Siste spørsmål

stemmer
3
svar
1
visninger
315
Google Places api kvote, er det per bruker av app eller per app generelt?
Jeg ønsket å vite om gratis kvote tilgjengelig for google steder api er per bruker av programmet eller per app som helhet (hele brukerbasen)?

Hvis dette virker dumt jeg beklager. vennligst ikke markere meg ned. jeg er en første gang utvikler. ... ►►►
Publisert på 04/03/2014 klokken 04:02
bruker AceN
stemmer
35
svar
4
visninger
706
Sende en ordnet liste til en server
Å lære meg Javascript, jeg prøver å lage en nettside som gir brukerne en liste over elementer (f.eks mat), ber dem om å sortere disse matvarene fra favoritt til minst favoritt, og sende data når de er ferdige. Ved hjelp av jQuery sortables virker som en god måte å gjøre dette. Men jeg er ikke sikker på hvordan data innsending skal skje.

Her er hva jeg tenker. Hver av disse matvarer ville være i en div som dette:

<div id="sortable">
<div id="1" class="foods">Pizza</div>
<div id ... ►►►
Publisert på 22/02/2009 klokken 18:41
bruker RexE
stemmer
18
svar
1
visninger
5k
Hvordan går jeg en parameter til en kontroller handling innenfor et Laravel pakke?
Innenfor en Laravel pakke jeg gjort, vil jeg ønsker å redirigere brukeren til en styreenhet handling som krever en parameter (innenfor samme pakke).

Controller:

public function postMatchItem(Request $request, $id)
{
$this->validate($request, [
'item_match' => 'required|numeric|exists:item,id',
]);

$spot_buy_item = SpotBuyItem::find($id);

$item = Item::find($request->input('item_match'));

$price = $item->getPrice();

$spot_buy_item_response = new SpotBuyItemRe ... ►►►
Publisert på 28/01/2016 klokken 18:28
bruker Alec Walczak
stemmer
27
svar
3
visninger
775
I hvilke situasjoner er det bedre å bruke json_encode () enn å bruke serialize ()?
Det er omtrent alt jeg trenger å spørre. Sjekket PHP manualen og så en bruker innlegg sier at serialize er 45-90% lavere enn json_encode (han kjørte noen benchmarks). Men hvordan "slow" er treg? Jeg kan finne en masse "versus" ting viltvoksende rundt, men ingen av dem en nybegynner som meg kan forholde seg til.

Jeg skrev et script som kodet en rekke i JSON og en annen til å dekode det. Jeg gjorde samme med serialize. Obviuously som ikke vil fortelle meg noen vesentlige forskjeller mellom dem. ... ►►►
Publisert på 21/09/2009 klokken 01:50
bruker yretuta
stemmer
18
svar
1
visninger
90
Hvordan legge til utvidListView er barn elementet uten dupliserte objektet data listheader
Jeg har et problem i Android. Jeg har en liste. For eksempel heter liste; ListModel har en id, navn ..

Og min data er,

list.get(0).getName(); // name = A
list.get(0).getId(); // id = 1
list.get(1).getName(); // name = B
list.get(1).getId(); // id = 2
list.get(2).getName(); // name = C
list.get(2).getId(); // id = 3
list.get(3).getName(); // name = A
list.get(3).getId(); // id = 4
list.get(4).getName(); // name = B
list.get(4).getId(); // id = 5


Så jeg ønsker å bruke disse dataene i expandableListView i ... ►►►
Publisert på 23/09/2016 klokken 09:35
bruker fatih koçak
stemmer
33
svar
2
visninger
175
hva betyr stable og køer se i programmering?
hva betyr stable og køer se på programmering som Java, Javascript, PHP etc ... ►►►
Publisert på 19/02/2013 klokken 05:24
bruker Abdul Raziq
stemmer
14
svar
1
visninger
136
Beste praksis for å modifisere samling attributter funksjonelt
Jeg er nysgjerrig hvordan du går om å implementere en klasse som adlyder strenge funksjonelle programmerings regler.

For eksempel, hvis jeg har en klasse som har to attributter, og jeg har en metode som endrer dem, hvordan skulle jeg gå om du gjør det? Attributtene vil være private vals, og metoden må returnere en ny forekomst av attributtet hver gang den endrer den. Dette er greit, bortsett fra jeg ønsker å holde det inneholdt, noe som betyr at jeg trenger en måte å sette val.

Hva ville være den beste må ... ►►►
Publisert på 27/07/2014 klokken 16:27
bruker user3789100
stemmer
30
svar
1
visninger
68
SQL-spørring resultat må summeres
koden er

select customerid, count(campaignid) as T, Convert (varchar, CreatedOn,23) from customerbenefits
where campaignid='6EDBB808-1A91-4B1D-BE1D-27EF15C5D4C7'
and createdon between '2019-09-01' and '2019-10-01'
group by customerid,CreatedOn
having count(campaignid)>1
order by createdon desc


resultatet er

-- id / count /time
--18655680-3B5E-4001-1984-00000000 / 12 /2019-09-30
--18655680-3B5E-4001-1984-00000000 / 7 / 2019-09-30
--1 ... ►►►
Publisert på 07/10/2019 klokken 12:59
bruker lewisatep
stemmer
3
svar
1
visninger
106
Sett medlemmer som datatype i Constructor Avhengig Parameter
Jeg har en klasse med en enum verdi som en parameter. Den har et medlem m_ConsistencyErrorssom er en std::set. Jeg ønsker å sette den type dette element ved konstruksjonen avhengig av verdien av den parameter enum.


hvis TestType verdi er MSG123_CONSISTENCY_TESTjeg ønsker m_ConsistencyErrors å være av typenstd::set<EnMsg123Param>

hvis TestType verdi er MSG5_CONSISTENCY_TESTjeg ønsker m_ConsistencyErrors å være av typenstd::set<EnMsg5Param>


