Lese .txt-fil til utvalg Javascript / jQuery

stemmer
9

Jeg prøver å lese en fil (lagret på webserveren) i en matrise. Når jeg skriver ut matrisen jeg for tiden får udefinert. Her er koden im bruker:

var cardRules = new Array;
  $.get('UserFile.txt', function(data){
      var array = data.split('\n');
      console.log(cardRules);
    });

Eventuelle hjelpe ville være verdsatt!

Publisert på 19/02/2013 klokken 20:42
bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
0
var cardRules = new Array();
  $.get('UserFile.txt', function(data){
      cardRules = data.split('\n');
      console.log(cardRules);
    });
Svarte 19/02/2013 kl. 20:46
kilden bruker

stemmer
2

The 'cardRules' variabel aldri blir befolket med array data. I stedet for å var array = data.split('\n'); bare bruke cardRules = data.split('\n');

Svarte 19/02/2013 kl. 20:49
kilden bruker

stemmer
0

Prøv fulle url i stedet for bare relativ linking

http://yoursite.com/yourfilelocation/yourfile.txt

$.get('http://yoursite.com/yourfilelocation/yourfile.txt', function(data){ var cardRules = data.split('\n'); console.log(cardRules); });

Svarte 12/01/2017 kl. 03:36
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more