Kjører Grails 3 på Heroku

stemmer
36

Jeg prøver å distribuere de mest enkle mulige Grails 3 -app på Heroku, uten å lykkes.

Den Heroku doc gir bare informasjon for å distribuere en Grails 2 app. Så jeg har fulgt den bloggen artikkel som forklarer hvordan du distribuerer en Grails tre app. Men det fører til følgende unntak:

2015-06-09T21:03:41.637499+00:00 app[web.1]:  .  ____     _      __ _ _
2015-06-09T21:03:41.637570+00:00 app[web.1]: ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
2015-06-09T21:03:41.637651+00:00 app[web.1]:  ' |____| .__|_| |_|_| |_\__, | / / / /
2015-06-09T21:03:41.637612+00:00 app[web.1]: \\/ ___)| |_)| | | | | || (_| | ) ) ) )
2015-06-09T21:03:41.637693+00:00 app[web.1]: =========|_|==============|___/=/_/_/_/
2015-06-09T21:03:41.641123+00:00 app[web.1]: 
2015-06-09T21:03:41.641085+00:00 app[web.1]: :: Spring Boot ::    (v1.2.3.RELEASE)
2015-06-09T21:04:03.066389+00:00 app[web.1]: ERROR org.apache.catalina.core.ContainerBase - A child container failed during start
2015-06-09T21:04:03.066397+00:00 app[web.1]: java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Tomcat].StandardHost[localhost].StandardContext[]]
2015-06-09T21:04:03.066399+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066401+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:192) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066403+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.ContainerBase.startInternal(ContainerBase.java:1123) ~[webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066404+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.StandardHost.startInternal(StandardHost.java:800) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066406+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066408+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1559) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066409+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1549) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066411+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066413+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066414+00:00 app[web.1]:  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066417+00:00 app[web.1]:  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) [na:1.8.0_40-'cedar14']
2015-06-09T21:04:03.066419+00:00 app[web.1]: Caused by: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component [StandardEngine[Tomcat].StandardHost[localhost].StandardContext[]]
2015-06-09T21:04:03.066420+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:154) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066422+00:00 app[web.1]:  ... 6 common frames omitted
2015-06-09T21:04:03.066424+00:00 app[web.1]: Caused by: java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.ServletContext.getVirtualServerName()Ljava/lang/String;
2015-06-09T21:04:03.066425+00:00 app[web.1]:  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsServerContainer.<init>(WsServerContainer.java:147) ~[tomcat-embed-websocket-8.0.20.jar:8.0.20]
2015-06-09T21:04:03.066427+00:00 app[web.1]:  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsSci.init(WsSci.java:131) ~[tomcat-embed-websocket-8.0.20.jar:8.0.20]
2015-06-09T21:04:03.066429+00:00 app[web.1]:  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsSci.onStartup(WsSci.java:47) ~[tomcat-embed-websocket-8.0.20.jar:8.0.20]
2015-06-09T21:04:03.066431+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5274) ~[webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066432+00:00 app[web.1]:  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:150) [webapp-runner.jar:na]
2015-06-09T21:04:03.066434+00:00 app[web.1]:  ... 6 common frames omitted

Var det noen som lykkes på distribusjon av en Grails 3 app på Heroku? En trinnvis metode ville være uvurderlig.

Publisert på 09/06/2015 klokken 20:16
bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Selv om jeg ikke er en Grails ekspert, dette ser for meg ut som en versjon konflikt servlet API jar. Metoden ServletContext.getVirtualServerNameer kun tilgjengelig siden servlet API 3.1, men det ser ut som en eldre versjon av denne krukken er på klassebane og skjuler en trolig prpvided av Tomcat. Prøve, enten for å fjerne en eksplisitt referanse til servlet-api.jar fra klassebanen eller for å angi dens omfang til "levert" (hvis aktuelt).

Svarte 09/06/2015 kl. 20:35
kilden bruker

stemmer
3

 1. Det ser ut til at du har en avhengighet som ønsker å bruke web sockets. Avhengigheten er nødvendig med en innebygd hannkatt 8 WebSocket bibliotek. Den web app løper glasset ned i bloggen er Tomcat 7 kanskje prøve å laste ned M1 utgivelse for 8.0.18

http://search.maven.org/#artifactdetails%7Ccom.github.jsimone%7Cwebapp-runner%7C8.0.18.0-M1%7Cjar


 1. Globalt dataSourceeiendom forårsaker Postgres driver å unnlate å laste. Fjern følgende linjer i grails-app/conf/application.yml:

  -dataSource:
  -  pooled: true
  -  jmxExport: true
  -  driverClassName: org.h2.Driver
  -  username: sa
  -  password:
  

PR: https://github.com/davydotcom/grails3-on-heroku/commit/8593e846efbd79804d9013db1b8b8f0e73cf9629

Svarte 09/06/2015 kl. 21:55
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more