Siste spørsmål

stemmer
42
svar
1
visninger
113
Søk i ustand og hente gale resultater i CodeIgniter
Søk fungerer ikke og henter gale resultater

Som jobbet med meg hvis jeg søkte med brukernavn bare, men når jeg gjorde det søk med brukernavn, kunde og datoer resultatene ikke blir feil

min Model

public function search_count($username,$customer,$datefrom,$dateend) {
$this->db->where('t_u_id',$username);
$this->db->where('t_customer_id',$customer);
$this->db->where('t_date <=',$dateend);
$this->db->where('t_date >=',$datefrom);
return $this->db->coun ... ►►►
Publisert på 12/07/2017 klokken 03:15
bruker Syam
stemmer
39
svar
1
visninger
87
rekursive makroer
Jeg prøver å lage en makro som kan operere rekursivt. Det er behov for å skape en kobling mellom to node i en ( ->) eller to ( <->) retning. Jeg tror det er et problem med ..., og kan ikke synes å få det til å fungere.

laget Struktur

(define-struct node (name edges) #:transparent)


Ønsket Eksempel inngang og utgang

> (edges node1 <-> node2 -> node3)
> node1
> (node 'node1 '(node2))
> node2
> (node 'node2 '(node1 node3))
> node3
> (node 'node3 '())


Nåværende innga ... ►►►
Publisert på 08/10/2017 klokken 20:05
bruker JGerulskis
stemmer
16
svar
1
visninger
69
Endre Ringcentral atferd i Salesforce App
Vi har nylig integrert Ringcentral app med vår Salesforce org, og vi ønsker å endre oppførselen til hvordan anrop logges. Samtalene i spørsmålet er knyttet til telefonnumre knyttet til muligheter.

Fra hva vi kan si, app bare tillater deg å logge en samtale gjort med denne metoden som en ny oppgave under tilknyttede kontoen, hvis en konto eksisterer.


Vi ønsker samtaler fra loggført som en "Logg samtaler" rekord under Opportunity, ikke som en oppgave under konto.
Vi ønsker også å være i stand til å ringe f ... ►►►
Publisert på 26/05/2018 klokken 16:22
bruker derek
stemmer
11
svar
2
visninger
130
Hvordan avslutter jeg et barn prosess etter at den er ferdig med å gjøre ting?
Her er koden jeg bruker for å lage n antall barn og tilveksten count:

int pid;
for(j = 1; j<=numForks; j++){
if((pid=fork()) == 0){ /*child process*/
count++;
}else{ /*parent process*/

}
}


Jeg er ikke sikker på hvordan å gå ut av hvert enkelt barn. Og jeg er ikke lov til å bruke noen form for ventetid funksjon. ... ►►►
Publisert på 28/11/2013 klokken 18:52
bruker user2923535
stemmer
43
svar
4
visninger
20k
JBoss 7 Minne konfigurasjon for 4G minne, 64-bit
Jeg bruker følgende minne innstillingen i standalone.con.bati JBoss 7.1.1 Final.

set "JAVA_OPTS=-Xms1024M -Xmx2048M -XX:MaxPermSize=512M -XX:MaxHeapSize=512M"

Min Produksjon Server kan tilgjengelig over 4G eller nyere. Men, jeg kan ikke starte serveren. De over 70 brukere kan få tilgang til opplastede fil samtidig.

feil:

Error occurred during initialization of VM
Incompatible minimum and maximum heap sizes specified


Hvordan kan jeg sette stor minne? Jeg er ikke sikker på denne innstillingen er egne ... ►►►
Publisert på 13/06/2013 klokken 06:46
bruker CycDemo
stemmer
28
svar
2
visninger
7k
Kontekst og InitialContext - bør jeg være å kalle close () metoden på disse stedene?
Hadde jeg så inn i Java SE6 dokumentasjon før på kontekst og InitialContext, ville jeg har sett at det er en close()metode for hver.

Så nå lurer jeg på, må jeg ringe close()metoden på kontekst / InitialContext gjenstander?

Her er et utdrag av min typisk servlet-kode og hvordan kontekst / InitialContext objektet brukes.

public class MyTypicalServlet extends HttpServlet {

//thread safe
DataSource ds;
String FilePath;

public void init(ServletConfig config) throws ServletException {

... ►►►
Publisert på 25/02/2011 klokken 16:11
bruker katura
stemmer
9
svar
1
visninger
126
Jeg kunne ikke løse modul på grunn av følgende feil
error: Bundling mislyktes: Feil: Kan ikke løse modul ../../../.cache/typescript/2.6/node_modules/@types/prop-typesfra /../../../../../sample.js: Modulen ../../../.cache/typescript/2.6/node_modules/@types/prop-typesikke ble funnet ... ►►►
Publisert på 06/06/2018 klokken 04:50
bruker Alby
stemmer
45
svar
3
visninger
1k
ASP.NET WebAPI med Protocol Buffere - Feilhåndtering
Kontekst:

Hva jeg har nå:


3-nivåer app
Klient-server-kommunikasjon

Server: ASP.NET WebAPI v1
Klient: Httpclient

Serialisering - JSON.NET


Derimot,


JSON.NET er treg
JSON.NET er enda tregere på den første samtalen (jeg tar det dette er på grunn av serialisering forsamlingen generasjon på fly). Dette er for treg for meg - i henhold til kravene jeg trenger for å optimalisere den første samtalen så mye som mulig.


Jeg vurderer å bruke Protobuf-net i stedet for JSON.NET. På en enkel PoC app har det vi ... ►►►
Publisert på 06/06/2014 klokken 11:14
bruker olldman
stemmer
16
svar
2
visninger
105
LINQ teller i samme tabell
Jeg har denne klassen i min kode-første Entity Framework sammenheng som følger-

class User
{
int UserId;
string Name;;
int ParentId;
}


Databasetabell:

UserId Name ParentId
1 abc 0
3 pqr 1
4 xyz 1


Jeg ønsker å velge fra over data som for eksempel -

UserId Name ChildQuantity
1 abc 2
3 pqr 0
4 xyz 0


Kan jeg gjøre det ved hjelp av LINQ eller Lambda? ... ►►►
Publisert på 13/06/2017 klokken 15:21
bruker s.k.paul
stemmer
46
svar
1
visninger
639
Memory Leak med Pentaho Kettle Looping?
Jeg har en ETL krav som:

Jeg trenger å hente rundt 20.000 registreringer fra et bord og behandle hver registrering separat. (Prosessering av hver registrering innbefatter et par skritt som å lage en tabell for hver post og sette inn noen data til det). For prototype jeg gjennomført det med to stillinger (med tilsvarende transformasjoner). Snarere enn tabellen jeg laget en enkel tom fil. Men dette enkle tilfellet heller ikke ut til å fungere greit. (Når jeg lager en tabell for hver post Kettle kommer ut ett ... ►►►
Publisert på 02/09/2016 klokken 05:45
bruker user6786116
stemmer
27
svar
1
visninger
6k
onTouchListener i ViewPager
Jeg har en ImageViewmed onTouchListenerinne i en ViewPager. Selvfølgelig ImageViewer lytteren fyrer av når jeg prøver å endre ViewPagerside. Er det en måte å hindre det. Jeg tror jeg trenger å kjenne berøring fra sveip eller annen måte.

Dette er utdrag av min kode:

public class ServerDetailFragment extends Fragment implements SimpleGestureListener {
GestureDetector detector;
SimpleOnGestureListener gestures = new SimpleOnGestureListener() {
public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float ... ►►►
Publisert på 25/10/2012 klokken 14:53
bruker slezadav
stemmer
28
svar
1
visninger
292
Forby ENV og ENV_JAVA i JRuby
Er det mulig å forby bruk av ENVog ENV_JAVAi JRuby? Jeg tillater brukeren levert rubin kode kjøres i servere, og jeg tror tillater dem å bruke ENV, og ENV_JAVAer ikke en veldig god idé.

Jeg var i stand til å forby bruk av System.get/setProperty()ved hjelp av Java Security Manager, men jeg har ikke hatt mye suksess i dette tilfellet.

Takk på forhånd! ... ►►►
Publisert på 28/06/2010 klokken 08:55
bruker user314362
stemmer
37
svar
3
visninger
264
C ++ slette hvis eksisterer
Jeg ønsker å fjerne elementet fra container med en idempotent tilnærming (dvs. hvis elementet eksisterer, og deretter fjerne det, ellers ikke gjør noe, og jeg kan gjøre dette så mange ganger som jeg ønsker, og resultatet er det samme)

Så vidt en jeg kjenner, gjør kartet :: sletting er idempotent, selv tasten ikke eksisterer er det også trygt. Jeg tror setdet samme.