Er det en ren måte å oppnå dette, eller bør je ... ►►►
Publisert på 14/02/2019 klokken 14:53
bruker Rick Pat
stemmer
21
svar
3
visninger
107
hvordan å presse ett element i array med 15 gjenstander
var array1 = [{
"candidateId": 57,
"firstName": "Sumit",
"lastName": "Kumar Gupta",
"displayName": "Sumit1",
"locked": false,
"photoId": -1,
"resumeId": -1,
"experience": " 6 Months",
"email": "[email protected]",
"mobile": "+91.8100688592",
"prefferedLocation": [
"Bangalore"
],
"currentEmployer": [

],
"skills": [{
"skillName": "JAVA",
"level": "advanced",
"candidateRating": "5",
"rating": 0
}],
"viewed": true,
"nextStates": [{
"state": "Approach"
... ►►►
Publisert på 29/05/2018 klokken 12:20
bruker Nicoleta Wilskon
stemmer
40
svar
1
visninger
188
Hvordan kan jeg få resultatet dersom ordet feil eller skrivefeil eller gresk ord få engelsk resultat
Hvordan kan jeg få resultatet dersom ordet feil eller skrivefeil eller greske ordet skriv få engelsk resultat eksempel:
i mitt nettsted jeg ønsker å søke "jeans" eller "Jenz" få samme resultat sin en enkle eksempler min største bekymring hvis brukeren skriver inn samme betydning ord eller galt gresk ord, men siden min utvikle seg i engelsk format hvordan kan dette ordet søk

kan noen gi meg anelse om hvordan jeg får løsningen på dette problemet nettstedet mitt i Laravel 5.2 ... ►►►
Publisert på 11/02/2017 klokken 11:15
bruker Jackson
stemmer
46
svar
1
visninger
1k
Å finne den nærmeste, forrige element med spesifikke data attributt jquery
Dette har vært problema meg de gått noen timer nå.

Jeg har en tabell. Innenfor denne tabellen jeg leter etter den nærmeste, tabellen rad med en bestemt data attributt. Jeg gjør dette søket rett etter en vellykket bruk av jQuery sorterbar. Jeg har prøvd nesten alt, og det kommer alltid opp med feil ting.

Her er hva jeg bruker

var newIndex = ui.item.index();
var menuLevel = parseInt($("#menu-table").find("[data-menu-nesting='" + newIndex + "']").attr("data-menu-level"));
var menuId = $("#menu-table").find( ... ►►►
Publisert på 29/10/2013 klokken 05:35
bruker Josh Woelfel
stemmer
33
svar
2
visninger
1k
.htaccess "Tillat fra env" deaktiverer SSLRequire
Ved hjelp av Apache, tvinger jeg HTTPS på en mappe:

SSLOptions +StrictRequire
SSLRequireSSL
SSLRequire %{HTTP_HOST} eq "www.example.com"
ErrorDocument 403 https://www.example.com/admin/


og jeg beskytte mappen bruker Apache AuthBasic:

AuthType Basic
AuthName "Administration"
AuthUserFile /path/to/my/.htpasswd
Require valid-user
Satisfy all


Som dette, blir passordet alltid sendt over HTTPS. Det fungerer bra, men da jeg prøvde å deaktivere autentisering for en enkelt URL:

SetEnvIf Request_URI "crm/index ... ►►►
Publisert på 12/08/2012 klokken 20:27
bruker Andreas Schwarz
stemmer
46
svar
3
visninger
113
Hvordan formaterer denne teksten? java
Så her er problemet. Slå en tekstfil inn i riktig formatering. Poenget med problemet er at jeg må lese en fil, en tekstfil som inneholder kode i denne tekstfilen. Koden i som har forferdelig formatering. Formater problemet er at når det er en klammeparentes som dette {, er neste linje ikke 4 plasser til høyre, det er bare alle til helt til venstre. Som dette:

while (blah blah blah) {
sysout(blahblahblah);


Når det skal være dette:

while (blah blah blah) {
sysout(blahblahblah);


Og det er ingen an ... ►►►
Publisert på 29/02/2016 klokken 23:04
bruker Display Name
stemmer
16
svar
2
visninger
2k
gjøre git log --graph --Alle vise gjeldende plassering som hg Glôg gjør
Hvordan kan jeg gjøre git vise min nåværende node i loggen grafen? git log --graph --all markerer alle nodene likt med *, men jeg er vant til Mercurial hvor hg Glôg visuelt skiller min strømnode ved å fremstille den med @. Dette er spesielt nyttig etter git hente (aka hg pull), da min nåværende node ikke nødvendigvis vil være på toppen.

Foreløpig har jeg finne ut min nåværende node hasj og deretter jakte gjennom produksjon av grafen loggen. Finnes det en bedre måte?

PS - Jeg er i en ikke-grafisk miljø ... ►►►
Publisert på 15/11/2011 klokken 10:12
bruker Magnus
stemmer
30
svar
3
visninger
1k
Tycho setter "p2" -mappen i produktet med eclipse-depot og Tycho-p2-direktør-plugin plugins
Jeg endret Tycho + Maven build (RCP programmet) for å bruke Tycho 0,13 og eclipse-depot pluss Tycho-p2-regissør-plugin (i stedet for min gamle "eclipse-programmet" i Tycho 0,10). Jeg klarte å få bygge fungerer (produsere ZIP-filer), men de er 2 ganger større enn de pleide å være. Jeg ser Tycho legger mye ekstra ting min Produktet behøver ikke: 1) "p2" -mappen på rotnivå - 35 Mb. 2) en masse unyttige plugins, som

plugins/org.eclipse.jdt.debug_3.6.1.v20100715_r361
plugins/org.eclipse.pde.build_3.6.2.R36x_201 ... ►►►
Publisert på 20/12/2011 klokken 21:24
bruker Alex
stemmer
20
svar
1
visninger
91
CNContactPickerViewController validering for mobilnummer i iOS Swift
Jeg har brukt CNContactPickerViewController å aktivere brukeren å velge en kontakt fra kontaktlisten som er lagret på telefonen. Jeg bruker kontakt navn og nummer ved hjelp CNContactPicker delegat metoder. Kode som nedenfor

func contactPicker(_ picker: CNContactPickerViewController, didSelect contact: CNContact) {
// You can fetch selected name and number in the following way

// user name
let userName: String = "\(contact.givenName) \(contact.familyName)"

// user phone number
let ... ►►►
Publisert på 05/09/2019 klokken 06:40
bruker PersianBlue
stemmer
66
svar
4
visninger
9k
Repository Mønster: hvordan Lazy Load? eller, skal jeg dele dette Aggregate?
Jeg har et domene modell som har konseptet med en redaktør og en Project.

