
stemmer
6
svar
1
visninger
114
Spør kodet XML innen ukodet XML kolonne i SQL Server 2012
Jeg har bord med en XML-kolonne som ser ut som følgende. XML-kolonnen har noen kodet XML inne ukodet XML.

OrderID UserDefXML
1 <Order><OrderDetail><LineItem><ItemName>XYZ</ItemName><Custominfo> &lt;PrimaryName&gt;STACKOVERFLOW &lt;/PrimaryName&gt;</Custominfo></LineItem></OrderDetail></Order>


Jeg trenger å trekke ut alle radene som har PrimaryName LIKE 'STACK%'. Hva bør spørsmålet være for dette? ... ►►►
Publisert på 18/11/2015 klokken 16:40
bruker FMFF
stemmer
39
svar
1
visninger
112
Kan en asynkron funksjon retur udefinert i stedet for en Promise
Jeg jobber med en app ved hjelp nodejs. Jeg gjør flere HTTP-forespørsler med en asynkron funksjon og Axios bibliotek. Men jeg ikke alltid ønsker å returnere hentet data fra min http forespørsel, bare hvis en bestemt betingelse er oppfylt.

Som så.

const getFooHTTP = async (id) => {
let response = await axios.get(url);

if (condition){
//I only want to return the response here
return response;
}

//Here i do not want to return the response
}


Så jeg får alle løfter returneres i en matrise med Promise.al ... ►►►
Publisert på 25/08/2019 klokken 06:29
bruker wailay
stemmer
12
svar
1
visninger
960
ui5: flytte valgte rader fra Tabell1 til TABLE2 i en annen visning
jeg har et krav der jeg har å velge (avkrysningsruter) rader fra Tabell1 (i view1) til og lime dem inn i tabell 2 (i lys 2). er dette mulig uten samtale noen OData tjeneste i table2? vennligst gi meg beskjed tilnærming på hvordan du gjør det. Java måte eller ikke ui5 API kan gjøre dette på en bedre måte? ... ►►►
Publisert på 18/11/2014 klokken 09:00
bruker sapsm
stemmer
31
svar
1
visninger
139
Java Swing Kalkulator - Mangel på hovedmetode
I dag skrev jeg en grafisk kalkulator, som opererer gjennom bruk av bare knapper, og etter endt jeg innså at jeg ikke hadde definert en hovedmetode i hele koden min. Jeg har tenkt på det en stund, men kan ikke, med min begrensede kunnskap, komme opp med en måte å omgå dette problemet.

Jeg var tenker på å erstatte den metoden som jeg bruker for bygging av kalkulatoren med hoved, men kjørte inn i en sak med tilgang til ikke-statiske variabler utenfor hoved.

Min kode for referanse:

import java.awt.*;
import ... ►►►
Publisert på 18/11/2015 klokken 22:06
bruker Skad
stemmer
26
svar
1
visninger
192
automatisk endre størrelsen på merkelappen når innholdet overskrider i firefox og krom
Jeg plasserer innholdet i <p>taggen.

Jeg har spesifiserte bredden og høyden av <p>merkelappen initially.When innholdet føyer dynamisk, kan innholdet være stor, og det renner over til den <p>koden.

Men jeg observert i tilfelle av IE det øker automatisk <p>størrelsen når innhold overløp occurs.But incase av andre nettlesere innhold vil bli lagt utenfor <p>tag.

Hva er løsningen for disse nettleserne for automatisk resize koden? ... ►►►
Publisert på 20/07/2010 klokken 14:04
bruker Govindarajulu
stemmer
17
svar
1
visninger
326
Python Logic Problem: Test Scores
Hei alle Jeg er litt stuck med en logikk problem.

Kriteriene er:

Skriv et program som ber brukeren om å skrive inn en rekke testresultater. Programmet skal vise en bokstavkarakter for hver poengsum og gjennomsnittlig test score. Skriv følgende funksjoner i programmet:

calc_average - Denne funksjonen bør be brukeren om å skrive inn prøveresultatene til det ikke er mer poeng å gå inn, skrive ut en bokstavkarakter for hver test score, og returnerer gjennomsnittet av alle testresultater. determine_grade - De ... ►►►
Publisert på 13/08/2015 klokken 20:15
bruker rabbit
stemmer
33
svar
3
visninger
177
Hva er den raskeste måten å navigere til toppen av en klasse i Visual Studio
Hvis jeg redigerer dypt inne i kroppen til en klasse, vil det være de raskeste (ie. Færrest hurtigtaster) måte å navigere til toppen av klassen erklæring (linjen som inneholder "class Classname" ... ►►►
Publisert på 12/07/2009 klokken 23:39
bruker David Gardiner
stemmer
17
svar
1
visninger
420
non-deklarativ markup language
Wikipedia sier :


Mange markeringsspråk som HTML, MXML, XAML, XSLT eller andre brukergrensesnitt markeringsspråk er ofte deklarative. HTML, for eksempel, beskriver bare hva som skal vises på en webside - det angir ikke mulige interaksjoner med den aktuelle websiden.


