fullcalendar versjon 1.6 språkstøtte?

stemmer
18

Jeg prøver å legge arabisk lang til full kalender v.16 fordi jeg har Prosjekt kjører i denne versjonen vet noen hvordan å gjennomføre det i denne versjonen?

Publisert på 01/09/2015 klokken 06:52
bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Jeg er ganske sikker på at du allerede har løst dette, men jeg skal skrive her en midlertidig løsning siden lang støtten virker ikke å bli implementert på 1.6.x.

For eksempel jeg endre sine verdier på spansk. Vet ikke om arabisk språk vil arbeide med disse, men noen andre språk kan.

$('#calendar').fullCalendar({
  header: {
    left: 'prev,next today',
    center: 'title',
    right: 'month,agendaWeek,agendaDay'
  }, 

// just override these vars defined in fullcalendar.js
        monthNames:   ["Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","Julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Novimiembre","Diciembre"],
      monthNamesShort:["Ene","Feb","Mar","Abr","May","Jun","Jul","Ago","Sep","Oct","Nov","Dic"],
      dayNames:["Domingo","Lunes","Martes","Miércoles","Jueves","Viernes","Sábado"],
      dayNamesShort:["Dom","Lun","Mar","Mié","Jue","Vie","Sáb"],
      buttonText:{prev:"<span class='fc-text-arrow'>&lsaquo;</span>",next:"<span class='fc-text-arrow'>&rsaquo;</span>",prevYear:"<span class='fc-text-arrow'>&laquo;</span>",nextYear:"<span class='fc-text-arrow'>&raquo;</span>",today:"hoy",month:"mes",week:"semana",day:"día"}, 

//rest of fullcalendar setting ....
Svarte 03/03/2016 kl. 17:34
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more