Da det som om vektoren (og similair lineær beholder)? Jeg vet at dette fungerer godt:

auto it = std::find(vec.begin(), vec.end(), val);

if ( ... ►►►
Publisert på 01/11/2018 klokken 15:58
bruker Ziqi Liu
stemmer
50
svar
1
visninger
98
Azure AKS sikkerhetskopi ved hjelp av Velero
Jeg la merke til at Velero bare kan ta backup av AKS PVC-er hvis disse PVC-ene er disk og ikke Azure fileshares. For å håndtere dette prøvde jeg å bruke restic til sikkerhetskopiering av filshare selv, men jeg gir meg en merkelig logg: Slik ser den faktiske pod ut apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
annotations:
backup.velero.io/backup-volumes: app-upload
deployment.kubernetes.io/revision: "17"
Og loggen for sikkerhetskopien min: time="2020-05-20T02:01:09Z" level=info msg=" ... ►►►
Publisert på 20/05/2020 klokken 16:21
bruker Dirkos
stemmer
14
svar
1
visninger
109
Hvordan du importerer en komplisert .txt-fil med Matlab
Jeg har problem å importere mine data i Matlab: mine data
det er tall og strenger osv ... ►►►
Publisert på 03/06/2015 klokken 08:30
bruker Stephanie Dvp
stemmer
2
svar
2
visninger
2k
Unreachable catch-blokk for ClassNotFoundException. Dette unntaket er aldri kastet fra forsøk uttalelse kroppen
Her er koden for enkel pålogging Servleti Eclipsesom kontrollerer brukernavn og passord fra eksisterende tabell av database og ta det med hjem side hvis det finnes eller sende til påloggingssiden. Når jeg kjører den på server og legge inn informasjon i innloggingsside viser følgende feil. kan du hjelpe for at du. Takk skal du ha.

1. Feil å løse

root cause


java.lang.Error: Unresolved compilation problem:

Unreachable catch block for ClassNotFoundException. This exception is never thrown f ... ►►►
Publisert på 09/06/2016 klokken 03:12
bruker Nikil
stemmer
42
svar
1
visninger
1k
Subsonic + SQLite + Float datatype == "Kan ikke lagre: xxx skrider den maksimale lengden på 8"
Jeg bygger en data loader utility program (Win 7 64bit, VS 2008, C #, .Net 3.5, Win Forms) med Subsonic 2.2.
Jeg har fått alt fungerer ved hjelp av SQL Server og nå jeg trenger å få det til å fungere i SQLite 3. Jeg har jobbet gjennom noen problemer, men det er en jeg kan ikke løse;
Jeg har 2 kolonner, breddegrad og lengde som er FLOAT datatyper i sqlite og Underlydsammunisjon genererer som kan ha nullverdier flyter. Koden generasjonen er fine, er bygningen fint, men når jeg prøver å kjøre programmet, ... ►►►
Publisert på 03/06/2009 klokken 19:38
bruker TheGeoff
stemmer
44
svar
0
visninger
106
Hvor mye sikkert er tegnet når det er lagt til url som en spørring streng?
Jeg arbeider på godkjenning med Oauth2, og hell utstede token å teste klienten. For å sikre endepunktene, men hvilke alternativer jeg bør velge?
Nå er det lagt til på slutten av url som, {domain}/my_end_point?token={my_token_goes_here}av GET-metoden. Men jeg innså at hva hvis noen kaprer token og misbruke den? Bør jeg tenke på å sende den videre TSL / SSL? eller lage stadig skiftende token på hver tilgang? Er det noe annet alternativ? ... ►►►
Publisert på 25/07/2014 klokken 22:43
bruker cychoi
stemmer
0
svar
1
visninger
131
hva er annerledes blant en, window.a, this.a?
a1=10;
d1=new Date();
for( var i=0;i<=100000;i++){
a1;
}
console.log(new Date()-d1,a1===window.a1);

d2=new Date();
for( var i=0;i<=100000;i++){
this.a1;
}
console.log(new Date()-d2,this.a1===window.a1);

d3=new Date();
for( var i=0;i<=100000;i++){
window.a1;
}
console.log(new Date()-d3,this.a1===window.a1);


// utgang
116, sann

53, sant

98, sann

I den globale, a1 === this.a === window.a, hvorfor hastigheten er så forskjellig?

(I krom 39.0.2171.71 m) ... ►►►
Publisert på 30/11/2015 klokken 01:20
bruker thinkmoe
stemmer
24
svar
4
visninger
92
Er det mulig å bruke && og sette en variabel på samme linje?
Jeg bruker:

MyTestFunction() && ExecuteMe();


for rask og enkel betinget utførelse. Jeg ønsker å forbedre koden lesbarhet mer enkelte steder ved å skape:


Enkelt linje vakt statments IE:

MyTestFunction() && return;
//prevent execution of function early, but this isn't possible

Enkelt linje variable settere:

MyTestFunction() && myVar = 5;


(Jeg innser at jeg kan gjøre myVar = MyTestFunction() || 5, men det er ikke det jeg vil)


Alle som ser en fin vei rundt dette? ... ►►►
Publisert på 27/02/2012 klokken 23:33
bruker Baconbeastnz
stemmer
4
svar
1
visninger
294
Hvordan å overstyre SASS mellomrom i Bootstrap 4
Fordi Bootstrap 4 bruker SASS for komponenter som kort, jeg har problemer med å overstyre den i CSS, siden jeg ikke har brukt SASS før.

Jeg ser måter å overstyre konfigurasjonsfiler i en server node.js miljøet, men for en grunnleggende index.html fil knyttet til bootstrap og en tilpasset CSS-fil, hvordan du går om å sette margin bunn til 0?

HTML her:

<div class="card mb-3" id="sheet-footer">
<div class="card-header text-center">`=
<h3 class="card-title">
Cont ... ►►►
Publisert på 09/12/2017 klokken 23:20
bruker Coulter Peterson
stemmer
5
svar
1
visninger
1k
Få eiendomsdata fra ytre kontekst
Jeg prøver å få tilgang til de overordnede data fra en nestet mal.

Ifølge denne https://github.com/BorisMoore/jsrender/issues/34 , jeg prøver å gjøre somehing lignende, men jeg får Feil: data.parent er udefinert.

I min 'master' mal har jeg erklæringen

{{for Rooms tmpl="#RoomTmpl" layout=true /}}


og i #RoomTmpl

<script id="RoomTmpl" type="text/x-jsrender">
{{:parent.data.Room1Label}}
{{for #data}}
{{:RoomName}}
{{/for}}
</script>


Jeg prøvde forskjellige kombina ... ►►►
Publisert på 03/05/2012 klokken 11:24
bruker StrouMfios
stemmer
46
svar
3
visninger
164
Hvordan legge til data dynamisk til UITableView når tappet på avsnittsoverskrifter
Jeg overfor et problem med lasting av data inn i UITableViewseksjoner dynamisk. Min virksomhet kravet er at jeg har en ViewControllersom heter "Kurs", i denne visningen jeg har en tableViewmed forskjellige deler som jeg brukte TableViewHeaderFooterView, for hver overskrift det vil ha det er relatert kursnavn, antall kapitler i dette kurset og antall oppdrag for dette kurset og jeg får alle disse dataene fra en API-kall jeg er i stand til å fylle ut tableViewoverskrifter med disse dataene, og også jeg vil få ... ►►►
Publisert på 19/09/2018 klokken 06:08
bruker Venkatesh Chejarla
stemmer
16
svar
1
visninger
3k
jQuery. Hvordan fjerne knappen etter at det er klikket?
Hvordan fjerne Facebook som knappen etter at det er klikket (med jQuery)?

Dette er min kode. Etter som klikkes Det varsle "Jeg bare klikket liker knapp", men denne linjen ikke fungerer $(this).remove();. Hvordan fjerne det?