Som innebærer at det er kodespråk som er ikke-deklarativ (bruk av ordet ofte ). Jeg mistenker at dette ikke er tilfelle - Er det noen som ikke er deklarative kodespråk? ... ►►►
Publisert på 02/09/2013 klokken 14:24
bruker Mike Vella
stemmer
14
svar
2
visninger
146
Opencart hvis produktet tilgjengelig Button showet annet deaktivere den knappen
Hei Jeg oppretter en søknad ved hjelp av Opencart. Det fullt tilpasset, jeg har tvil i dette.


Jeg har filter.tpl siden, i sidens trenger jeg for å vise og skjule knappen basert på produkttilgjengelighet F.eks: Hvis produktet tilgjengelig show som dette
skriv bildebeskrivelse her

ellers knapp show som dette skriv bildebeskrivelse her


Prøver denne fuglekongens koden ved hjelp ajax

filter.tpl

$('input[name=\'filter_name\']').autocomplete({
'source': function(request, response) {
$.ajax({
... ►►►
Publisert på 22/03/2017 klokken 05:35
bruker Ramesh S
stemmer
41
svar
1
visninger
89
Kan du / Hvordan du låse In-App Navigation Senter tilgang i iOS 7?
Tittelen bør være ganske talende, men her er litt mer detaljer. Jeg jobber med en app som bruker en topp til bunn panne gest mye, som ofte drar ned varslingssenter i vanvare. Er det noen måte å deaktivere varselsenteret mens min app kjører? ... ►►►
Publisert på 10/02/2014 klokken 16:18
bruker scarfox
stemmer
9
svar
1
visninger
276
log4perl flere konfigurasjoner i en enkelt conf
Kan jeg ha flere konfigurasjoner spesifisert i en enkelt conf fil?

Jeg har spesifisert noe sånt som dette

log4perl.category.xml_script = DEBUG, LOGFILE_XML_SCRIPT
log4perl.category.xml_script.XML_script_lib = DEBUG, LOGFILE_SCRIPT_LIB
log4perl.category.addrdec2xml = DEBUG, LOGFILE_ADDRDEC2XML
log4perl.oneMessagePerAppender = 1


xml_script og addrdec2xml er 2 uavhengige skript.

log4perl.appender.LOGFILE_XML_SCRIPT = Log::Log4perl::Append ... ►►►
Publisert på 10/12/2013 klokken 01:53
bruker justrajdeep
stemmer
32
svar
2
visninger
108
Gruppering duplikater i pandaer på 2 IDer og trans resten av kolonner på ulike måter
For å få til dette spørsmålet, la oss anta at vi har 2 butikker og en opptelling i pandaer med doble oppføringer. Vi identifiserer hvert element på sin strekkoden og datoen det kom til butikken (så vi vil vurdere ulike elementer hvis datoen er forskjellig, selv om strekkoden er den samme), og vi lagrer lager av hvert element i hver butikk , og prisen:

arrival_date bar_code stock_shop1 stock_shop2 price
1 2015-08-30 8000001 52 11 100
2 2015-08-30 800 ... ►►►
Publisert på 26/10/2015 klokken 13:24
bruker Roman Rdgz
stemmer
12
svar
1
visninger
1k
problemer med å finne summering, gjennomsnitt, varians i Visual Basic
Jeg jobber med en vb.net 2010 skjema som vil legge en brukere inngang. Jeg ønsker å lage et program som kan beregne summering, gjennomsnitt, varians og standard devation .... noen kan hjelpe i å legge kode og fikse problemet ???? .. Behage hjelpe meg .... Jeg prøver å løse problemet, men når jeg kjører programmet det er en feil "InvalidOperationException var ubehandlet (En feil oppstod skape form Se Exception.InnerException for detaljer Feilen er: Object referansen ikke satt til en instans av et objekt)."

... ►►►
Publisert på 08/02/2013 klokken 07:14
bruker Estih Vic Estillote
stemmer
42
svar
1
visninger
72
Rxjs / reaktor grense operatør tilsvarende for Ajax forespørsler
Hva jeg prøver å oppnå er å utføre mange ajax forespørsler (varierer fra 10 til 1000 +) samtidig, men på en grense på aktive forespørsler av 5 (som en FIFO kø når det gjelder gjennomføring av avtale).

For eksempel har vi en rekke 100 http adresse og vi ønsker å få første fem og utføre en GET-forespørsel for hver enkelt, hvis noen av disse fem forespørsler ender deretter en annen adresse skal gå inn i køen og utføre sin GET forespørsel inntil alle 100 adresser gjøre en forespørsel og finish.

