Publisering av php til Flask

stemmer
0

skriv

Jeg har en php-app som innlegg variabel informasjon til en flaske app (som gjør noen beregninger og returnerer et resultat). Jeg kjører både lokalt på win7

Når jeg teste url 127.0.0.1:5000/index med et innlegg med postbud, får jeg en 200-statuskode (skjermbilde). Men når php app innleggene til kolben app jeg får:

The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

Jeg bruker CURL, og den detaljerte produksjonen er:

* About to connect() to 127.0.0.1 port 5000 (#0)
*  Trying 127.0.0.1...
* connected
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 5000 (#0)
> POST /index/ HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
Host: 127.0.0.1:5000
Accept: */*
Content-Length: 338
Expect: 100-continue
Content-Type: multipart/form-data; boundary=----------------------------d5cb02e2edea
< HTTP/1.1 100 Continue
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 404 NOT FOUND
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 233
< Server: Werkzeug/0.10.4 Python/2.7.5

Min php koden ser slik ut:

  $data= array('a'=>$a, 'token'=>$token);
  $url=http://127.0.0.1:5000/index/;
  $output = $this->my_model->get_data($url, $data);

public function get_data($url,$postFieldArray=FALSE) {

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookieFile);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0));
if ($postFieldArray!= FALSE) {
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFieldArray); //for django
}
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_STDERR, $verbose);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$html = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
.......

return $result;
}

Forenklet Flask app:

app = Flask(__name__)
app.debug = True

@app.route('/')
def hello_world():
  return 'Hello World!'

@app.route('/index',methods=['POST'])
def index():

  token = request.form['token']
  a = request.form['a']
  ......
  return

if __name__ == '__main__':
  app.run()

Hva gjør jeg galt?

Publisert på 26/06/2015 klokken 13:43
bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Du har en skråstrek i $urlvariabel i PHP-koden. Det vil ikke fungere, fordi du ikke har en skråstrek i Flask kode. Se her for mer info, under avsnittet "Unike URLer / omadressering Behavior"

Svarte 27/06/2015 kl. 10:47
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more