<div id="fb-root"></div>
<script>
window.fbAsyncInit = function(e) {
FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) {
$(this).remove(); // I used this to remove button after clicking, but not working
alert('I just clic ... ►►►
Publisert på 24/12/2013 klokken 16:29
bruker user1816133
stemmer
15
svar
1
visninger
201
Lagre og laste skjermen i OpenGL
Jeg har skrevet et program som MS Paint med glut / OpenGL og jeg ønsker å spare strøm skjermen og oppdater etter noen tegning. Hvordan du kan spare strøm skjermen til en variabel, og legg ved behov? ... ►►►
Publisert på 30/05/2013 klokken 07:46
bruker Hassan M
stemmer
21
svar
1
visninger
1k
Hvordan komme POST fra nettleseren objekt i VB.NET 2010?
Jeg forstår i tidligere versjoner av VB nettleseren objektet hadde en beforenavigate2 tilfelle som ga tilgang til POST av nettleseren.

Jeg har søkt og søkt, og jeg tror at hendelsen ble deaktivert for Visual Studio 2010.

Noen tanker om hvordan jeg kunne ta POST fra nettleseren objektet? ... ►►►
Publisert på 13/06/2012 klokken 22:49
bruker Tom C
stemmer
27
svar
0
visninger
350
Endre pakkenavn android forårsaker problemer JNI
Jeg har vært å endre og spille rundt med dette prosjektet:

kildekode: https://github.com/schwabe/ics-openvpn
når jeg endrer pakkenavnet fra de.blintk.openvpn til de.blinkt.vpn jeg har dette eror melding:

java.lang.UnsatisfiedLinkError: Native method not found: de.blinkt.vpn.NativeUtils.getNativeAPI:()Ljava/lang/String;


Jeg prøvde å endre denne koden Java_de_blinkt_openvpn_NativeUtils_getIfconfig(JNIEnv* env)for å

Java_de_blinkt_vpn_NativeUtils_getIfconfig(JNIEnv* env)


men ingenting forandret feile ... ►►►
Publisert på 22/07/2016 klokken 16:22
bruker بسمة أمل
stemmer
36
svar
1
visninger
807
Facebook innlogging i Android branner tilbakeringing før tillatelser popup
Når jeg bruker Facebook innlogging i en Android-app, blir tilbakeringing kalt før tillatelser popup vises. I min kode, bør den forventede atferden være:


Bruker åpner app
Brukeren klikker "skilt i" -knappen
Dialogboksen FB tillatelser dukker opp
Bruker godtar FB tillatelser
A "hi there!" skål melding vises


Imidlertid er selve flyten:


Bruker åpner app
Brukeren klikker "skilt i" -knappen
A "hi there!" skål melding vises
Dialogboksen FB tillatelser dukker opp


I utgangspunktet brukes koden fra dette svar ... ►►►
Publisert på 20/05/2013 klokken 08:01
bruker Jose
stemmer
15
svar
1
visninger
985
Autentisering av brukere git med LDAP
Jeg har følgende


Windows 20008-server som domenekontroller
Apache 2.2 installert og kjører
PHP


Jeg installerte GIT "Git-1.9.4-preview20140929" på apache og det fungerer fint. Jeg trenger å gjøre brukeren godkjenne GIT "push, pull, ... og så videre" ved hjelp av deres domene legitimasjon (Active Directory) og gi dem den nødvendige tillatelser som kan lese og som kan lese / skrive. ... ►►►
Publisert på 17/12/2014 klokken 11:34
bruker moh_sun
stemmer
48
svar
1
visninger
242
Er det mulig å integrere en web-tjeneste i en fjær + JSF-prosjektet?
Jeg trenger å etablere en oppkobling mellom min android klient og min våren + JSF server jeg trenger å sende filer fra min android klient og motta dem i serversiden for det, jeg prøvde å sende filen direkte til en bønne som inneholder denne funksjonen

@Component
@Scope("request")
@Path("/file")
public class RestWebService {
@POST
@Path("/upload")
@Consumes(javax.ws.rs.core.MediaType.TEXT_PLAIN)
public String uploadFile(
@FormParam("file") InputStream u ... ►►►
Publisert på 13/03/2015 klokken 13:16
bruker mohamed mhadhbi
stemmer
42
svar
1
visninger
116
Hente data fra Fire i React Native
Jeg har en real-time Firebase database med en struktur som dette:

-- places
-- user1 uid
-- name:
-- latitude:
-- longitude:
-- user2 uid
-- name:
-- latitude:
-- longitude:


Ved henting av data fra Fire, jeg ønsket å lagre det sånn

-- user1 name
-- latitude
-- longitude
-- user2 name
-- latitude
-- longitude


Foreløpig har jeg denne koden struktur som looper gjennom dataene, men jeg står fast på å få hver data og lagre det som vist ovenfor.

const ... ►►►
Publisert på 02/03/2019 klokken 02:12
bruker angielle
stemmer
6
svar
1
visninger
114
bevege seg til hakene med flere fragmenter i hvert
Jeg har i dag aktiviteter med flere fragmenter for hver aktivitet. Det kjører pent, men jeg ønsker å flytte til et mer moderne fane grensesnitt. All lesingen at jeg viser meg at det er ikke lett i det hele tatt å gjennomføre flere fragmenter per fane.

Jeg har ikke noe valg: kunne jeg holde aktiviteter og koble dem til faner eller støttes ikke i det hele tatt?

Hvis svaret er ja, kan jeg utnytte kul funksjon lke swipe faner?

Hvis svaret er nei, kan du anbefale målinger før jeg begynner å bryte alt :) De fl ... ►►►
Publisert på 09/12/2014 klokken 06:46
bruker narb
stemmer
13
svar
2
visninger
1k
Feil 200 når du utfører kassa bruke TortoiseSVN
Jeg prøver å Performa enkel kassa drift. Dette fungerer på flere andre maskiner (ikke i samme LAN skjønt). Jeg får denne feilmeldingen:

http://www.jamamate.com/error.jpg ... ►►►
Publisert på 15/05/2009 klokken 06:30
bruker vondiplo
stemmer
3
svar
3
visninger
112
Cant kjøre maskinen Learning koder med virtuelt miljø
im prøver å teste maskinlæring koder fra denne nettsiden: https://github.com/lyuboraykov/flight-genie
im virkelig nytt for maskinlæring og im bruker windows.

Jeg har allerede installert kravene til å kjøre kode (python, virtualenv, numpy, sklearn, scipy, etc), men jeg ble sittende fast når jeg prøver å kjøre den viktigste koden, det viser melding som dette:


behage hjelpe, takk ... ►►►
Publisert på 20/03/2018 klokken 09:57
bruker gilang
stemmer
23
svar
1
visninger
2k
LINQ hierarkisk søke å returnere alle foreldre
Jeg sitter på å gjøre en hierarkisk spørring i LINQ - Jeg er på min første ASP.NET prosjekt noensinne, så bærer over med min mangel på kunnskap og erfaring. Jeg utgangspunktet gjøre prosjektet på EF6, C #, og MVC 5. Så, jeg kan ikke finne ut hvordan du får følgende hierarkiske data ut.

Jeg har en ansatt bord, en employeeMap bord, og et mål bord. EmployeeMap maps mål til ansatte. Mål er hierarkisk så, et mål har en forelder mål i en ensartet forhold, her er mitt mål klassen litt forenklet:

public class Goa ... ►►►
Publisert på 18/05/2014 klokken 08:53
bruker tlyng
stemmer
48
svar
2
visninger
1k
Magento 1.9 - Produktbeskrivelse ikke vises i produktvisningssiden
I har Magento versjon 1.9, og jeg har lagt produktbeskrivelse for produktet mitt i Catalog => Administrer Produkter => Generelt Tab => Beskrivelse *. Problemet er at produktbeskrivelsen ikke viser i produktvisningssiden. Problemet er bare det for enkelte produkter.

Jeg prøvde følgende:


Katalog => Administrer Produkter => Generelt Tab => Status * => Aktivert
Katalog => Administrer Produkter => Generelt Tab => Synlighet * => Catalog, søk
Katalog => Administrer Produkter ... ►►►
Publisert på 14/01/2017 klokken 03:37
bruker sree
stemmer
16
svar
3
visninger
351
Hvordan lage <ul> liste som dette?
Jeg er ny webdesigner og lage et nettsted, som har liste som dette

Se dette bildet (jeg kan ikke legge til bildet i spørsmålet, bcoz jeg trenger 10 rep)

http://shup.com/Shup/379626/11068201228-My-Desktop.png

alt tekst http://stashbox.org/947532/11068201228-My-Desktop.png

Hvordan lage liste som dette hvis jeg ønsker å beholde en <ul>Er det mulig? ... ►►►
Publisert på 08/07/2010 klokken 12:57
bruker Jamna
stemmer
10
svar
2
visninger
100
Velg hvor dato er lik det som brukeren har skrevet ikke fungerer
Jeg prøver å få brukeren til å skrive en dato og gjøre PHP vise poster som er dato (dato type feltet) er lik datoen brukeren angitt. Jeg fortsetter å få null resultater når det bør minst viser en.