Med reaktoren ... ►►►
Publisert på 28/11/2018 klokken 07:29
bruker Panos K
stemmer
39
svar
1
visninger
276
matplotlib stackplot farger ValueError og segmentering feil
Jeg har nylig reinstallert min OSX, Python og alle mine avhengigheter, men når du kjører gammel kode som brukes til å arbeide (se spørsmål: Feil offset ved bruk av ligningsmodus og indeksene i Matplotlib og OSX ) er nå kaster et unntak og en segmentering feil. Den fullstendige koden er i den koblede spørsmålet, og det har ikke vært noen endringer. Dette er den feilen jeg får:

File "matplotlib-stacked.py", line 57, in <module>
plt.stackplot(NP.arange(num_cols)+1,data,colors=colors)
File "/usr/ ... ►►►
Publisert på 09/02/2016 klokken 20:02
bruker Josep Valls
stemmer
21
svar
4
visninger
223
setTimeout funksjonaliteten fungerer ikke
Jeg prøver å bruke jQuery setTimeout for å kalle en metode hver x tidsintervall:

$('.text').blur(function () {
doSmth();
});

$('.text').bind("paste", function (e) {
setTimeout(function () {
doSmth();
}, 5);
});


Timeout ikke fungerer, vennligst råd! ... ►►►
Publisert på 18/12/2011 klokken 10:28
bruker Echo
stemmer
36
svar
1
visninger
119
Glatt skyvebakgrunnsbilde sløyfe med jQuery hver ()
Har problem å looping bakgrunnsbilde i glatt glidebryteren. Vennligst se koden under.

var json = [
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=1" },
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=2" },
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=3" }
];

$.each(json, function () {
var image = this["img_url"];
console.log(image);
$("#test").append(
"<div class='slideBG'><img src=" + image + "></div>"
);
}); // each ENDS

// initialize the sli ... ►►►
Publisert på 22/11/2018 klokken 14:58
bruker Chip
stemmer
24
svar
1
visninger
920
oppdatere verdiene i en generisk liste ved å sammenligne med en annen liste (annen klasse)
Jeg har en generisk liste LIST alist som allerede har vært befolket, fra databasen. Jeg har en annen generisk liste Liste Blist som er befolket av å lese en flat fil. Jeg prøver å sammenligne de to listene basert på noen felt

Update, jeg bruker følgende grunnleggende for loop:

for (int i = 0; i < AList.Count; i++)
{
if (AList[i].Someval== BList[i].Someval)
{
AList[i].Value1 = BList[i].SomeValue;
-----
} ... ►►►
Publisert på 01/08/2013 klokken 14:29
bruker user1110790
stemmer
29
svar
2
visninger
78
Problemet på foreningen i RAILS
Her er mitt problem. Jeg har to modeller (Bygg og kunden)

class Construction < ApplicationRecord
has_many :works
belongs_to :customer
end

class Customer < ApplicationRecord
has_many :constructions
end


Jeg ønsker å knytte en kunde til en konstruksjon under opprettelsen av en ny konstruksjon. For å gjøre dette har jeg de følgende kontrollerens metode (som åpenbart er false)

def create
# @construction = Construction.new(constructions_params) (commented)
@construction = Construction.new(cus ... ►►►
Publisert på 18/12/2019 klokken 16:47
bruker Brian Rid
stemmer
36
svar
1
visninger
95
Konverter epoken tid til standard datetime fra JSON python?
Jeg har en JSON:

[{'id':'1',
'name':'rob',
'created':'1577431544986'
},

{'id':'2',
'name':'tom',
'created':'1566431234567'
}]


Jeg trenger å konvertere Unix tidsstempel til stede i JSON til standard Datetime.

Min endelige resultatet skal være:

[{'id':'1',
'name':'rob',
'created':'27-12-2019'
},

{'id':'2',
'name':'tom',
'created':'22-08-2019'
}]


Hva jeg har gjort:

Jeg er i stand til å finne ut å gjøre det for enkelt variabel:

import datetime
time = '1566431234567'
your_dt = date ... ►►►
Publisert på 06/01/2020 klokken 14:05
bruker Zanthoxylum piperitum
stemmer
8
svar
1
visninger
349
Hvordan lage en fil klasse inngang og små bokstaver for filnavn?
Jeg har en fungerende applikasjon her allerede som leser en tekstfil med Fileklassen etter å spørre brukeren for filnavnet input. Men jeg må gjøre det store og små bokstaver som betyr at si hvis brukeren innganger zombie.txt , så vil det være en FileNotFoundExceptionkastet selv om den faktiske filnavnet er Zombie.txt . Så mitt spørsmål er hvordan kan jeg rette opp søknaden min å gjøre det slik?

