Python liste forståelse i Ruby

stemmer
0

Jeg vet ikke du skal kalle dette, her er hva jeg gjør i Python 2.7:

>>> 6C 7C 8C 9C TC.split()
['6C', '7C', '8C', '9C', 'TC']

>>> cards = 6C 7C 8C 9C TC.split()

>>> [r for r, s in cards]
['6', '7', '8', '9', 'T']

Hvis jeg bruker Ruby:

>6C 7C 8C 9C TC.split
=> [6C, 7C, 8C, 9C, TC]

> cards = 6C 7C 8C 9C TC.split

> ????????????

Spørsmålet mitt ligger i den ????????????delen. Takk

Publisert på 12/05/2014 klokken 10:33
bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Bruk collecteller map:

cards.collect { |c| c[0] }
cards.collect(&:chop)

cards.map { |c| c[0] }
cards.map(&:chop)
Svarte 12/05/2014 kl. 10:34
kilden bruker

stemmer
1

Hva med denne?

2.1.0 :014 > s = "6C 7C 8C 9C TC"
 => "6C 7C 8C 9C TC" 
2.1.0 :015 > s.scan(/\w(?=\w+)/)
 => ["6", "7", "8", "9", "T"] 
2.1.0 :016 > 

Merk: Regex kan forbedres i henhold til behovet. Men dette er en idé, som kan brukes tror jeg.

Svarte 12/05/2014 kl. 10:43
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more