En Editor eier en rekke prosjekter, og prosjektet har ikke bare redaktør eier, men også en rekke Editor medlemmer. Derfor har en redaktør også en rekke "sluttet" Prosjekter.

Jeg tar en DDD tilnærming til modellering dette og bruke Repository mønster for utholdenhet. Men jeg ikke Grok mønsteret godt nok ennå til å finne ut hvordan jeg skulle gjøre dette.

Jeg jobber på en forutsetning om at redaktør og prosjektleder er potensielt i s ... ►►►
Publisert på 19/01/2009 klokken 14:10
bruker Giraffe
stemmer
29
svar
1
visninger
119
Hvordan å analysere en nøkkelverdi nestet i en annen tast hvis navn ikke er kjent i python?
Jeg ønsker å få tilgang til verdien av ekstrakt nøkkel som er nestet i sidene nøkkel

{
"batchcomplete": "",
"query": {
"normalized": [
{
"from": "sample",
"to": "Sample"
}
],
"pages": {
"23895873": {
"pageid": 23895873,
"ns": 0,
"title": "Sample",
"extract": "<p><b>Sample</b> or <b>samples</b> may refer to:</p&g ... ►►►
Publisert på 28/03/2016 klokken 16:59
bruker brainst
stemmer
26
svar
2
visninger
568
hvordan kan jeg vite det fysiske stien fra valgte filen (fileupload bootstrap)
Jeg er å lage en web-applikasjon i MVC, har jeg et syn der jeg velge en fil fra min pc katalogen (som opendialog form i Windows-programmer), bootstrap's fileupload får filnavnet, men jeg ønsker å vite hans fysiske bane til. Fordi jeg ønsker å lagre den i min database (hvor filen kommer fra).

Noen som kan hjelpe meg ??

Takk på forhånd! ... ►►►
Publisert på 02/04/2013 klokken 12:25
bruker userS
stemmer
47
svar
3
visninger
83
Merkelig filter () oppførsel på et bord
Kan noen vennligst se på min demo og fortelle meg hvorfor mobilen min ikke er å få fremhevet?

$("#tbl td.rank").filter(function () {
return $(this).text() > 30;
}).addClass('bright');


http://jsfiddle.net/qmftvxyd/6/

I utgangspunktet ønsker å markere cellen med rang> 30

Oppdatering: Endret demo lenken som klassen hadde blitt feilaktig nevnt ... ►►►
Publisert på 10/11/2014 klokken 05:06
bruker Hitz
stemmer
37
svar
1
visninger
154
Bash-skriptet fanger signal, men vent deretter på at prosesser skal avsluttes
for tiden skriver jeg et bash script som dette: foo(){
while true
do
sleep 10
done
}

bar(){
while true
do
sleep 20
done
}

foo &
bar &

wait
(Jeg vet at det ikke er noe poeng i et slikt manus, det handler bare om strukturen) Nå vil jeg legge til signalhåndtering med trap -- <doSomething> RTMIN+1 . Dette fungerer med det første. Når skriptet mottar rtmin 1-signalet, gjør det noe, men etterpå eksisterer det (med 163 exit-koden, som er nummeret på signalet som sendes). Det ... ►►►
Publisert på 30/04/2020 klokken 00:12
bruker atticus
stemmer
43
svar
3
visninger
1k
Hvordan sette et ikon på en Window
Jeg er ny her, jeg ønsker å sette et ikon på venstre side av mitt program (WPF). Jeg kopierte det i en bildemappe.! Kode:

<Window x:Class="Hotelverwaltung.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Icon="..\Fachlogik\Images\icon.png" Title="Hotelverwaltung"
Height="350" Width="525" Loaded="Window_Loaded"> ... ►►►
Publisert på 22/03/2014 klokken 11:22
bruker Plex
stemmer
7
svar
1
visninger
62
Har du problemer med sending av legitimasjon til Start-tjenesten i Powershell uten å få et ugyldig argument feil
Jeg har skript som jeg bruker i løpet av en batch-fil for å kjøre et skript for å starte tjeneste som krever at brukeren starter tjenesten til å sende inn et brukernavn og passord tjenesten krever. En tekstboks kommer opp, og jeg er i stand til å gå inn i legitimasjon.

$srvName = Get-Service | Where-Object { $_.ServiceName -like ‘myService’ }
Start-Service net -arg $srvName -Credential (Get-Credential)Out-File C:\a.txt


Men tjenestene ikke starte, og i min outfile, får jeg følgende feilmelding.

CategoryI ... ►►►
Publisert på 01/08/2018 klokken 16:48
bruker user2049142
stemmer
9
svar
3
visninger
16k
Lese .txt-fil til utvalg Javascript / jQuery
Jeg prøver å lese en fil (lagret på webserveren) i en matrise. Når jeg skriver ut matrisen jeg for tiden får "udefinert". Her er koden im bruker:

var cardRules = new Array;
$.get('UserFile.txt', function(data){
var array = data.split('\n');
console.log(cardRules);
});


Eventuelle hjelpe ville være verdsatt! ... ►►►
Publisert på 19/02/2013 klokken 20:42
bruker spogebob92
stemmer
16
svar
2
visninger
1k
hvordan å lage en kringkastingsmottaker fangst (meny, volum, hjem .......) klikk knappen?
Jeg vil at min kringkasting mottaker for å kunne påberopes ved å klikke på (meny, volum eller andre mulige knappen).

