Hvordan Åpne HTML-fil ved hjelp av Java?

stemmer
50

Jeg prøver å åpne HTML-fil fra lokale (I mitt system) med Java-program. Jeg prøvde noen av programmet fikk gjennom stakkoverflyt, men det fungerer ikke så mye.

For EG: Jeg har denne lille HTML-fil.

<html>
 <head> 
  Test Application
 </head>
 <body>
   This is test application
 </body>
</html>

Min Java-kode:

Runtime rTime = Runtime.getRuntime();
String url = D:/hi.html;
String browser = C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe ;
Process pc = rTime.exec(browser + url);
pc.waitFor();

Enhver løsning eller tips verdsatt.

Publisert på 11/12/2013 klokken 08:05
bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
37

Jeg foretrekker å bruke standard nettleser

File htmlFile = new File(url);
Desktop.getDesktop().browse(htmlFile.toURI());
Svarte 11/12/2013 kl. 08:06
kilden bruker

stemmer
5

Her er koden for en metode som ikke klarer elegant.

Merk at strengen kan være stedet for en htmlfil.

/**
* If possible this method opens the default browser to the specified web page.
* If not it notifies the user of webpage's url so that they may access it
* manually.
* 
* @param url
*      - this can be in the form of a web address (http://www.mywebsite.com)
*      or a path to an html file or SVG image file e.t.c 
*/
public static void openInBrowser(String url)
{
  try
    {
      URI uri = new URL(url).toURI();
      Desktop desktop = Desktop.isDesktopSupported() ? Desktop.getDesktop() : null;
      if (desktop != null && desktop.isSupported(Desktop.Action.BROWSE))
        desktop.browse(uri);
    }
  catch (Exception e)
    {
      /*
       * I know this is bad practice 
       * but we don't want to do anything clever for a specific error
       */
      e.printStackTrace();

      // Copy URL to the clipboard so the user can paste it into their browser
      StringSelection stringSelection = new StringSelection(url);
      Clipboard clpbrd = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      clpbrd.setContents(stringSelection, null);
      // Notify the user of the failure
      WindowTools.informationWindow("This program just tried to open a webpage." + "\n"
        + "The URL has been copied to your clipboard, simply paste into your browser to access.",
          "Webpage: " + url);
    }
}
Svarte 07/09/2014 kl. 17:01
kilden bruker

stemmer
0
URI oURL = new URI(url);
Desktop.getDesktop().browse(oURL);

Bortsett fra det, må du kontrollere at filen er allerede åpnet i ønsket nettleser. Sjekk ikonet på filen, hvis det viser som en tekstfil, du har kanskje allerede åpnet med tekstfil. Så endre standardprogrammet til ønsket program.

Svarte 31/10/2017 kl. 11:42
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more