Her er min nåværende kode. Legg merke til at jeg måtte fylle noe i tilfelle brukeren forlater dato tekstboksen tom (i tilfelle han ikke ønsker å søke etter dato)

$Query = 'SELECT fname,lastname FROM recordsdb WHERE joindate = ?';

og avsnittet:

$Bind_fdate = date("Y-m-d");
if ($_POST["userinputdate"] != "enterd ... ►►►
Publisert på 21/07/2016 klokken 17:20
bruker jay
stemmer
45
svar
1
visninger
353
Flere AngularJS apps i en enkelt side
Jeg har følgende 2 apps i en enkelt side

navbar Module

Ligger i navbar på siden. Er inkludert i hver side av søknaden via master layout fil (im bruker laravel). Inneholder Søk funksjonalitet + navigasjonsfeltet funksjoner som (utlogging, logg inn) etc.

innlegg Module

Vises kun i Oversikt-siden av søknadene. I utgangspunktet belastninger og vise innlegg fra backend.

Foreløpig begge er to separate apps og jeg legger dem ved hjelp angular.bootstrap. Begge apps trenger å bruke en felles tjeneste, UserServi ... ►►►
Publisert på 21/03/2015 klokken 19:42
bruker shahalpk
stemmer
48
svar
2
visninger
136
Få X, Y-posisjon av verdi på UISlider
Jeg prøver å få X, Y posisjon av en bestemt verdi på en UISlider spor slik at jeg kan plassere en tekstfeltet på det stedet før jeg flytter glidebryteren med tommelen min. Jeg ønsker å være i stand til å plassere flere textfields langs sporet som viser hva verdien er på det stedet.

Kan noen hjelpe meg å oppnå dette?

Takk skal du ha ... ►►►
Publisert på 24/06/2018 klokken 12:08
bruker glennbrann
stemmer
18
svar
2
visninger
283
omdannelse VB6 koder til vb.net
Jeg ønsker å konvertere dette VB6 kode i VB.NET kode, men jeg er en nybegynner i VB.NET.

On Error Resume Next
rsTemp.AddNew
rsTemp!ID_temp = rsKnowledge!ID
rsTemp!fact = rsKnowledge!YESfact
rsTemp.Update
jwb = rsKnowledge!Yes
If Left(answer, 1) = "G" Then
rsKnowledge.MoveFirst
rsKnowledge.Find " ID= '" & answer & "' "
Label1.Caption = rsKnowledge!question
Else
rsSolution.MoveFirst
rsSolution.Find " ID_solution= '" & answer & "' "
frmDiagnose.Label1.Caption = rsSoluti ... ►►►
Publisert på 01/04/2014 klokken 11:13
bruker user3485191
stemmer
40
svar
1
visninger
291
Hvordan ta N desimaltall som input og skrive tallene, er Crash dump skrives til: erl_crash.dump ... gjort init ender i do_boot ()
Forventet Inngang:
4
20,0000
5,0000
0,5000
-0,5000
forventet produksjon:
20,0000
5,0000
0,5000
-0,5000
Følgende er min kode, men det å kaste feil:
Crash dump blir skrevet til: erl_crash.dump ... gjort init ender i do_boot ()

kilo(0)->
ok;
kilo(N) when N>0->
{ok,[M]}=io:fread("", "~f"),
io:format("~f~n",[M]),
kilo(N-1).
main()->
{ok,[M]}=io:fread("","~d"),
kilo(M). ... ►►►
Publisert på 08/01/2016 klokken 08:18
bruker Kent Johnson
stemmer
10
svar
2
visninger
127
Avlogging MatDialog fungerer ikke i mobilnettlesere
Jeg vil varsle bruker hvis han er inaktiv i 20 minutter. Så, opprettet en tjeneste. Det fungerer bra med skrivebordet, men i mobiltelefonen vises det ikke, og noen ganger hvis skjermen ble liggende i bakgrunnen i et par timer, startet dialogboksen for utlogging nedtellingen når jeg kom på siden igjen. Jeg mener det skal logge av og jeg skal se påloggingssiden, men her viser den nedtellingsside for utloggingsvarsel etter noen timer ellers vises den ikke i mobilnettleseren. Her er koden. Vennligst gi meg b ... ►►►
Publisert på 15/05/2020 klokken 13:34
bruker Kartheek s
stemmer
30
svar
2
visninger
133
Slett nestede kommentarer med Ajax
Jeg har noen problemer slette mine kommentarer med Ajax. Jeg tror jeg er nær, men ikke sikker på og ønsker noen råd. Fortsatt å bli vant til jQuery og slikt. Jeg kan fjerne kommentaren via ajax, men faktisk ikke slette posten selv så kanskje det er en enkel syntaks problem.

destroy.js.erb

$('#remove_comment').remove();


Jeg tror jeg trenger å merke dette med kommentaren ID, men jeg har problemer med å bli så kommentarene er nestet under Pit modell.

_comment.html.erb

<div class = "well", id = "remo ... ►►►
Publisert på 11/09/2014 klokken 15:39
bruker Mark Hustad
stemmer
42
svar
1
visninger
513
Logisk løse Java Sikkerhetsfeil
Når jeg åpner opp applet ser jeg under sikkerhetsadvarsel / feil.Jeg har googlet og funnet løsningen fra http://java.com/en/download/help/error_mixedcode.xml si å redigere alternativene fra innstillinger. Dens gyldig, men mine klienter kan aldri forstå dette.

Vil bare bekrefte, Kan vi få ri av dette ved å legge noe i applet / object tag eller er det noen andre måter. Vennligst hjelpe meg ut på dette. ... ►►►
Publisert på 07/05/2013 klokken 07:43
bruker Max
stemmer
8
svar
2
visninger
659
Stille barn element til aria fylte = "true" når foreldre inneholder class = "aktiv"
Jeg ønsker å sette et barn element til aria-expanded="true"når den overordnede inneholder en klasse active:

<li class="dropdown active">
<a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" aria-expanded="true">
Section 4
<span class="caret"></span>
</a>
<ul class="dropdown-menu">
<li class=""><a href="#section41">Section 4-1</a></li>
<li class=""><a href="#section42">Section 4-2</a ... ►►►
Publisert på 07/02/2017 klokken 18:22
bruker Arjo
stemmer
22
svar
1
visninger
1k
Endring av celle i Gridview ved vlidation
Jeg har en GridViewog jeg vil når jeg endre en celle for å se om den nye verdien er gyldig ved min funksjon ValidateValue(string aValue), og hvis det er gyldig - for å lagre den nye verdien og gamle verdien som et par i Struct S {string old,new}; Hvordan du gjør dette? ... ►►►
Publisert på 14/04/2011 klokken 13:29
bruker Dominating
stemmer
182
svar
0
visninger
514
Gratis PHP, HTML, CSS, JavaScript-redigeringsprogram - Codelobster IDE
I denne artikkelen foreslår vi at
du blir kjent med den gratis redaktøren for webspråk - Codelobster IDE . Det er presentert på
programvaremarkedet allerede lenge, og det vinner mange fans. Codelobster IDE lar deg
redigere PHP-, HTML-, CSS- og JavaScript-filer, den fremhever syntaks og gir hint for tagger, funksjoner og deres
parametere. Denne redigereren behandler enkelt filene som inneholder et blandet innhold. Hvis du setter inn
PHP-kode i HTML-malen, fremhever redaktøren riktig ... ►►►
Publisert på 13/05/2020 klokken 18:05
bruker Oleg Russkin
stemmer
33
svar
1
visninger
116
Hvordan tilpasse en gitt streng å samsvare med regex
Er det en måte å ta en gitt streng og passerer det gjennom en regex for å få en ny formatering?

Jeg har to strenger, a="PRO999"og b="JHE986"og regex uttrykk \D{3}_\d{3}. Jeg ønsker å være i stand til å passere disse strengene og få PRO_999og JHE_986.