Er det mulig?? Vennligst hjelp meg

hilsen ... ►►►
Publisert på 25/09/2013 klokken 17:44
bruker Yousif
stemmer
2
svar
1
visninger
193
Hvordan oppdaterer en side i en bestemt måned. JS
Jeg har en funksjon som oppdaterer siden min på et bestemt tidspunkt og dag, men hvordan kan jeg oppdatere bare på en bestemt måned og dato på et bestemt tidspunkt? Grunnen til at jeg ønsker å gjøre dette er fordi min nettside sjekker for oppdateringer om fotball overføringer som bare foregår på bestemte måneder.

Her er min funksjon å oppdatere viss tid på en dag

function refreshAt(hours, minutes, seconds, day) {
var now = new Date();
var then = new Date();
var dayUTC = new Date();

if(day ... ►►►
Publisert på 30/01/2014 klokken 16:00
bruker user3210416
stemmer
48
svar
1
visninger
81
Apache Ignite vedvare til disk
Er det noen enkel måte i Ignite å vedvare til disk etter at Ignite serverne er oppe og går og fylt på med data?

Jeg har sett https://apacheignite.readme.io/docs/distributed-persistent-store#section-usage men det virker som du trenger for å forsyne XML eiendom ved oppstart av Ignite topologi for å vedvare til disk. ... ►►►
Publisert på 08/01/2018 klokken 12:47
bruker and_apo
stemmer
22
svar
1
visninger
5k
Hvordan lage scroll tabpanel i ExtJS 4.1?
Jeg opprettet en tabpanel i et vindu. Jeg kunne bruke autoScroll:truemed vinduet, men ikke med tabpanel. Jeg trenger det til å fungere med tabpanel så når jeg ruller nedover, vil listen over faner ikke gå opp og forsvinner.

Tabpanel:

var sections = Ext.createWidget('tabpanel', {
id: 'mytabpanel',
title: 'UM',
activeTab: 3,
closable: true,
autoScroll: true, // not working
//defaults:{ autoScroll:true }, //not working

items: [
{


Vindu (tabpanel beholder):

var window = n ... ►►►
Publisert på 17/03/2013 klokken 17:18
bruker Noon
stemmer
13
svar
1
visninger
125
min pdf-fil ikke er valgt først, bare i internet explorer
Jeg har en inngang fil for å velge PDF-filer. Etter at jeg velger PDF-filer, er åpne tekstbokser til å gi en tittel til hver pdf.

Alt fungerer som det skal i Google Chrome.

I Internet Explorer jeg har et problem at jeg ikke er i stand til å finne ut hvorfor og hvordan å løse.

Mitt problem:

I Internet Explorer når jeg velger en pdf for første gang, ingenting skjer, er det pdf ikke valgt.

Jeg må velge andre pdf, men kan være det første pdf valgt, og når jeg velger andre pdf det fungerer.

Og så begynne ... ►►►
Publisert på 09/08/2014 klokken 20:28
bruker OzzC
stemmer
13
svar
0
visninger
846
playframework finner ikke conf fil i produksjon
Jeg bruker lek 2.3.1 med hikaricp.

activator runfungerer fint. Men når jeg kjøre frittstående applikasjon, viser det en feil som ikke kan finne datakilden.

java.lang.IllegalArgumentException: one of either dataSource or dataSourceClassName must be specified
at com.zaxxer.hikari.HikariConfig.validate(HikariConfig.java:683)
at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.<init>(HikariDataSource.java:75)
....


Så jeg lage confkatalog i %APP_HOME/binog flytte hikaricp.propertiestil %APP_HOME/bin/conffra %APP_HOM ... ►►►
Publisert på 11/11/2014 klokken 05:11
bruker Paul
stemmer
42
svar
0
visninger
77
Team Foundation Server er ikke gjeldende kildekontroll plug-in. i SSMS 2017
Jeg aktivert TFS integrering i SSMS 2017 følge trinn i Stackoverflow svar
https://stackoverflow.com/a/48810141/6021502 . Men når jeg prøver å koble til kildekontroll følgende melding vises
Team Foundation Server er ikke gjeldende kildekontroll plugin SSMS 2017
, men når jeg klikker endring plugin jeg ikke kan se kildekontroll alternativ
i disse alternativene
hvordan kan jeg løse det? Takk på forhånd ... ►►►
Publisert på 02/03/2019 klokken 12:11
bruker mohammad waqas
stemmer
23
svar
1
visninger
426
Viderekoblingswebadresser i Microsoft-program registrering
I min Microsoft-program registrering, under "omdirigere webadresser", har jeg sjekket Allow Implicit flowog gitt URL, http://localhost:8080/event.

Men jeg har faktisk en dynamisk hendelse id som gjør nettadressen localhost:8080/event/{eventid}.

Så nå er jeg får en feilmelding:


Svaret adresse http://localhost:8080/student/event/59b67936d53f013a79000009ikke samsvarer med svar adresser konfigurert for programmet


Hvordan kan jeg gi en URL som vil tillate noen verdi etter eventi URL? ... ►►►
Publisert på 11/09/2017 klokken 14:34
bruker srnd
stemmer
30
svar
1
visninger
168
Powershell for å reformatere filinnholdet
Jeg har et script som får innholdet fra en fil og sjekker for sin ip. Så det er lagt til en annen tekstfil.

