MySQL / PHP Bare Retur ett resultat

stemmer
0

Jeg har sett noen temaer som dette, så jeg vil gjerne si unnskyld først, men ingen av løsningene som er gitt i disse emnene fikset mitt problem.

Jeg prøver å lage en dynamisk navigasjonsmeny ved hjelp av PHP og MySQL, jeg har flere innganger i databasen som dummy tekst, men for noen grunn det bare ønsker å vise ett resultat ..

Her er min kode:

<?php 
require_once(../includes/connect.php);
include(../includes/header.php);
include(../includes/functions.php); 
?>
  <div id=content>
    <table id=table>
      <tr>
        <td id=nav>
          <ul class=info>
            <?php 
              $result = mysql_query(SELECT * FROM information LIMIT 10, $connection);

              while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){
                echo <li>{$row[menu]}</li>;
              $result = mysql_query(SELECT * FROM pages WHERE information_id ={$row[id]} LIMIT 10, $connection);
                echo <ul class=\pages\>;
              while ($row = mysql_fetch_assoc($result)){
                echo <li>{$row[menu]}</li>;
              }
                echo </ul>;
              }
            ?>
          </ul>
        </td>
        <td id=main>
          <h2>Main Content</h2>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <?php 
  include(../includes/footer.php); 
  ?>

</body>
</html>

Dont hate fordi det er tabeller i her lol, det er ikke for offentlig bruk, og jeg skal konvertere den til nett når jeg får alt satt opp og fungerer. Jeg er ikke en 'proff' php-programmerer så fint!

Publisert på 21/10/2013 klokken 15:33
bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Jeg tror problemet er her ..

din presser datasett til de samme variablene to ganger ....

gjøre første spørring og presse til $ resultat. igjen gjøre et annet søk og presse datasett til samme var $ resultat.

prøver å skyve det å skille variabel

 $result1 = mysql_query("SELECT * FROM pages WHERE information_id ={$row['id']} LIMIT 10", $connection);
              echo "<ul class=\"pages\">";
            while ($row1 = mysql_fetch_assoc($result)){
              echo "<li>{$row1["menu"]}</li>";
            }
Svarte 21/10/2013 kl. 15:39
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more