Jeg kunne gjøre dette manuelt, men jeg vet at det vil være ganger når jeg trenger strengen å være sammen og ganger når jeg trenger å bruke uttrykket. ... ►►►
Publisert på 30/09/2018 klokken 04:43
bruker Adrian
stemmer
51
svar
0
visninger
433
Google skjema apps, tildele boksen verdi
Jeg har en enkel google skjema som jeg skriver som har boksene med verdier som ikke er numerisk, men jeg ønsker å tildele dem tallverdier hvis de er kontrollert. For eksempel,

Vennligst sjekk dine klassetrinn klassetrinn

[__] A

[__] B

[__] C

[__] D

[__] F

Hver av disse vil bli satt opp ved anvendelse av en metode lik

var item = form.addCheckboxItem();
item.setTitle('Please check your Grades');
item.setChoices([
item.createChoice('A'),
item.createChoice('B'),
item.createChoice('C'),
item.cre ... ►►►
Publisert på 09/01/2015 klokken 14:07
bruker trueCamelType
stemmer
43
svar
0
visninger
74
lese fra registeret og importere inn i databasen
Hva gjør du fyr foreslår er den raskeste måten å lese gjennom et register og importere hver mappe som en rad i en database. La oss si at jeg har 200 mapper innenfor disse mappene er en haug med registernøkler, jeg ønsker å gjøre hver tast en kolonne og hver mappe på rad. Er det bedre å importere dette som en tekstfil fra registret første eller lage et program lese den mens i registeret (bør jeg bruke c #?)? ... ►►►
Publisert på 03/09/2015 klokken 20:24
bruker Saif Ahsanullah
stemmer
23
svar
1
visninger
188
Jenkins bruker ikke de samme påloggingsinformasjon som den påloggede brukeren har
Jeg kjører Jenkins på en Windows Server og ønsker å ha tilgang til en tilordnet nettverksstasjon. Jeg kjører Jenkins ved hjelp av de samme påloggingsopplysninger som jeg logget inn med. Her er problemet: Jeg har ikke samme tilgang til filene på den tilordnede stasjonen fra Jenkins og min lokale ledeteksten. Her er hva jeg får når jeg en til å endre katalog i Windows Server CMD:

C:\Users\DevBuildUser>cd /d r:
R:\>


og dette er hva som skjer i Jenkins' Execute Windows batch commandkjører på samme mask ... ►►►
Publisert på 28/06/2016 klokken 20:04
bruker Yar
stemmer
37
svar
1
visninger
1k
Betingede Klassene for Wordpress sløyfe innlegg
Css er allerede erklært alt jeg har å gjøre er å legge til noen div klasser. Mitt tema bruker en nesten tom index.php uten html, men bruker get_template_part funksjoner og kaller ulike rammedeler for post-typer, så det har flere sløyfe {mal-name} Php filer. Jeg har kopiert en for bloggen indeksen og laget en ny sløyfe med modifikasjoner. Indeksen for bloggen min, kaller passende mal med modifikasjoner - Hurra . Men jeg må være i stand til betinget legge div klasser for å gjøre konverteringen arbeidet helt.
... ►►►
Publisert på 07/06/2014 klokken 11:45
bruker Asa
stemmer
5
svar
1
visninger
185
JQuery div følge fra toppen til bunnen av seksjonen
Så jeg har en div som bare har noen høyde bredde og en bakgrunnsfarge, vil jeg gjerne denne DIV å starte på toppen av en del av innholdet, og som du blar nedover den følger deg som en sidebar ville og deretter når du kommer til slutten av avsnittet det stopper. Her er min kode så langt:

$('.page-home .showcase').scroll(function() {
$('.page-home .showcase .left-sidebar').animate({
top: $(this).scrollTop()
});
});


.page - home.showcase {
background - color: #f9f9f9;
padding ... ►►►
Publisert på 20/01/2016 klokken 07:45
bruker Thomas Withers
stemmer
41
svar
1
visninger
459
Kjører Net Kjerne i Docker i Windows Subsystem for Linux
Praktisk talt jeg vil spille med .NET Kjerne innen Docker.

Så slik jeg forstår det fra dette innlegget for å gi meg selv best fleksibilitet jeg ville installere "Docker For Windows". Betyr at jeg kan til slutt distribuere min .Core app til en beholder som er enten en Windows eller Linux container. Men Linux beholderen er fortsatt en Hyper-V klarte Linux container.

1) Er det en måte å i stedet bruke Windows Subsystem for Linux (WSL) for å gjøre dette i Windows 10 Creators Update? Virker som mindre overhead ... ►►►
Publisert på 25/04/2017 klokken 10:15
bruker TheEdge
stemmer
31
svar
0
visninger
250
JMagick Metode setGeometry av MontageInfo klasse krasjer JMV
Prøver å montage flere bilder til ett. Wortks fint med standard geometri. Men hvis jeg prøver å sette den, krasjer JVM.

MontageInfo montageInfo1 = new MontageInfo(new ImageInfo());
montageInfo1.setGeometry("+0+0");#
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
## EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x770f5ead, pid=5180, tid=5344
##
# JRE version: 6.0_30-b12
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03 interpreted mode, sharing windows-x86 )
# Problematic frame:
# C ... ►►►
Publisert på 27/01/2012 klokken 11:23
bruker Kcmamu
stemmer
13
svar
1
visninger
2k
Er det en URL behandleren for Gmail for iOS for å skrive en melding?
Min iOS Søknaden omfatter å sende e-post som en del av funksjonaliteten. MFMailComposeViewControllertillater in-app sammensetningen av en e-post, med OS å bruke Mail.app i bakgrunnen for å sende meldingen. Men jeg ønsker å tillate brukere å sende en e-post med Gmail-appen for iOS hvis de ønsker det.

Siden ekstern visning kontrollere er ikke offentlig API, den eneste måten dette ville være mulig er med en URL handler, men jeg kunne ikke finne en dokumentert på nettet hvor som helst. Er det noen som vet om e ... ►►►
Publisert på 09/10/2013 klokken 18:26
bruker cbowns
stemmer
35
svar
0
visninger
65
Selen ideen linux ide
Jeg trenger et program med komplett trinn på hvordan å pakke ut en csv fil og lese det samme .. Enkelt program er nødvendig med expalantio slik at jeg kan endres i henhold til mine behov ... Jeg mener ny utbygging ... ►►►
Publisert på 30/07/2019 klokken 13:57
bruker Subramaniyan
stemmer
44
svar
3
visninger
4k
Date.getTime () vs Date.now ()
Jeg la merke til at nå () kan bare kalles av Date objekt. getTime () kan bare kalles av en forekomst av dato.

var dd1 = new Date();

//console.log(dd1.now()); //Throws error -> TypeError: Object Mon Aug 19 2013 16:28:03 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) has no method 'now'
console.log(dd1.getTime());

console.log(Date.now());
//console.log(Date.getTime()); //Throws error ->TypeError: Object function Date() { [native code] } has no method 'getTime'


Er det en formell navn for denne forskjellen? Er det ... ►►►
Publisert på 19/08/2013 klokken 18:31
bruker user2316667
stemmer
43
svar
1
visninger
120
Hvordan sette auto zoom og auto senter i henhold til breddegrad lengdegrad uten fitBounds?
Her er min kode, jeg ønsker å passe autozoom og senter i henhold til markør posisjon på kartet, slik at hver og en markør ville visble på minst mulig zoom

var mapOptions = {
center: new google.maps.LatLng('<?php echo $latitude; ?>', '<?php echo $longitude; ?>'),
zoom: 12,
scrollwheel: false,
disableDoubleClickZoom: true,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};
... ►►►
Publisert på 16/12/2015 klokken 04:28
bruker Mukesh Prajapat
stemmer
30
svar
1
visninger
135
Kaffe script kompileringsfeil
Dette er min kaffe, jeg rett og slett ikke kan se hvorfor dette er galt. Jeg fortsetter å få en uventet, feil.