[System.Collections.ArrayList]$hlist1 = Get-Content -Path "C:\Timezone\Update\host.txt"
$hiplist = New-Object System.Collections.ArrayList
$hlist2 = New-Object System.Collections.ArrayList
ForEach ($h in $hlist1)
{
$hip = Resolve-DnsName $h
$hiplist.Add($hip)
}
$hiplist | Out-File "C:\Timezone\Update\hiplist.txt"


Filen som blir opprettet er som vist nedenfor:

---- ... ►►►
Publisert på 06/10/2015 klokken 10:13
bruker serverstackqns
stemmer
50
svar
1
visninger
239
Hvordan lagre verdier DB med type klasse <? strekker Vis> bruke Hibernate
I min bønne jeg har

Class<? extends View> viewClass = null;


og min Hibernate tilordningsfilen ha

<property name="viewClass" type="java.lang.Class">
<column name="menu_url_class" />
</property>


så er det å kaste

org.hibernate.HibernateException: Unable to locate named class name.class


Hjelp meg å fikse dette? ... ►►►
Publisert på 07/12/2014 klokken 10:58
bruker amicos
stemmer
40
svar
0
visninger
441
ssh inn elastisk bønnestengelen og kjøre programmet: Errno 13 Permission denied
Jeg har et spørsmål, jeg ønsker å ssh inn i min elastisk bønnestengelen og kjøre scrapyd, og den har feil:

exceptions.OSError: [Errno 13] Permission denied: 'dbs'


Kan du hjelpe meg eller gi meg noen retninger. Tusen takk!!!

Eller hvis det er metoden jeg kan skrive config filen direkte i .ebextensions / .Det ville være stor

Dette er min terminal-utgang:

[[email protected] ~]$ cd /opt/python/
[[email protected] python]$ source run/baselinenv/bin/activate
(baselinenv)[[email protected] python]$ s ... ►►►
Publisert på 25/12/2014 klokken 02:07
bruker user2492364
stemmer
30
svar
1
visninger
80
Django Filter tidsstempel data GROUP BY dag, uke, måned, år
Jeg har en django (DRF) app der jeg lagring av periodiske tidsseriedata basert på API-respons. Her er min model.py

# Model to store the Alexa API Data
class Alexa(models.Model):
created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
extra = jsonfield.JSONField(null=True)
rank = models.PositiveIntegerField(default=0, null=True)


Jeg bruker django-filtrene til søkedata basert på et område (__lte, __gte). Som /api/alexa/?created_at__lte=2020-02-14T09:15:52.329641Zreturnere alle data som er opprett ... ►►►
Publisert på 15/02/2020 klokken 08:48
bruker Shouvik Mitra
stemmer
32
svar
1
visninger
282
Motta en feil når du prøver å utføre legge migrasjon kommandoen i pakkebehandleren konsoll
Jeg trenger et annet sett med øynene til å se på dette. Følgende kode blir kjørt i Visual Studio, og når det ikke er i bruk den grønne sidepanelet viser syntaksen er riktig.

Men når jeg kjører et tillegg migrasjon i manager-konsollen, den reagerer med følgende feil.

"Ugyldig objektet gått i, ':' eller '}' forventet (817).

Det ser ut til å ta problemet med min avhengighet gjennomføringen, men jeg kan ikke finne noen forekomst av en manglende brakett eller komma.

Hvis du finner det vil jeg gjerne gi svar ... ►►►
Publisert på 22/11/2016 klokken 17:49
bruker RyeGuy
stemmer
47
svar
2
visninger
109
Vanlig uttrykk i Python 3.0 ikke samsvarer
Hvis strengen er I am Finedet gir meg ut som I.

import re
string='hello I am Fine'
print(re.search(r'[A-Z]?',string).group()) ... ►►►
Publisert på 28/12/2016 klokken 03:09
bruker Prateek Sharma
stemmer
27
svar
2
visninger
421
Hvordan å kartlegge en RDD sak klasse til LabeledPoint (etikett, taletrekkvektoren)
Hvordan å kartlegge en RDD sak klasse til LabeledPoint (etikett, taletrekkvektoren).

Dette er RDD av saken klasse eksamen (x: Double, y: Double):

Ds (1.0,6.0)

Ds (2.0,8.0)

Ds (3.0,10.0)

Ds (3.0,10.0)

ds (4.0,12.0)

Ds (5.0,14.0)

Prøvde å gjøre dette -

val parsedData = aRDD.map(row =>
new LabeledPoint(
row._1,
Vectors.dense(row._2))


Får error "verdi _1 er ikke medlem av main.scala.spark.Q1Partb.Q1.Exam" på row._1 og row._2

og dette -

val parsedData = aRDD.map{line ... ►►►
Publisert på 03/05/2017 klokken 22:53
bruker lisa
stemmer
18
svar
1
visninger
217
fullcalendar versjon 1.6 språkstøtte?
Jeg prøver å legge arabisk lang til full kalender v.16 fordi jeg har Prosjekt kjører i denne versjonen vet noen hvordan å gjennomføre det i denne versjonen? ... ►►►
Publisert på 01/09/2015 klokken 06:52
bruker user3333008
stemmer
98
svar
3
visninger
17k
Ser en slettet fil i Git
Jeg har slettet en fil med Git og deretter begått, slik at filen er ikke lenger i min arbeidskopi. Jeg ønsker å se på innholdet i denne filen, men faktisk ikke gjenopprette den. Hvordan kan jeg gjøre dette? ... ►►►
Publisert på 08/09/2009 klokken 16:11
bruker Colin Ramsay
stemmer
7
svar
1
visninger
3k
Generere HTML til PDF ved hjelp iTextSharp med bord grensen
Jeg vil legge til bunnen og toppen grensen av tabellinnhold. Jeg har bruker ItextSharp.dll. Alle stilegenskaper arbeider ved hjelp av følgende kode Men grense egenskaper virker ikke.
- Jeg prøver denne koden, men det fungerer ikke for grense egenskaper

styles.LoadTagStyle("tr", "border-bottom-color", "Yellow");
styles.LoadTagStyle("tr", "border-bottom-width", "2px");
styles.LoadStyle("topBorder", "border-top-width", "2px");
styles.LoadStyle("topBorder", "border-top-color", "#985623");


Hvis itextSharp ik ... ►►►
Publisert på 27/09/2013 klokken 05:02
bruker Jd30814
stemmer
28
svar
2
visninger
461
Etter flytting server og IP, stil og andre ressurser ikke funnet (404 feil i fele)
Jeg har flyttet en Orchard CMS nettstedet fra en vert og server til en annen vert og server. IP-adressen er åpenbart annerledes.

