Query til å velge 2 nyligste datert poster per gruppering

stemmer
0

Ved hjelp av R, jeg ønsker å hente de to sist datert oppføringer for hver bruker-ID, forutsatt at det er 1 eller flere oppføringer per BrukerID.

Hovedelementene i mine data ville være en identifikator (bruker-ID), og en dato, som er av typen dato.

Takk skal du ha.

Publisert på 24/02/2017 klokken 02:08
bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

I SQL Server, som har ROW_NUMBER()analytisk funksjon, kan du prøve denne spørringen:

SELECT t.UserID, t.date, ...other columns
FROM
(
    SELECT UserID, date, ...other columns,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY UserID ORDER BY date DESC) rn
    FROM yourTable
) t
WHERE t.rn <= 2
Svarte 24/02/2017 kl. 02:11
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more