renderTable:()=>
@table = d3.select("#search-results-area").append("table").attr("id",@tableId).attr("class","visualization-panel")
@thead = @table.append("thead")
@tbody = @table.append("tbody")
@input = @table.append("input").attr("id",@inputId).on("keydown",(d)=>
console.log("keydown")
console.log
toFilter = $(@input[0][0]).val()
window.se ... ►►►
Publisert på 02/07/2013 klokken 15:40
bruker praks5432
stemmer
31
svar
0
visninger
1k
Hvordan å feilsøke java klasse fil i eclipse mens du kjører mauren script?
Jeg kjører mauren script fra eclipse helios. Som utfører de Jave filer i samme arbeidsområde. hvordan å feilsøke Java-koden? Jeg har satt linje break poeng og kjører skriptet i feilsøkingsmodus, men kontrollen er ikke til i java klasse fil. Det kommer i maur script der jeg satt knekkpunktene ... ►►►
Publisert på 22/09/2011 klokken 12:08
bruker Yogesh
stemmer
37
svar
1
visninger
1k
Prøver å justere innholdet i en div på et senter
Dette bør være trivielt, men gitt de detaljene som jeg styling min markering, kan jeg ikke få innholdet i sentrum

Markup er i hovedsak:

<div class = "rectangle" id = "login">
<form>
<!-- bunch of labels and corresponding input fields -->
</form>
</div>


Stilarket er i hovedsak:

.rectangle{ border:1px solid #ccc; width:500px; padding: 10px;}
#login{margin:auto;}
#login form {margin:auto;}


Dette er dessverre ikke sentrere justere innholdet formen min. De er næ ... ►►►
Publisert på 05/08/2012 klokken 18:40
bruker user1020069
stemmer
49
svar
1
visninger
603
CUDA mal kjerner og teksturer
Jeg jobber med å prøve å implementere generiske kjerner i CUDA som gjør bruk av tekstur minne, og jeg har kjørt inn i et problem.

template<typename T>
__global__(void){
tex3D( // correct texture for type T )
}

// host pseudo code
template <typename T>
__host__(void){
if(T == 'short')
bind(short_texture);
else if (T == 'int')
bind(int_texture);
invoke_kernel<>(); // <--- How do I tell the kernel which texture was just bound
}


I hovedsak hva jeg har er beh ... ►►►
Publisert på 02/08/2015 klokken 20:55
bruker SystemFun
stemmer
30
svar
1
visninger
104
BigQuery: Bruk legitimasjon fra JSON ikke jobber for terminalen
Jeg er ny med google api, og jeg setter pris på din hjelp for et problem som jeg står overfor: Når jeg prøver å bruke legitimasjon fra en JSON-fil i terminalen fungerer det ikke, men når jeg prøver å bruke samme påloggingsinformasjon for python det fungerer, vil jeg dele med dere hvordan jeg bruker legitimasjon:

i python:

import os
from google.cloud import bigquery

os.environ["GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"]="/Users/my_user/Desktop/works/credentials/service_account.json"

client = bigquery.Client('my_pr ... ►►►
Publisert på 22/11/2019 klokken 05:35
bruker user291222
stemmer
9
svar
2
visninger
691
Vinkel 2 Inline mal kan ikke lese eiendom udefinert
Jeg prøver å gjengi data i en fane hoveddel basert på å klikke på et ikon på en tabset. Her er et skjermbilde av min første, hell gjengitt visning:Men når jeg klikker på en ny tabset ikonet for å laste inn data i kategorien hoveddel, får jeg følgende unntak:

TypeError: Cannot read property 'category' of undefined
at CompiledTemplate.proxyViewClass.View_DnDMiniCardGroupComponent0.detectChangesInternal (/PaletteSchemaModule/DnDMiniCardGroupComponent/component.ngfactory.js:144)
at CompiledTemplate.proxyVi ... ►►►
Publisert på 02/04/2017 klokken 17:22
bruker Chris
stemmer
11
svar
1
visninger
262
distribusjon av endringer på en levende Drupal nettsted
Jeg liker Drupal eller annen måte. Men det forstyrrer meg mest er at jeg ikke kan finne ut en klar måte distribusjon. Drupal lagrer en masse ting inne i databasen (visninger, CCK, arbeidsflyt, utløse etc) som må oppdateres.

Jeg har sett noen moduler som kan brukes til denne oppgaven (f.eks funksjoner), og jeg er ikke sikker på om de er tilstrekkelige. Likevel er de bare for drupal6 og jeg for tiden må jobbe på en drupal5 nettsted hvor oppdatering er ennå ikke et alternativ.

Noen ideer? ... ►►►
Publisert på 16/07/2010 klokken 06:37
bruker Nils Riedemann
stemmer
48
svar
1
visninger
3k
Weblogic 10.3.3 og SSL SHA256 certs
Jeg har en Weblogic Server (versjon 10.3.3) i hver av 4 miljøer (dev, test, preprod, prod) og jeg traff omtrent et dusin webtjenester fra hver Weblogic server. SSL sertifikat for en av disse nettjenestene endret sist uke for Preprod, test og dev servere, og krypteringstypen endret til SHA256RSA fra SHA1.

Jeg kom over noen informasjon fra Oracle sa at jeg måtte bytte over til JSSE SSL deretter WL-serveren skal godta SHA2 + certs. Denne løsningen har fungert for både Test og Dev miljø, men ikke Preprod miljø ... ►►►
Publisert på 02/03/2015 klokken 10:18
bruker Ben Coughlan
stemmer
38
svar
1
visninger
226
mysqldump / mysql feil med WP-DB manager
Hei Jeg får en feil med Wordpress WP-DBManager Plugin:

MYSQL dump path does NOT exist. Please check your mysqldump path under DB Options. If uncertain, contact your server administrator.

MYSQL path does NOT exist. Please check your mysql path under DB Options. If uncertain, contact your server administrator.

IT Server-administratoren ikke vet hva de skal gjøre. Så jeg har henvist til denne artikkelen: https://www.hacksparrow.com/wp-dbmanager-error-mysql-dump-path-does-not-exist-please-check-your-mysqldum ... ►►►
Publisert på 28/03/2017 klokken 04:57
bruker roshambo
stemmer
20
svar
2
visninger
146
Sende skjemadata med php uten side reload?
Jeg har et kontaktskjema, på min personlige portefølje nettside, laget med PHP med venner hjelp (jeg er en dummy når det kommer til PHP.)

Selv om jeg har et problem med det. Når på send-knappen trykkes inn, og posten er sendt, det gjør siden reload. Hvordan kan jeg fikse dette?

Jeg har kopiert (og endret personlige ting) alt formen min, siden jeg har ingen anelse om hvor eller hva som skal endres:<?php
// define variables and set to empty values
$nameErr = $emailErr = $commentErr = $subjec ... ►►►
Publisert på 25/03/2017 klokken 17:02
bruker Carsten Andersen
stemmer
53
svar
1
visninger
2k
Logging Alle Unntak i en pyqt4 app
Hva er den beste måten å loggføre alle unntakene i en pyqt4 programmet ved hjelp av standard python logging api?

Jeg har prøvd å pakke exec_ () i en prøve, bortsett fra blokken, og logging unntakene fra det, men det bare logger unntak fra initialisering av programmet.

Som en midlertidig løsning, jeg pakket de viktigste metoder i forsøk, med unntak av blokker, men det kan ikke være den eneste måten å gjøre det. ... ►►►
Publisert på 18/06/2009 klokken 18:34
bruker Brad Zeis
stemmer
40
svar
1
visninger
608
Endring ascx fil og å unngå kompilasjonsfeil
Jeg jobber med en brukerkontroll og gjøre noen endringer i HTML. Når jeg gjør det, og oppdatere siden, får jeg en samling feil:


Compiler Feilmelding: CS0433: Den type 'ASP.usercontrols_somepagename_ascx' finnes i både 'c: \ Users \ compname \ AppData \ Local \ Temp \ Temporary ASP.NET Files \ dev \ 342db40c \ e48a4253 \ App_Web_1hgtod1r.dll' og 'c: \ Users \ compname \ AppData \ Local \ Temp \ Temporary ASP.NET Files \ dev \ 342db40c \ e48a4253 \ App_Web_nqhev1ea.dll'


Så hver gang jeg gjør en endring, ... ►►►
Publisert på 28/01/2013 klokken 02:53
bruker frenchie
stemmer
28
svar
2
visninger
107
Joomla: Spesialtegn i forlengelsen
Vi utvikler en kalender forlengelse for Joomla, som består av en komponent og modul. Mens alle tegn vises perfekt i modulen, er noen spesialtegn i en komponent som forårsaker problemer. For eksempel ikke komponenten ikke vise tegn Š (i stedet viser det Š) og "(i stedet den viser &"). Har du noen ide, hva kan være problemet? Sannsynligvis må det være noe ganske små og opplagt, men vi er til for øyeblikket så inn i ting, at vi har tydeligvis oversett noe.