Alle filene er riktig kopiert og riktig html gjengis.

Men alle stiler ark produsere en 404-feil. Jeg gjentar at filene er der de skal være.

Faktisk noen annen ressurs, for eksempel bilder eller stilark produsere det samme problemet. Igjen, filene er alle på plass.

Kan noen tenke hva som kan være årsaken til dette. Ingenting har endret seg annet enn server og IP.

Jeg har en a ... ►►►
Publisert på 15/05/2013 klokken 09:16
bruker awrigley
stemmer
11
svar
2
visninger
49
Hvordan fikse "NPM ERR! Uventet slutt på JSON innspill under analyse" på Vue CLI installasjon
Jeg ønsker å installere Vue CLI. og jeg kjører dette på min Git Bash.

[email protected] MINGW64 ~
$ npm install -g @vue/cli


men å ha feil som dette:

[email protected] MINGW64 ~
$ npm install -g @vue/cli
npm ERR! Unexpected end of JSON input while parsing near '...ery":"latest","throug'

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\ECLIPSE\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-10-09T02_48_52_427Z-debug.log


jeg prøver med løsning i Stackoverflow i denne tråden he ... ►►►
Publisert på 09/10/2019 klokken 04:57
bruker Adhik Mulat
stemmer
47
svar
2
visninger
152
Foreach sløyfe i jquery
Jeg har et problem der jeg får vindusstørrelsen i jquery så looping througbh tre img elementer for å bruke bredden til inline stil på fly.

Problemet er at når foreach sløyfen drives jeg denne feil i konsollen uoppfanget Feiltype: Object [objekt Object] har ingen metode 'setAttribute'

Jeg har satt et stoppunkt i loop og anvendt setAttribute til dette , og det ser ut til å fungere fint. Jeg forstår ikke hvorfor når den går gjennom rekken det er ikke å behandle hver matrise element som et objekt, men synes å ... ►►►
Publisert på 26/07/2013 klokken 14:24
bruker serps
stemmer
31
svar
0
visninger
707
Fire treg lasting
Jeg ønsker å sette app av Fire analytics. Dette programmet fungerer, men, init lasting er treg som 13 ~ 15 andre. Men annen app er raskere enn min app. Hvordan kan fikse min app?

D / FirebaseApp: com.google.firebase.auth.FirebaseAuth er ikke knyttet. Hoppe initialisering. D / FirebaseApp: com.google.firebase.crash.FirebaseCrash er ikke knyttet. Hoppe initialisering.

Kanskje, jeg tror at denne delen problemer. Kan du hjelpe meg det. ... ►►►
Publisert på 26/07/2016 klokken 08:23
bruker dongho1596
stemmer
15
svar
1
visninger
2k
Hvordan sjekke for tom verdi for GSON element?
Jeg har en blokk av JSON data som følger: (forenklet for lesbarhet):


{"placeName":"Paris",
"sectionCode":"",
"elapsed":"FT",
"Time":"02/24/2015 17:30:00",
"Date":"02/24/2015 00:00:00",
"Score":"1 : 1",
"statusCode":6};


Jeg bruker GSON bibliotek (se https://code.google.com/p/google-gson/ ) for å behandle denne JSON i et java-program.

Problemet jeg møter er med den sectionCode attributt (det andre element i listen ovenfor). Med andre JSON blokker av data som jeg behandlingen, dette element enten ik ... ►►►
Publisert på 18/03/2015 klokken 14:09
bruker William Gordon
stemmer
36
svar
2
visninger
100
Laste opp filer til Ubuntu server ved hjelp av kolbe mislykkes med 500 Internal server error
Jeg kjører en kolbe program på en Ubuntu 18.04 system med Apache 2 og uWSGI. Når jeg prøver å laste opp filer til en katalog, mislykkes det med en 500 feilkode. Manuset er skrevet i __init__.pyog ligger på: /var/www/FlaskApp/FlaskApp/__init__.py. Katalogen for opplastede filer ligger på: /var/www/FlaskApp/FlaskApp/uploads. Manuset ser ut som følgende:

from flask import Flask, render_template, request, url_for, redirect,
send_from_directory, send_file, flash
from werkzeug.utils import secure_filename
impor ... ►►►
Publisert på 26/02/2019 klokken 21:34
bruker J.Doe.Doe
stemmer
40
svar
1
visninger
156
python, pandaer: InvalidIndexError ved opprettelse dataframe
Jeg har vært å utforske titanic datasettet . Jeg prøver å lage en
dataframesom vil ha tidene til de som overlevde Titanic synker, og de som ikke gjorde det, i to separate kolonner.

train = pd.read_csv('train.csv')
test = pd.read_csv('test.csv')
whole = pd.concat([train, test])
df = pd.DataFrame({'survived': whole['Age'][whole['Survived'] == 1],
'died': whole['Age'][whole['Survived'] == 0]})