I tillegg, som jeg er fortsatt en nybegynner til programmering osv, alle forslag eller råd til å forkorte min kod ... ►►►
Publisert på 19/08/2014 klokken 03:21
bruker Scorpiorian83
stemmer
19
svar
2
visninger
230
NSMetadataQueryDidUpdateNotification, kan ikke få dette til å fungere. Kodebiten inkludert
Jeg kan ikke få NSMetadataQueryDidUpdateNotification til å fungere. Blitt sittende fast på det i flere dager. Er det noe unormalt i koden under.

dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_BACKGROUND, 0ul), ^{


NSString* filePattern = [NSString stringWithFormat:@"*.%@", @"*"];

NSMetadataQuery *aQuery = [[NSMetadataQuery alloc] init];
aQuery.predicate = [NSPredicate predicateWithFormat: @"%K LIKE %@", NSMetadataItemFSNameKey, filePattern];

[aQuery setS ... ►►►
Publisert på 04/11/2015 klokken 02:43
bruker Travis Loh
stemmer
47
svar
1
visninger
92
Kan ikke kalle en tilpasset respository Methode symfony2
Jeg har fulgt hvert skritt i boken, men jeg kan ikke få til å fungere enhver enhet tilpasset depotet.
Problemet hennes er at jeg har prøvd å ringe metoden filtrerExperienceTotal men Koden ferdigstillelse snarveien (Ctrl-Space) kan ikke finne den metoden, kan du hjelpe

For eksempel har jeg min bruker enhet:

<?php

namespace MTO\CrowdRiseBundle\Controller;
use MTO\CrowdRiseBundle\Entity\UserRepository;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use MTO\CrowdRiseBundle\Entity\User; ... ►►►
Publisert på 20/02/2016 klokken 10:45
bruker Firas Chebbah
stemmer
19
svar
3
visninger
758
Endre XML-data på plass ved hjelp av Ruby og regulære uttrykk
Her er et eksempel på data:

<animals><name>George</name><description>A big brown fox.</description></animals>


Det er virkelig ikke bli mer komplisert enn som så. Jeg ønsker å endre all tekst i elementene. (I dette tilfellet, kryptere det).

Hva jeg har kommet opp med så langt er:

xml_data.gsub(/(<.*>)(.+)(<\/.*>)(?=<)/, "#{$1}#{$2.encrypt_string}#{$3}")


Men, det bare erstatter det siste elementet tekst. Så jeg tydeligvis mangler noe.

Jeg invitere ... ►►►
Publisert på 29/08/2011 klokken 16:15
bruker David Nix
stemmer
7
svar
3
visninger
253
$ _File blir ikke filen, og føre til udefinert variabel PHP
Jeg prøver å få en bildefil som sendes fra html form for å sette det inn i en database. Det er dessverre ikke jobbe fordi filen ikke er lagt ut.

Alle de andre variablene er på jobb, jeg gjentok dem for å sjekke, men filen er det ikke. Hvor er mitt problem? Jeg tror det er på html form, de innsatte variabler er også i samme form, men i ulike divisjoner, slik at innlegget faktisk sender alle data i form til post.php men ikke bildefilen.

Som du ser jeg allerede har "enctype =" multipart / skjema-data "".

... ►►►
Publisert på 30/06/2016 klokken 07:13
bruker Jean Ouédraogo
stemmer
15
svar
0
visninger
216
Feil under sending Post forespørsel ASP.Net Bruke AJAX og Javascript (ikke jQuery)
Jeg har problemer med å sende et innlegg forespørsel ASP.Net bruker AJAX og Javascript. Mine intensjoner er å sende flere verdier til en database og sette dem. Jeg har en html-side med følgende funksjoner ringer ASP forespørsel ved hjelp av AJAX.

.html filen:

// Builds AJAX request and sends it to ASP page
function sendInfo(x,y,z){
if (window.XMLHttpRequest){
// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else{
// code for IE6, IE5
... ►►►
Publisert på 10/06/2015 klokken 20:11
bruker Cameron Fedy
stemmer
22
svar
0
visninger
1k
Ring til udefinert metode CI_DB_mysql_driver :: get_compiled_select ()?
Jeg har følgende sql aktive posten spørring som gir denne feilen. Jeg har indre utvalgsspørringer, så det er derfor jeg prøvde å bruke denne metoden som jeg fant på google, men det er å gi feil som get_complied_select ikke er definert. Hvordan løse denne feilen eller er det noen andre bedre måte å skrive følgende spørsmål? Takk!

