hvordan å presse ett element i array med 15 gjenstander

stemmer
21
var array1 = [{
 candidateId: 57,
 firstName: Sumit,
 lastName: Kumar Gupta,
 displayName: Sumit1,
 locked: false,
 photoId: -1,
 resumeId: -1,
 experience: 6 Months,
 email: [email protected],
 mobile: +91.8100688592,
 prefferedLocation: [
  Bangalore
 ],
 currentEmployer: [

 ],
 skills: [{
  skillName: JAVA,
  level: advanced,
  candidateRating: 5,
  rating: 0
 }],
 viewed: true,
 nextStates: [{
  state: Approach
 }]]


var array2 = [image1]

Jeg får array2bilder fra andre forespørsler, så jeg tildelt inn array2. Nå ønsket jeg å skyve eller legge dette array2inn array1. Så jeg laget en gjenstand

'image' 
array2.push({'image':image1})

og prøvde å skyve

for(var i=0; i<array1.length;i++){
 array1[i].push(array2[i]);
}

men det fungerte ikke.

Publisert på 29/05/2018 klokken 12:20
bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
1

array1[i]['image'] = image1;eller array1[i].image = image1; du må legge inn bilde objekt til matrise1 verdi ved hjelp eiendom accessors.

DEMO

var array1 = [{
 "candidateId": 57,
 "firstName": "Sumit",
 "lastName": "Kumar Gupta",
 "displayName": "Sumit1",
 "locked": false,
 "photoId": -1,
 "resumeId": -1,
 "experience": " 6 Months",
 "email": "[email protected]",
 "mobile": "+91.8100688592",
 "prefferedLocation": [
  "Bangalore"
 ],
 "currentEmployer": [

 ],
 "skills": [{
  "skillName": "JAVA",
  "level": "advanced",
  "candidateRating": "5",
  "rating": 0
 }],
 "viewed": true,
 "nextStates": [{
  "state": "Approach"
 }]
}]

for (var i = 0; i < array1.length; i++) {
 array1[i]['image'] = 'image1';
}
console.log(array1)

Svarte 29/05/2018 kl. 12:26
kilden bruker

stemmer
0

Det ser ut som du prøver å få tilgang til måten flere indekser i matrise to enn det er tilgjengelige.

prøve:

for(var i=0; i<array1.length;i++){
 array1[i].push(array2[0]);
}
Svarte 29/05/2018 kl. 12:28
kilden bruker

stemmer
1

Hvis man forsøker å kartlegge to rekker med like lengder, hvor en gjenstand fra hver respektive indeksposisjon skal flettes så kan man mapover en av de matriser og bruk spredning syntaks til grunne kopi og fusjonere de stedene. Denne tilnærmingen vil bidra til å forhindre bivirkninger hvis enten inngang rekke må stå uendret.

Koden vil være:

array1.map((obj, i) => ({...obj, image: array2[i]}));

Og en demo:

var array1 = [{
 "candidateId": 57,
 "firstName": "Sumit",
 "lastName": "Kumar Gupta",
 "displayName": "Sumit1",
 "locked": false,
 "photoId": -1,
 "resumeId": -1,
 "experience": " 6 Months",
 "email": "[email protected]",
 "mobile": "+91.8100688592",
 "prefferedLocation": [
  "Bangalore"
 ],
 "currentEmployer": [

 ],
 "skills": [{
  "skillName": "JAVA",
  "level": "advanced",
  "candidateRating": "5",
  "rating": 0
 }],
 "viewed": true,
 "nextStates": [{
  "state": "Approach"
 }]
}];


var array2 = ["image1"];

var combined = array1.map((obj, i) => ({...obj, image: array2[i]}));

console.log(combined);

Svarte 29/05/2018 kl. 12:56
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more