Men jeg får denne feil


pandas.indexes.base.InvalidIndexError: Rein ... ►►►
Publisert på 28/05/2017 klokken 16:53
bruker Sounak
stemmer
27
svar
0
visninger
72
Når jeg legger desimal verdi i alltid kryptert database det viser feil
Dette er hoved Klassekode

public static void main(String[] args) {
ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("classpath:spring/applicationContext.xml");
EmployeeService employeeService = context.getBean(EmployeeService.class);
Employee emp = new Employee();
if(emp.getHdEmpId()==0) {
emp.setTxtaEmployeeAddress("abcde");
emp.setTxtEmployeeEmail("[email protected]");
... ►►►
Publisert på 18/11/2019 klokken 07:41
bruker Sumit Sharma
stemmer
42
svar
2
visninger
110
Slik tømmer bare bestemte innholdet fra skjermen?
Function Test{
while($true){
write-host "I want this to refresh every time"
Start-Sleep -Seconds 4
cls
}
}
Write-Host "I want this to be at the screen always"
Test


Er det en måte for meg å få dette gjort annet enn å sette den også inne i loop eller funksjon? I selve koden jeg ønsker å beholde noen utgang på toppen av skjermen for referanse (det kan ikke bli satt i funksjon), mens funksjonen trekker noen data og oppdateres hvert 4 sekunder. Her siden jeg bruker clsklarner det alt på skj ... ►►►
Publisert på 25/07/2016 klokken 21:15
bruker tuxebin
stemmer
46
svar
2
visninger
143
rubin på skinner filtrering pg_search_scope v2.2
Jeg er veldig nytt for Ruby on Rails og jeg trenger hjelp til å finne ut hvordan du kan endre en eksisterende db spørring. Jeg bruker gamle versjoner, som jeg ikke kan oppdatere: Ruby 2.2.3p173, og Rails 4.0.2.

Jeg ønsker å filtrere eksisterende spørringsresultatene for å fjerne poster som ikke har noen videoer. Modellhierarkiet jeg tror er: Artist, AlbumGroup, album, spor, Video.

For å klargjøre: Jeg ønsker artister som har minst ett video, fra modellen foreningen artist> AlbumGroup-> albums-> s ... ►►►
Publisert på 07/11/2017 klokken 14:20
bruker Tom Crawford
stemmer
45
svar
2
visninger
525
Pipe Broken, FIFO-fil
Jeg prøver et program å bruke FIFO-fil, men jeg får Broken rør som utgang. Her er koden -

#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<fcntl.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/stat.h>
#include<sys/types.h>
using namespace std;
int main(int argc,char *argv[])
{
int fd; //stores file descriptor returnd from open
char buf[256];
if(argc<2||argc>3)
{
cout<<"Invalid Arguments";
return 1;
}

mkfifo(argv[1],0 ... ►►►
Publisert på 16/03/2016 klokken 17:02
bruker Khacho
stemmer
15
svar
1
visninger
106
Hvilke EC2 typer ikke krever en VPC?
Jeg trenger å legge til en viss kapasitet til en gnist klynge og synes å ha kjørt inn i det øvre grense w / re som eksempel typer kan jeg benytte uten å starte en VPC.

Koden jeg har arvet å starte sa klyngen er litt av Groovy spaghetti og ser ikke ut til å være utlån seg til å innlemme en VPC for lett. Derfor er det behov for å arbeide w / out. ... ►►►
Publisert på 18/08/2016 klokken 20:57
bruker ethrbunny
stemmer
3
svar
1
visninger
819
Silex \ Route :: setPath () ikke funnet
Jeg jobber med en ny Silex prosjekt og har problemer med å montere en rute til mine Controller leverandører. Jeg har med hell gjort dette før i et annet prosjekt, men nå når jeg setter følgende ruter i app.php:

$app->mount('/', new CommonController());
$app->mount('/feeds', new FeedsController());
$app->mount('/admin', new AdminController());


Jeg får en fatal feil: Fatal error: Call to undefined method Silex\Route::setPath() in [root]/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCollect ... ►►►
Publisert på 11/03/2013 klokken 11:15
bruker Matt
stemmer
50
svar
0
visninger
656
Href verdien av HTML ankerkoden er rende rart
Jeg vil tilordne dynamisk href verdi avhengig av visse ting, er jeg ting viktig å nevne at jeg har en Master Page, url ruting og jeg tildele absolutte stier (som http://www.stackoverflow.com/questions/ .. .).

Jeg har prøvd følgende:

<a href="<%= DynamicURL%>">testing urls</a>
<asp:HyperLink runat="server" ID="hpLink">this teset brouw</asp:HyperLink>


og i koden bak

hpLink.NavigateUrl = "http://www.someurl.com/morepath/morethisngs";


Jeg har også prøvd dette

<a runat="s ... ►►►
Publisert på 15/09/2012 klokken 01:28
bruker franko_camron
stemmer
16
svar
2
visninger
1k
Oracle DBA, Unik situasjon med ORA-01017: ugyldig brukernavn / passord; pålogging benektet
Jeg møter en veldig unik situasjon her i Oracle DB.

Jeg møter "ORA-01017: ugyldig brukernavn / passord, pålogging denied" feil ved å logge inn på min Oracle brukeren ved hjelp sqlplus.

Grunnleggende informasjon om systemet:


Oracle Database 11g Enterprise Edition Slipp 11.2.0.4.0 - 64bit Production.
2 databasetjenere i klynge miljø ved hjelp av Oracle gruppering.