$this->db->select('id_dem');
$this->db->from('dem_demos');
$this->db->where('id_dem IN (".implode("," ,$id_v).") OR maindemo_dem IN (".implode("," ... ►►►
Publisert på 08/07/2015 klokken 06:24
bruker Umair Malik
stemmer
45
svar
0
visninger
84
Hvordan få prosentandel fra 2 tabeller ved hjelp av SQL
Jeg jobber med mitt prosjekt med impala. og jeg har 2 forskjellige tabeller, er min hensikt å få så utgang Resultatet inneholder compteur-navn etterfulgt av prosent av alle måneder 2016 og deretter 2017 så jeg kan få et komparativt blikk.

+----------+----------+------------+---------+--------------+
| compteur | jan2016| feb2016 | mars2016 | avr2016 | ...
+----------+----------+------------+---------+--------------+
| 5510 |7760250 | 56840 | | 5000 |
| 3200 |7865000 ... ►►►
Publisert på 31/05/2019 klokken 11:22
bruker Atef Ibrahim
stemmer
7
svar
0
visninger
35
Excel og Oppgaveplanlegging interaksjoner
Jeg har en excel autojob at jeg ønsker å åpne på 630 PM som kopierer og eksporterer innholdet på andre excel arbeidsbok som alltid er åpen.

Filen kjører uten noen problemer hvis jeg åpner filen selv, men hvis jeg bruker oppgave planlegger deretter II motta en feilmelding om "Senket Out of range" når jeg prøver å aktivere den andre arbeidsboken. Kjører en liten debugger makro viser meg at denne filen ikke kan se den andre arbeidsboken eller andre VBA-prosjekter selv om begge filene er åpne.

Eventuelle hjel ... ►►►
Publisert på 06/08/2019 klokken 22:09
bruker EthanK
stemmer
42
svar
1
visninger
379
Ionic2 passerer variabel / array til å fungere
Jeg er veldig nytt for Ionic / Hjørne / Loggfila ...

Jeg har følgende knapp:

<button ion-button (click)="shareMe('hello')">Hello</button>
<button ion-button (click)="shareMe('world')">World</button>


Og jeg har følgende funksjon:

shareMe(){
this.sharingVar.share($STRING)
.then(()=>{
alert("Success");
},
()=>{
alert("failed");
})
};


I utgangspunktet, når jeg klikker på en gitt knapp, jeg ønsker å sende en variabel til funksjonen å behandle. Koden ovenfor åpe ... ►►►
Publisert på 16/04/2017 klokken 22:11
bruker frednikgohar
stemmer
11
svar
1
visninger
1k
Oracle regexp_replace hver forekomst
Jeg ønsker å erstatte alle forekomster av String unntatt for den første forekomsten, ved hjelp regexp_replace. Under søket vil erstatte bare andre forekomst.

select 'This is test STRING STRING some text STRING some more text'
from dual

select regexp_replace('This is test STRING STRING some text STRING some more text',
'STRING',
'REPLACED-STRING' ,
1,
2)
from dual


Resultatene er,


Dette er testen STRING ERSTAT ... ►►►
Publisert på 26/08/2013 klokken 05:18
bruker simplify_life
stemmer
21
svar
1
visninger
2k
Viser feilverktøytips i Flex Datagrid er hver rad
Jeg har en enkel Datagrid i Flex 3:

<mx:DataGrid width="{indexW - 20}" height="100%"
headerHeight="0" resizableColumns="false"
dataProvider="{itemsList}"
itemClick="itemKlik(event)"
dataTipFunction="displayTooltip">
<mx:columns>
<mx:DataGridColumn id="col1" dataField="title" showDataTips="true"/>

<mx:DataGridColumn id="col2" width="25" textAlign="left" dataField="index" showDataTips="true"/>

</mx:columns>
</mx:DataGrid>


Jeg vis ... ►►►
Publisert på 22/12/2009 klokken 11:43
bruker errata
stemmer
17
svar
1
visninger
148
Hvordan får jeg en streng fra denne type array?
Jeg bruker denne PHP-kode for å motta informasjon fra serveren min:

<?php
require('JSONAPI.php');

$api = new JSONAPI("localhost", 25566, "admin", "changeme", "");

var_dump($api->call("server.version"));
?>


Og dette er hva som blir returnert:

array(3) { ["result"]=> string(7) "success" ["source"]=> string(14) "server.version" ["success"]=> string(43) "git-Bukkit-1.6.4-R2.0-b2918jnks (MC: 1.6.4)" }


Jeg ønsker å være i stand til å ekko bare en del i den returnerte matrisen: "git-Bukki ... ►►►
Publisert på 01/11/2013 klokken 17:50
bruker Temp Acuula
stemmer
26
svar
1
visninger
2k
AndroidPlot: domene etiketter fra 1 til 11
Jeg har implementert AndroidPlot i min app, og det fungerer fint, bortsett fra X-akseetiketter, som de går fra 0 til ti. Jeg vil gjerne vise en til elleve. Dessuten trenger etikettene på Y-aksen ikke vises.

