Parsing XML mottatt i en JSON objekt

stemmer
44

Jeg har en JSON objekt som inneholder XML-innhold som en streng.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><serviceDescription><id>nitro:in-app:1fae04fd-79dd-4252-82fc-bcc6d04b8566:6a899379-5b96-4387-89ba-246d7c07ec48</id><defaultLocale>en</defaultLocale><transportId>HTTPServiceTransport</transportId><name xml:lang="en">http://localhost:9080/MFRestService/StreeboRuntime/myservice?x={"count":10}</name><description xml:lang="en"/><inbound><parameters><parameter><id>request-query-x</id><name xml:lang="en">x</name><description xml:lang="en"/><mandatory>true</mandatory><type>STRING</type></parameter></parameters><serviceMapping><constants><constant><id>service-description-body</id><value><![CDATA[{"name":"http://localhost:9080/MFRestService/StreeboRuntime/myservice?x={\\\\"count\\\\":10}","request-method":"GET","original-url":"http://localhost:9080/MFRestService/StreeboRuntime/myservice?x={\\\\"count\\\\":10}","sampleInputJSON":"","request-url":"http://localhost:9080/MFRestService/StreeboRuntime/myservice","sampleOutputJSON":"[{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"},{\\\\"Count\\\\":\\\\"9\\\\"}]","fixed-request-parameters":[],"mappable-request-parameters":[{"id":"request-query-x","name":"x","required":true,"index":0}],"mappable-response-parameters":[]}]]></value></constant><constant><id>request-url</id><value><![CDATA[http://localhost:9080/MFRestService/StreeboRuntime/myservice]]></value></constant><constant><id>request-method</id><value><![CDATA[GET]]></value></constant><constant><id>original-url</id><value><![CDATA[http://localhost:9080/MFRestService/StreeboRuntime/myservice?x={"count":10}]]></value></constant></constants><mapping><mapping source="constant:request-url" sourceType="STRING" target="transport:request-url" targetType="STRING"/><mapping source="constant:original-url" sourceType="STRING" target="transport:original-url" targetType="STRING"/><mapping source="constant:service-description-body" sourceType="STRING" target="transport:service-description-body" targetType="STRING"/><mapping source="constant:request-method" sourceType="STRING" target="transport:request-method" targetType="STRING"/><mapping source="parameter:request-query-x" sourceType="STRING" target="transport:request-query-x" targetType="STRING"/></mapping></serviceMapping></inbound><outbound><parameters><parameter><id>items</id><name xml:lang="en">items</name><description xml:lang="en"/><mandatory>false</mandatory><type>LIST</type><parameters><parameter><id>Count</id><name xml:lang="en">Count</name><description xml:lang="en"/><mandatory>false</mandatory><type>STRING</type></parameter></parameters></parameter></parameters><serviceMapping><mapping><mapping source="transport:response-entity" sourceType="JSON" target="parameter:items" targetType="STRING"><mapping sourceRef="Count" sourceType="JSON" target="parameter:Count" targetType="STRING"/></mapping></mapping></serviceMapping></outbound></serviceDescription>

Den inneholder en rekke & lt, & gt & quot og alle slike og tegn. Hvordan klarer du å erstatte dem med de faktiske symboler ved hjelp av Java.

Mitt ultimate mål er å konvertere denne XML-innhold i JSON.

Publisert på 20/02/2018 klokken 05:33
bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more