Hvordan få filstørrelsen, bilde, høyde og bredde før opplasting? i knockout fil bindende

stemmer
32

Jeg må sjekke bildestørrelsen i kilobyte og dimensjon (høyde, bredde) Hvordan kan jeg få størrelsen på i byte? Filstørrelse Max nådd feilmelding skal vises. Jeg kan ikke finne ut hvordan du kan sjekke etter Dra og slipp bildeopplasting.

$('#fileinput').bind('change', function() {
      alert('This file size is: ' + this.files[0].size/1024/1024 + MB);
    });
    
      $(function(){
   var viewModel = {};
   viewModel.fileData = ko.observable({
   dataURL: ko.observable(),
   // base64String: ko.observable(),
   });
  viewModel.multiFileData = ko.observable({
   dataURLArray: ko.observableArray(),
   });
   viewModel.onClear = function(fileData){
    if(confirm('Are you sure?')){
     fileData.clear && fileData.clear();
    }              
   };
   viewModel.debug = function(){
   window.viewModel = viewModel;
   console.log(ko.toJSON(viewModel));
   debugger; 
   };
   ko.applyBindings(viewModel);
  });
<script src=https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js></script><link href=https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css rel=stylesheet/>
<link href=https://rawgit.com/adrotec/knockout-file-bindings/master/knockout-file-bindings.css rel=stylesheet/>

<script src=https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/knockout/3.1.0/knockout-min.js></script>
<script src=https://rawgit.com/adrotec/knockout-file-bindings/master/knockout-file-bindings.js></script>
  <div class=well data-bind=fileDrag: fileData>
  <div class=form-group row>
    <div class=col-md-6>
      <img style=height: 125px; class=img-rounded thumb data-bind=attr: { src: fileData().dataURL }, visible: fileData().dataURL>
      <div data-bind=ifnot: fileData().dataURL>
        <label class=drag-label> Drag file here</label>
      </div>
    </div>
    <div class=col-md-6>
      <input type=file id=fileinput data-bind=fileInput: fileData, customFileInput: {
       buttonClass: 'btn btn-success',
       fileNameClass: 'disabled form-control',
       onClear: onClear,
      } accept=image/*>
    </div>
  </div>
</div>

sjekk codepen.io

Publisert på 25/02/2018 klokken 02:34
bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Du kan bruke Filereader å lese bildet som base64 data som kan settes som srcav <img />. Bredden og høyden på <img />er hva du trenger.

<!doctype html>
<html>
 <body>
  <div>
   <input type="file" />
   <div id="preview">
    file size: <span id="file-size"></span><br />
    image preview: <img id="img" /><br />
    image size: <span id="image-size"></span>
   </div>
  </div>
  <script>
   const img = document.getElementById('img')

   document.addEventListener('dropenter', e => e.preventDefault())
   document.addEventListener('dragover', e => e.preventDefault())

   function renderImage(file) {
    document.getElementById('file-size').innerText = file.size
    const reader = new FileReader()
    reader.readAsDataURL(file)
    reader.onload = e => {
     img.src = e.target.result
     img.onload = () => document.getElementById('image-size').innerText = `${img.width}x${img.height}`
    }
   }

   document.addEventListener('drop' , e => {
    e.preventDefault()

    renderImage(e.dataTransfer.files[0])
   })

   document.querySelector('input').addEventListener('change', e => {
    renderImage(e.target.files[0])
   })
  </script>
 </body>
</html>

Kode oppdatering. Både inn- og dra / slipp arbeid.

Svarte 25/02/2018 kl. 04:19
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more