Kode Jeg bruker:

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Arrays;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;

import com.androidplo ... ►►►
Publisert på 17/04/2013 klokken 08:02
bruker Luis
stemmer
25
svar
2
visninger
207
Få SVN advare om ikke å legge bestemte filer
På jobb, når jeg er klar til å forplikte filene mine, noen ganger jeg glemmer å legge til nyopprettede filer som bryter bygge og alle begynner å rope på meg (vel, egentlig ikke, men det er pinlig!). Vi bruker skilpadde SVN (selv om jeg har ingen problem å bruke svn via kommandolinjen hvis det kan være involvert i løsningen).

Mitt spørsmål er, kan jeg få SVN (eller Tortoise SVN) for å advare meg at jeg ikke begår noen .h / CPP-filer. Min nåværende løsning er å sortere listen, men med tanke på størrelsen på ... ►►►
Publisert på 15/06/2011 klokken 15:33
bruker Samaursa
stemmer
48
svar
1
visninger
112
Hvordan kan jeg bare få strengen fra tabellen som inneholder bilder med substr funksjonen
Jeg prøver å kutte en streng fra array til en spesifisert lengde med PHP substr()funksjon, men problemet mitt er, i noen tilfeller, som matrise bare inneholder bilder uten enkelt streng innhold på den.

Min kode:

<div class="ct f-light">
<?php
$num_char = 255;
$text = $in['content'];
echo substr($text, 0, $num_char) . '...';
?>
</div>


$in['content']er en html. det ble behandlet fra CKEditors whichs inneholde både tekst og bilder.

Dette er resultatet dersom matrisen bare inneho ... ►►►
Publisert på 23/09/2017 klokken 16:12
bruker Angga Cuacua
stemmer
30
svar
2
visninger
105
CodeIgniter Limit Pålogging til fire ganger om dagen
Hei folkens Jeg ønsker å begrense login til fire (4) per dag.

Jeg jobber som dette.

Trenger jeg å sette påloggingsforsøk til brukerdata?

noen der gjort dette allerede?

Controller

// database work
$data = $this->login_model->validate_login($this->input->post('username'), $this->input->post('password'));


Modell

public function validate_login($username, $password) {

$this->load->helper('password');

$this->db->select('user_id, username, password, date_register ... ►►►
Publisert på 11/09/2017 klokken 06:11
bruker Konjesh Esbrading
stemmer
5
svar
5
visninger
1k
Hvor å sette bruke uttalelser i en C # .CS fil
Dupe: Bør 'med' utsagn være innenfor eller utenfor navne?

Hvis jeg legger til en ny klasse ved hjelp av Visual Studio til prosjektet, legges det til alle som bruker uttalelser før navne men for det samme prosjektet, sier FxCop som satte navnet mellomrom inne navnerom. Som er en bedre stil av koding? ... ►►►
Publisert på 30/01/2009 klokken 15:59
bruker Kapil
stemmer
45
svar
5
visninger
233
uvanlig oppførsel av NSArray
Jeg har følgende kode

NSArray *myArray = [[NSArray alloc] initWithObjects:@"1",@"2",nil];
NSMutableDictionary *dic0 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag", @"name", myArray, @"arraye",nil];
NSMutableDictionary *dic1 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag1", @"name", myArray, @"arrayr",nil];
NSMutableDictionary *dic2 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag2", @"name", myArray, @"arrayq",nil];
NSMutableDictionary *dic3 = [[NSMutableDictio ... ►►►
Publisert på 02/02/2012 klokken 04:17
bruker Parag Bafna
stemmer
48
svar
1
visninger
1k
Er det en måte å få Bundle ID gjeldende åpne app
Jeg bruker Theos å utvikle en jailbreak tweak, og jeg trenger å få Bundle ID for gjeldende åpen søknad. Jeg modifiser SBBannerView.h som er en spring spissen. Jeg prøvde å bruke:

[[NSBundle mainBundle] bundleIdentifier]


og også:

[NSBundle mainBundle].bundleIdentifier


som bør både gi pakkeidentifikatoren av programmet, men fordi jeg modifisere iOS Banner Notifications, tror jeg det er alltid tilbake "com.apple.springboard" fordi dvs objektet ringe varslinger

hvordan ville jeg få søknaden bunt ID for g ... ►►►
Publisert på 03/01/2013 klokken 01:21
bruker iGamers
stemmer
7
svar
1
visninger
158
Hvordan kan jeg få tilgang til språk strenger fra en agurk steg?
Jeg prøver å gjøre dette:

Then /^I should see a message saying I have no narratives$/ do
page.should have_content t(:no_narratives_on_recent_activity_page)
end


men t () er ikke tilgjengelig. Tanken er at hvis jeg skriver forventet tekst manuelt, og deretter endre i18n strengen senere vil det bryte trinn, så jeg ønsker å teste med i18n strengen i første omgang.

