python, pandaer: InvalidIndexError ved opprettelse dataframe

stemmer
40

Jeg har vært å utforske titanic datasettet . Jeg prøver å lage en dataframesom vil ha tidene til de som overlevde Titanic synker, og de som ikke gjorde det, i to separate kolonner.

  train = pd.read_csv('train.csv')
  test = pd.read_csv('test.csv')  
  whole = pd.concat([train, test])
  df = pd.DataFrame({'survived': whole['Age'][whole['Survived'] == 1],
            'died': whole['Age'][whole['Survived'] == 0]})

Men jeg får denne feil

pandas.indexes.base.InvalidIndexError: Reindekserer bare gyldig med unikt verdsatte Indeksobjekter

Hva gjør jeg galt?

Publisert på 28/05/2017 klokken 16:53
bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Gjør denne endringen i koden din whole = pd.concat([train, test]).reset_index(drop=True)

Svarte 28/05/2017 kl. 17:23
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more