Takk på forhånd for dine ideer! ... ►►►
Publisert på 28/04/2016 klokken 12:05
bruker smejko
stemmer
16
svar
3
visninger
91
Java Slik skriver du ut den opprinnelige indeksen for en sortert 2d array?
antar at en 5X1 2D array [2,3,1,4,5], slik at indeksen skulle være [[0,0], [1,0], [2,0], [3,0], [ 4,0]] fortsatt, men hvordan har den opprinnelige indeksen opphold i verdi? så da kan jeg skrive ut indeksen etter sortering verdien (hvis det fornuftig), eksempel

etter sortering verdien vil være [1,2,3,4,5], men indeksen ville være [2,0] [0,0] [1,0] [3,0] [4,0] hvordan akkurat du manipulere det? Takk på forhånd, vil hjelpen være mye verdsatt!

{
int[][] array = new int[5][1];

array = {{2,3,1,4,5}};
//at t ... ►►►
Publisert på 04/12/2019 klokken 15:33
bruker Murokoh
stemmer
40
svar
4
visninger
832
Reformatering en fil til rør-format med Power
Jeg har en fil med formatet

first:web
last:site
age:99

first:stack
last:overflow
age: 88


Jeg prøver å konvertere den til dette formatet

first|last|age
web|site|99
stack|overflow|88


Så langt her er koden jeg brukte for å få det hele i en enkelt linje, men jeg kan ikke finne ut syntaksen til løkken gjennom den og bryte det

$TextLocation = "data.txt"
$Writefile = "results.txt"
$FileLocation = "C:\Users\"
$SearchStr1 = "First:"
$SearchStr2 = "Last:"
$SearchStr3 = "Age:"
$SearchStr4 = ""


#Get cont ... ►►►
Publisert på 30/08/2012 klokken 16:46
bruker david
stemmer
18
svar
2
visninger
190
C ++ pekeren når returtype fra funksjons
Jeg er ganske ny på programmering i C ++. Jeg trodde jeg var i ferd med å få en hånd på pekere, men da jeg ble presentert med et problem der avkastningen type funksjon er en peker. Målet er å sette opp programmet under på en slik måte at en verdi på 119 returneres og skrives ut. Jeg kan ikke helt finne ut funksjonsdefinisjonen av f4.

#include <iostream>
using namespace std;

int* f4(int param);

int main()
{
cout << f4(118);
return 0;
}

int* f4(int parm)
{
//I don't know how to mak ... ►►►
Publisert på 14/09/2014 klokken 21:29
bruker mikev
stemmer
32
svar
2
visninger
114
Hvordan søke etter tabellen i LinqToSQL?
Hvordan kan jeg søke i en tabell hvis en plate med bestemt parameter ikke eksisterer, og deretter sette rekord i bordet? ... ►►►
Publisert på 05/12/2009 klokken 09:49
bruker Sadegh
stemmer
16
svar
0
visninger
143
Android, Xamarin: Hvorfor er min TextView returnerer NULL?
Jeg prøver å sette en melding til min datovelgeren. Nå vises meldingene, men skriften er veldig liten og ikke den jeg bruker i min app - så jeg fant en måte å endre den (eller slik jeg trodde ...):

public override Dialog OnCreateDialog(Bundle savedInstanceState)
{
DateTime currently = DateTime.Now;
dialog = new DatePickerDialog(Activity, this, currently.Year, currently.Month - 1, currently.Day);
dialog.SetMessage(Resources.GetString(Resource.String.WhenWereYouBorn));
... ►►►
Publisert på 27/03/2018 klokken 08:34
bruker innomotion media
stemmer
49
svar
1
visninger
144
meteorjs miljø, får elementet av id tilbake merkelig verdi
Jeg samarbeider i en Meteorjs app, i wich jeg er på første forsøk. Jeg bygde noen svært enkle maler for å passe mine behov.

I min kode hender det at jeg må sjekke verdien av en inngang tekst. Så jeg setup en hendelse på at tekstboksen.

dette er skriving:

<input type="text" name="meName" id="mockupName" />
<input type="button" {{buttonDisabled}} id="mockupCreate" value="New Mockup" />


Arrangementet sjekke teksten verdi og deaktivere eller aktivere knappen. Veldig rett frem.

dette er tilfell ... ►►►
Publisert på 23/02/2015 klokken 19:16
bruker AndreaBogazzi
stemmer
55
svar
2
visninger
15k
rett og slett stoppe et asynkront metode
Jeg har denne metoden som spiller en lyd når brukeren trykker på skjermen, og jeg vil at det skal slutte å spille det når brukeren trykker på skjermen igjen. Men problemet er "DoSomething ()" metoden ikke stopper, holder det gående til den er ferdig.

bool keepdoing = true;

private async void ScreenTap(object sender, System.Windows.Input.GestureEventArgs e)
{
keepdoing = !keepdoing;
if (!playing) { DoSomething(); }
}

private async void DoSomething()
{
playing = true;
... ►►►
Publisert på 25/03/2013 klokken 09:29
bruker Jaydeep
stemmer
48
svar
1
visninger
273
Feil: fs.readFileSync er ikke en funksjon ved hjelp Electron
Jeg har problemer med å bruke pdfkit i Electron grunn “fs.readFileSync er ikke en funksjon” ... hvordan kan jeg bruke fs bibliotek i Electron? Jeg har lest at er deaktivert av sikkerhetsmessige grunner, men jeg ville trenger det for å bli henrettet offline. ... ►►►
Publisert på 13/09/2018 klokken 09:29
bruker Cris
stemmer
42
svar
2
visninger
2k
Js utskriftsfunksjonen ikke fungerer i IE9
Jeg har den under kode for å skrive ut teksten som er lagt i fancybox. Det fungerer perfekt i Chrome og Firefox. Men i IE9 åpnes det et tomt vindu og lukkes. Så ingenting happends.

jQuery(function($) {
$('a.print').click(function() {
var print_button = '';
var print_page = window.open('', 'Print', 'width=600,scrollbars=yes, height=700');
var html = '<h2><?php print t("Term & Condition"); ?></h2> <br/>' + '<?php echo $body_content; ?>';
p ... ►►►
Publisert på 17/10/2012 klokken 08:54
bruker esafwan
stemmer
49
svar
1
visninger
74
Legg til en bruker manuelt på serversiden og satt sin sesjon
Jeg kan ikke synes å forstå sammenhengen mellom Accounts.createUser () og Accounts.onCreateUser (). Jeg har en ekstern api som validerer brukernes påloggingsinformasjon. Når api sender meg et positivt svar, jeg trenger å legge til brukeren i MongoDB og begynne sin sesjon slik at den kan betraktes som en pålogget bruker. Accounts.createUser () er å opprette en bruker på serversiden, men jeg må Accounts.onCreateUser () fordi jeg må legge tilpassede felt som brukerens tegn som blir generert fra den ytre api.

... ►►►
Publisert på 10/10/2017 klokken 06:32
bruker alina
stemmer
3
svar
2
visninger
288
Er det mulig å auto kildekode bruke klang?
Er det mulig å autooversettelsesenhet (kildekoden) med klang C API? Jeg er i stand til å analysere oversettelse enhet, men jeg kan ikke finne noen i henhold metode for mitt mål. ... ►►►
Publisert på 27/09/2013 klokken 09:49
bruker 4ntoine
stemmer
41
svar
1
visninger
1k
Installer Firefox Addon fra en link, i stedet for å laste ned XPI
Jeg har nettopp gjort en FF addon og gjorde en enkel nettside. Jeg vil gjerne når en besøkende klikker på "last ned" knappen addon å installere, i stedet for å bli lastet ned. Det fungerer lokalt, men ikke når jeg laster opp nettstedet. Jeg sjekket mozilla depotet, de bare koble til XPI filen også.