Hvordan kan jeg få tilgang til t () hjelper (eller noe tilsvarende) i agurk skrittet? ... ►►►
Publisert på 13/02/2013 klokken 11:33
bruker Matt Gibson
stemmer
27
svar
2
visninger
440
MySQL - Query til å flytte en del av en felt innhold til et nytt felt
Jeg har en tabell som heter cartypes som i dag har 2 felt: id og type. Jeg legger subtype og jeg ønsker å flytte innholdet etter dash -fra feltet kalt type og sette disse innholdet i subtype. Deponering av dashbordet (noen ekstra mellomrom også for den saks skyld). Hva er den beste SQL-spørringen for dette?

før:

id type subtype (currently empty)
------------------------------------------------------------------------------
1 legendary muscle car - steel ... ►►►
Publisert på 27/10/2009 klokken 18:08
bruker k00k
stemmer
28
svar
1
visninger
160
migrere til materialkonstruksjon med angular5
Jeg utvikler en angular4 app med bootstrap. Jeg har nettopp flyttet til angular5 og jeg lurer på om det ikke er tilfelle å bruke materiale design for komponenter i stedet for prime-ng ng-bootrap kendo-ui etc ... Takk ... ►►►
Publisert på 12/12/2017 klokken 07:53
bruker Antonio
stemmer
33
svar
1
visninger
235
Icefaces fileEntry - behovet for å behandle filen etter å gjengi svar
Jeg laster opp excel-filen ved hjelp ess: fileEntry. Jeg vil at filen skal analyseres i en rekke objekter ved hjelp av POI. Hvordan kan jeg gjengi svaret fra FileEntryListener gjør og passerer kontrollen til en annen java klasse uten at brukeren venter på hele filen som skal behandles?

Takk og hilsen, Jay ... ►►►
Publisert på 23/10/2013 klokken 13:01
bruker jaysankarvp
stemmer
15
svar
3
visninger
11k
SQL: bli to tabeller (VENSTRE YTRE BLI) deretter oppdatere verdier
Im prøver å oppdatere en verdi i en kolonne basert på en verdi i en annen tabell.

Jeg kan gjøre dette hvis kolonnene er alle i samme tabell som dette:

UPDATE wp_posts
SET post_date = REPLACE (post_date, 'X', 'Y')
WHERE meta_value = 'Z';


Men jeg må bli med to bord først før jeg kan oppdatere:

SELECT *
FROM wp_posts
LEFT OUTER JOIN wp_postmeta ON post_id = post_id


Hvordan kan jeg oppdatere basert på de to tabellene jeg har sluttet? ... ►►►
Publisert på 24/08/2012 klokken 10:52
bruker stemie
stemmer
23
svar
1
visninger
85
utvide filer i ExtJS og overrding basen filen i andre filer
Jeg har én base conatiner.js fil og jeg utvide denne filen i en container.js fil og overstyrer den, og så er jeg utvide dette overrided filen på nytt i en container.js fil og overstyrer den utvidede fil ... i denne filen jeg prøver å legge til en avkrysnings i en container, men jeg er ikke i stand til å få den boksen i denne beholderen hvis jeg forlenge overidded file..but hvis jeg strekker direkte base conatiner.js filen så jeg er i stand til å se boksen .. kan noen hjelpe meg å få klart bilde at hva probl ... ►►►
Publisert på 07/08/2017 klokken 15:32
bruker simarahluwalia
stemmer
47
svar
2
visninger
562
Autotools udefinert referanse feil
Mitt prosjekt er strukturert slik:

ProjName/
| configure.ac
| Makefile.am
| src/
| Main.cpp
| Main.h
| Extra.cpp
| Extra.h


Både hoved- og ekstra klasser innenfor samme navnerom MyNamespace. Selv om Main.homfatter Extra.hJeg får en linker feil:

in function MyNamespace::Main::Main():
undefined reference to MyNamespace::Extra::Extra()


Jeg har sørget for at alle klasse er innkapslet i

namespace MyNamespace { ... }


samt å legge using namespace MyNamespacetil ... ►►►
Publisert på 31/12/2013 klokken 09:25
bruker CogDissonance
stemmer
34
svar
2
visninger
88
Separate numeriske verdier basert på Pattern Match
Jeg trenger å skille 100s verdier fra 90-verdier ... sedkanskje ikke den beste måten å gjøre oppnå dette, men uansett, jeg prøver å skille 90-tallet fra 100s ved å sette inn et mellomrom mellom de to tallene.

