Sum synes å doble / triple teller når venstre sammen to tabeller

stemmer
0

I prøver for å sammenføye to tabeller (lager- og salgs) på et identifikasjonsnummer, og summen av mengden av varer på lager, beholdningsverdi, og salgsverdi / volum. Dette er gruppert etter delenummer.

Her er hva jeg gjør:

`select inv.[num]
, sum(inv.[Value]) as [Inventory Value]
, sum(inv.[qty]) as [Inventory Qty]
, sum(sales.[Value]) as [Sales Value]
, sum(sales.[qty]) as [Sales qty]
from Inv
left join sales
on inv.[num]=sales.[num]
group by inv.[num]`

Beholdningen summering er omtrent 50x for stor, salg ca 3 eller 4 ganger for stor. Hvordan kan jeg holde fra over summere?

Publisert på 22/07/2014 klokken 14:35
bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Ved bruk group bymed joins som er mange-til-en eller mange-til-mange, bør du først samle tiltakene og bli med på dimensjonene.

select
  inv_agg.inv_num as 'Inventory Number'
  ,inv_agg.inv_value as 'Inventory Value'
  ,inv_agg.inv_qty as 'Inventory Qty'
  ,sales_agg.sales_value as 'Sales Value'
  ,sales_agg.sales_qty as 'Sales Qty'
from (select 
    inv.num as inv_num
    ,sum(inv.Value) as inv_value
    ,sum(inv.qty) as inv_qty
  from inv
  group by inv.num) inv_agg
left join (select
    sales.num sales_num
    ,sum(sales.Value) as sales_value
    ,sum(sales.qty) as sales_qty
  from sales
  group by sales.num) sales_agg
on inv_agg.inv_num = sales_agg.sales_num

Eller, med CTE s

with inv_agg as (select 
    inv.num as inv_num
    ,sum(inv.Value) as inv_value
    ,sum(inv.qty) as inv_qty
  from inv
  group by inv.num),
sales_agg as (select
    sales.num sales_num
    ,sum(sales.Value) as sales_value
    ,sum(sales.qty) as sales_qty
  from sales
  group by sales.num)
select
  inv_agg.inv_num as 'Inventory Number'
  ,inv_agg.inv_value as 'Inventory Value'
  ,inv_agg.inv_qty as 'Inventory Qty'
  ,sales_agg.sales_value as 'Sales Value'
  ,sales_agg.sales_qty as 'Sales Qty'
from inv_agg left join sales_agg
  on inv_agg.inv_num = sales_agg.sales_num
Svarte 03/04/2015 kl. 03:11
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more