Hva gjør jeg galt? ... ►►►
Publisert på 06/09/2012 klokken 18:17
bruker Nikolay Dyankov
stemmer
20
svar
3
visninger
1k
Android: Unntak Unmarshalling ukjent type
Jeg må bestå en Arraylist fra en aktivitet til en annen aktivitet. Så jeg bruker

intent.putParcelableArrayListExtra("Items",sendinglist);


Og jeg får sendinglist gjennom

ArrayList<GeoItem> revd = new ArrayList<GeoItem>();
Bundle b = getIntent().getExtras();
if (b != null)
revd = b.getParcelableArrayList("Items");
Log.i("Element details",revd.get(0).getLatitude()+"");// Error


Men jeg kan ikke få tilgang til GeoItem objekt i den listen.
OPPDATERING klassen basert ... ►►►
Publisert på 31/07/2012 klokken 04:17
bruker Sridhar
stemmer
31
svar
1
visninger
67
Kan jeg bruke mysqli i WAMP uten å måtte betale for web hosting?
Kan jeg bruke mysqli i WAMP uten å måtte betale for web hosting, akkurat som jeg kan bruke mysql i WAMP uten å måtte betale for web hosting? og i så fall, kan du hjelpe meg å se lyset.

PS: Jeg bare ønsker å betale for hosting når nettstedet mitt er klar. men jeg kan ikke synes å bruke mysqli i WAMP, som jeg kan bruke mysql. og jeg ønsker ikke å bruke mysql

Takk ... ►►►
Publisert på 15/06/2014 klokken 02:37
bruker E.Silva19
stemmer
-5
svar
3
visninger
118
Linux Script å ta data etter femte plass og omsorgssvikt andre
Jeg har en .lab fil med dataene i formatet:

9.465875 125 A ; A_mid_5 ASF001-AS-ST93U10 3.168875 3.170000 3.319500
9.577875 125 R ; R_mid_40 ASF001-AS-ST108U1 2.879563 2.880000 2.991563


Noen ide som vil ta ut ASF001-AS-ST93U10, og ASF001-AS-ST108U1fra den aktuelle filen og legg den i en annen fil linje for linje. ... ►►►
Publisert på 05/09/2014 klokken 13:12
bruker Hridoy Dutta
stemmer
49
svar
1
visninger
203
Twitter API og OAuth1.0a- automatisk logging av en bruker ut
Ved hjelp av denne utmerkede Twitter for AS3 bibliotek
https://github.com/susisu/Twitter-for-AS3/blob/master/README_en.md

Når en bruker er logget inn på sin konto, må jeg være i stand til å automatisk logge dem ut etter en bestemt handling. I mitt tilfelle å laste opp et bilde.

Vet noen hvordan du gjør dette med den nyeste twitter API? ... ►►►
Publisert på 04/03/2014 klokken 15:24
bruker eco_bach
stemmer
22
svar
7
visninger
52k
Batch File å deaktivere Alternativer for Internett proxy-server
I Windows , jeg ønsker å deaktivere Proxy Server innstillingen i Alternativer for Internett ved hjelp av en batch Script. Hvilken kommando kan jeg bruke til å gjøre dette?

Hvis du er usikker på hva jeg sikter til, se

Internet Properties > Connections > LAN Settings >Proxy Server


Takk skal du ha ... ►►►
Publisert på 26/08/2013 klokken 06:00
bruker DextrousDave
stemmer
50
svar
1
visninger
431
hvordan man bruker css og <li> for å lage en 1 til 50 piksel firkantet uten kant
Jeg ønsker å bruke forskjellige størrelser ruter fra en til å gjøre pai former, men jeg har problemer med css å lage en firkant en piksel i høyde og bredde uten grenser. Her er min nåværende css

#q-graph {position: relative; width: 300px; height: 300px; margin: 1.1em 0 3.5em; padding: 0; background: #DDD; border: 2px solid gray; list-style: none; font: 9px Helvetica, Geneva, sans-serif;}
#q-graph ul {margin: 0; padding: 0; list-style: none;}
#q-graph li {position: absolute; bottom: 0; width: 150px; z-i ... ►►►
Publisert på 15/08/2010 klokken 08:38
bruker Martlark
stemmer
15
svar
2
visninger
504
fremskynde python gjelder rad kloke funksjoner
Jeg jobber på en av de data rensing prosjektet, jeg må rydde flere felt av en pandaer dataramme som en del av det. Det meste jeg skriver regulære uttrykk og enkle funksjoner. Eksemplene nedenfor,

def func1(s):
s = str(s)
s = s.replace(' ', '')
if len(s) > 0 and s != '0':
if s.isalpha() and len(s) < 2:
return s

def func2(s):
s = str(s)
s = s.replace(' ', '')
s = s.strip(whitespace+','+'-'+'/'+'\\')
if s != '0':
if s.isalnum() or s.isdigit():
... ►►►
Publisert på 13/07/2017 klokken 11:00
bruker ds_user
stemmer
49
svar
5
visninger
4k
Hvordan kan jeg beregne masse og treghetsmoment av en polyhedron?
For bruk i et stivt legeme simulering, jeg ønsker å beregne massen og tregheten tensor (treghetsmoment), gitt en trekant maske som representerer grensen for den (ikke nødvendigvis konveks) objekt, og forutsatt konstant tetthet i det indre. ... ►►►
Publisert på 30/04/2009 klokken 23:09
bruker batty
stemmer
21
svar
2
visninger
503
Hvordan bruke dcm4che mye å utvikle StorageSCP?
Jeg ønsker å lytte på noen port som 1020 på localhost og jeg bør få DICOM-bilder fra den andre noden og ønsker å lagre den, og også må sende alle til PACS. Bruke dcm4chetool kit hvordan kan jeg oppnå dette. kan du hjelpe meg jeg er ny i den. Takk... ... ►►►
Publisert på 25/10/2013 klokken 02:12
bruker Sujeeth
stemmer
12
svar
1
visninger
247
Regex: Kampen linje hvis forrige linje oppfyller et kriterium
Hva er et regulært uttrykk som vil matche linjer som tidligere linje begynner med et sett med tegn?

Jeg prøver å analysere M3U-filer , og jeg trenger å matche linjer som foregående linjen starter med #EXTINF:Så hvis vi tar dette eksempelet:

#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:10
#EXTINF:11.54
ASMIK_tid_0000250058_m.600000-00000.ts
#EXTINF:8.51
ASMIK_tid_0000250058_m.600000-00001.ts
#EXTINF:11.76
ASMIK_tid_0000250058_m.600000-00002.ts
#EXTINF:10.05
ASMIK_tid_0000250058_m.600000-00003.ts
etc...

... ►►►
Publisert på 17/12/2013 klokken 08:53
bruker Eric
stemmer
29
svar
2
visninger
25k
Hvordan integrere strekkodeleser til en ASP.NET Web applikasjon?
Hvordan integrere strekkodeleser til en ASP.NET Web applikasjon?
Enhver åpen kildekode bibliotek for å gjøre det? ... ►►►
Publisert på 04/02/2010 klokken 07:41
bruker Chendur Pandian
stemmer
36
svar
7
visninger
3k
Java GUI Swing Modell Forklaring
Jeg har jobbet med Swing for en stund nå, men hele modell / struktur av JFrames, paint(), super, etc er alle skummel i mitt sinn. Jeg trenger en klar forklaring eller koblinger som vil forklare hvordan hele GUI-systemet er organisert. ... ►►►
Publisert på 15/12/2008 klokken 23:31
bruker Devoted
stemmer
16
svar
1
visninger
95
legge manuelt test i testlab uten testplan i HP ALM
Er det mulig å skrive test i testlab manuelt uten å flytte fra testplan i HP ALM? ... ►►►
Publisert på 01/07/2016 klokken 05:57
bruker Padmanaban Ganapathy
stemmer
4
svar
3
visninger
721
Har stoppeklokke har en maksimal tid det kan kjøre?
Hvor lenge kan Stopwatchi .NET kjøre? Betyr det bryte negative eller starte på 0 hvis det blir til at grensen? ... ►►►
Publisert på 17/10/2017 klokken 15:01
bruker pathDongle
stemmer
52
svar
2
visninger
4k
Kjør et system kommando som sudo fra R?
Noen ganger dette fungerer, noen ganger ikke. Det ser ut til å avhenge av om systemet må be om passord. Den mer generelle spørsmålet vil være: er det en måte for brukeren å gi input til et skallkommando innenfra R?

system('sudo npm install gitbook -g')


Legg merke til at min spesifikke tilfellet forsøker å installere en node.js modul. Imidlertid tror jeg at du kan gjenskape den med en mer triviell kommando.

system('sudo mkdir testdir')


Vær oppmerksom på at dette vil noen ganger virke avhengig av om sud ... ►►►
Publisert på 20/04/2014 klokken 17:59
bruker jbryer

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more