Kode:

sed 's/1[0-9][0-9]/ 1[0-9][0-9]/g' file


Data fil:

99100 93 96 95 94 93 96 98100


Nåværende resultat:

99 1[0-9][0-9] 93 96 95 94 93 96 98 1[0-9][0-9]


Forventet resultat:

99 100 93 96 95 94 93 96 98 100 ... ►►►
Publisert på 12/07/2017 klokken 13:10
bruker arnpry
stemmer
5
svar
1
visninger
1k
Distribuere aspx sider / Lister mappe programma
Jeg har behov for å distribuere ASP.NET applikasjon side fra forsamlingen til / Lists / ( http: // server / Lists ) mappe.


Hvordan kan jeg få "fysisk" side objekt fra siden som er laget i forsamlingen?


Prosjekttreet http://img17.imageshack.us/img17/4242/ss20090922150130.png


Hvordan kan jeg distribuere denne siden som modulen eller ved FeatureReceiver? "Physycally" -mappen Lister finnes ikke.


Takk for hjelp.

Edit: Jeg ønsker å gjøre akkurat hva Sharepoint Designer gjør ved å klikke på denne knappen: ... ►►►
Publisert på 22/09/2009 klokken 10:02
bruker Janis Veinbergs
stemmer
29
svar
1
visninger
86
Hvordan komme Webpack å reflektere Javascript endringer langs siden lite-serveren
Gjennom NPM, er det likevel mulig at vi kan få Webpack å reflektere javascript endringer på sparket, når lite-serveren kjører? Jeg må gjøre en NPM løp bygge hver eneste gang jeg har Javascript endringer.

Lite-serveren gjør en utmerket jobb i å oppdatere mine css endringer på sparket når jeg sparer mine .scss filer. Men i forhold til Webpack og Javascript-filer på, dens en annen historie.

Takk for alle tips ... ►►►
Publisert på 12/04/2018 klokken 20:17
bruker blackhawk
stemmer
27
svar
2
visninger
627
Hvordan kan jeg konvertere et objekt av klassen tbl_mysql inn tbl_df bruke dplyr?
Jeg bruker følgende kode for å laste ned en mysql tabell og tilordne den til objektet nycflights

library(dplyr)
my_db <- src_mysql(dbname = "dplyr",
host = "dplyr.csrrinzqubik.us-east-1.rds.amazonaws.com",
port = 3306,
user = "dplyr",
password = "dplyr")
nycflights <- tbl(my_db, "dplyr")


Så, jeg vil gjerne forandre dette objektet i en dataframe av klasse tbl_df før du gjør beregninger ved hjelp dplyr ... ►►►
Publisert på 16/04/2016 klokken 20:48
bruker Dambo
stemmer
13
svar
1
visninger
79
Er det en 'generisk' måte å direkte teste et objekts data?
Det er veldig kult at jeg kan gjøre følgende i C #

if (Divide(4, 0) != false)
{
MessageBox.Show("Cool");
}
...
public dynamic Divide(int x, int y)
{
if (y == 0) return false;
return x / y;
}


Koden ovenfor for eksempel tillater meg å teste lett for divisjon med null unntak i stedet for å bruke prøve / fangst. Men hvis koden faktisk returnerer et gyldig resultat, det oppstår en feil siden en bool ikke kan sammenlignes med et tall - som betyr, i sammenligning, er resultatet tvunget til å bli en ... ►►►
Publisert på 17/06/2013 klokken 20:49
bruker rtuner
stemmer
4
svar
2
visninger
431
Slapp til bestemte ViewController Uten NavigationController
Jeg prøver å slappe av til en bestemt viewController uten å bruke navigationController. For eksempel har jeg et sett med spørsmål brukeren trenger å svare. Avhengig av svaret de enten må få viklet til roten kontrolleren eller det første spørsmålet. Jeg er klar over hvordan jeg skulle gå om hvordan du navigerer dem til roten kontrolleren, jeg vet bare ikke hvordan du skal gå tilbake til noen andre spesifikke kontroller. Jeg er under forståelse av at hvis jeg skulle bruke en naturlig overgang å gå fra viewCon ... ►►►
Publisert på 20/11/2017 klokken 02:42
bruker bcupp
stemmer
41
svar
1
visninger
228
On-the-fly modifikasjoner av koblingene i henhold til et sett med regler (Greasekit / Javascript)
Jeg har en HTML-side med masse oppføringer som dette:

<a href="https://www.example.co.uk/gp/wine/product?ie=UTF8&amp;asin=123456789&amp;tab=UK_Default" class="PrmryBtnMed"


Jeg ønsker å erstatte alle disse lenkene, slik at de i stedet er:

https://www.example.co.uk/gp/wine/order?ie=UTF8&asin=1233456789


Så det er ganske komplisert søk og erstatt. Disse er instruksjoner for en menneskelig:


Se på nettadressen. Bare notere nummeret etter 'Asin ='. (Glem alt før det og alt etter som)
Derette ... ►►►
Publisert på 18/04/2013 klokken 07:36
bruker John Smith

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more