playframework finner ikke conf fil i produksjon

stemmer
13

Jeg bruker lek 2.3.1 med hikaricp.

activator runfungerer fint. Men når jeg kjøre frittstående applikasjon, viser det en feil som ikke kan finne datakilden.

java.lang.IllegalArgumentException: one of either dataSource or dataSourceClassName must be specified
at com.zaxxer.hikari.HikariConfig.validate(HikariConfig.java:683)
at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.<init>(HikariDataSource.java:75)
....

Så jeg lage confkatalog i %APP_HOME/binog flytte hikaricp.propertiestil %APP_HOME/bin/conffra %APP_HOME/conf, så til slutt det fungerer!

Hvordan kan jeg fikse dette problemet?

[OPPDATERT]

application.conf

dbplugin=disabled
db.default.hikaricp.file=conf/hikaricp.properties
ebean.default=models.*

hikaricp.properties

driverClassName=org.sqlite.JDBC
jdbcUrl=jdbc:sqlite:lina.db

connectionInitSql=SELECT 1
connectionTestQuery=SELECT 1

# 15 minutes
maxLifetime=900000
# 5 minutes
idleTimeout=300000

maximumPoolSize=20
minimumIdle=5
Publisert på 11/11/2014 klokken 05:11
bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more