Vær oppmerksom på at når du bruker padde brukeren logger perfekt likevel. DB er tilgjengelig fra padde ved hjelp av tilkoblingsdetaljer logg ... ►►►
Publisert på 26/06/2017 klokken 08:24
bruker pOrinG
stemmer
32
svar
1
visninger
211
Hvordan få filstørrelsen, bilde, høyde og bredde før opplasting? i knockout fil bindende
Jeg må sjekke bildestørrelsen i kilobyte og dimensjon (høyde, bredde) Hvordan kan jeg få størrelsen på i byte? "Filstørrelse Max nådd" feilmelding skal vises. Jeg kan ikke finne ut hvordan du kan sjekke etter Dra og slipp bildeopplasting.$('#fileinput').bind('change', function() {
alert('This file size is: ' + this.files[0].size/1024/1024 + "MB");
});

$(function(){
var viewModel = {};
viewModel.fileData = ko.observable({
dataURL: ko.observable() ... ►►►
Publisert på 25/02/2018 klokken 02:34
bruker eunsang
stemmer
42
svar
0
visninger
187
Klasse / Objekt som kan lagre enten en JTextField eller JComboBox
Jeg ønsker å lage min egen klasse / objekt som kan lagre enten en JTextField eller JComboBox under samme variabel. Dette er hva jeg har så langt:

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JComponent;
import javax.swing.JTextField;

public class Parameter {

String name;
String type;
String value;
JComponent comp;

Parameter(String inName, String inType, String inValue) {

this.name = inName.trim();
this.type = inType.trim();
this.value = inValue.trim();

// Set Component Type
if ... ►►►
Publisert på 27/05/2014 klokken 09:28
bruker Cam1989
stemmer
20
svar
2
visninger
689
Session i java servlet
Jeg ønsker å gjøre det servlet program for nedenfor, "skape en servlet heter com.SessServlet.If du åpner servlet i et nytt nettleser da for første gang det skal vise 'Velkommen, Nykommer'. Når du oppdaterer samme siden det skal display'Welcome Back. Du besøker siden for <no of times you have refreshed the page>'."

`package com.SessServlet122;
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class SessServlet extends HttpServlet
{

public void service(HttpServletRequest re ... ►►►
Publisert på 15/04/2011 klokken 07:16
bruker Mohan
stemmer
30
svar
1
visninger
96
Hva er 'vending' i reagere Native?
Etter å ha lest gjennom noen av de reagerer Native docs ble jeg igjen lurer på hvor begrepet 'vend' kommer fra. Kan noen belyse etymologien av 'vend' eller om ordet kunne ha nytte av en mer ekspansiv definisjon enn den prosessuelle en gitt i docs ( dette er fra de reagerer Native iOS docs ):


Salgs en visning er enkel:


Lag grunn underklasse.
Tilsett RCT_EXPORT_MODULE () markør makro.
Implementere - (UIView *) syn metode ... ►►►
Publisert på 21/03/2016 klokken 21:06
bruker j3py
stemmer
39
svar
0
visninger
119
ajax får 404 ikke funnet når du prøver å finne data fra databasen ved hjelp av knappen og primærnøkkel
så jeg ønsker å få data fra databasen ved hjelp av knappen og primærnøkkelen som dette:

while($row = mysqli_fetch_array($query))
{
echo "<tr class = 'raw' id = 'data'>";
echo " <td><button onclick = 'gettahun(".$row['kdTahun'].")' data-dismiss='modal'>#</button></td>";
echo " <td class = 'kdTAHUN'>".$row['kdTahun']."</td>";
echo " <td class = 'TAHUN'>".$row['tahun']."</td>";
echo "</tr>";
}


og det er funksjon gettahun ()

... ►►►
Publisert på 13/12/2016 klokken 12:58
bruker Jan sebastian
stemmer
18
svar
2
visninger
365
Javascript arv uendelig løkke
Jeg oppretter denne blokken av kode i javascript:

function Shape() {}
Shape.prototype.name = "Shape";
Shape.prototype.toString = function() {
result = [];
if(this.constructor.uber) {
result[result.length] = this.constructor.uber.toString();
}
result[result.length] = this.name;
return result.join(', ');
}


function twoDShape() {};
twoDShape.prototype = new Shape();
twoDShape.prototype.constructor = twoDShape;

twoDShape.uber = twoDShape.prototype;
twoDShape.name = "twoD Shape"; ... ►►►
Publisert på 19/10/2012 klokken 06:33
bruker Lac Viet
stemmer
5
svar
2
visninger
138
Fjerne en funksjon under kompilering ved å definere det som en tom makro
I dette eksempelet kode en makro er enten bestemt eller kommen ut av programmerer for å fjerne en funksjon fra den frigjorte programvare.

#include <stdio.h>

#define MACRO //or omitted

#ifdef MACRO
void Function(const char* str)
{
printf("%s\n", str);
}

#else
#define Function(str)

#endif

int main(void)
{
Function("hello world");
getchar();
return 0;
}


Er det noe galt med dette? ... ►►►
Publisert på 06/05/2017 klokken 20:07
bruker Lucy Seal
stemmer
34
svar
2
visninger
187
Hvordan redigere / åpen eksakt celle i tabellen
bordet er fxml. Kolonner: Fornavn, Etternavn, Telefon, E-post Jeg ønsker å perfom museklikk på kolonnen E-post for å redigere eksakt Email. Følgende kode fungerer ikke riktig, alltid åpen e-post til å redigere, ikke eksakt celle

table.setOnMouseClicked(new EventHandler<javafx.scene.input.MouseEvent>() { ... ►►►
Publisert på 22/03/2016 klokken 18:53
bruker Alex As
stemmer
43
svar
5
visninger
67k
Hvordan få en liste over programmer som kjører med nohup
Jeg tilgang til en server som kjører CentOS (Linux fordeling) med en SSH-forbindelsen. Siden jeg ikke kan alltid forbli innlogget bruker jeg "nohup [kommando] &" for å kjøre mine programmer.

Jeg kunne ikke finne ut hvordan å få en liste over alle programmene jeg begynte å bruke nohup. "jobber" bare fungerer før jeg logger ut. Etter det, hvis jeg logger tilbake igjen, viser jobbene kommandoen meg ingenting, men jeg kan se i mine loggfiler som mine programmer fortsatt kjører.

Er det en måte å få en list ... ►►►
Publisert på 29/05/2013 klokken 06:37
bruker Nils De Winter
stemmer
47
svar
1
visninger
149
Hvordan du skriver inn data i eksisterende Excel-ark og lagre
Jeg prøver å legge inn data i Excel-ark. Etter inn data jeg prøver å spare Excel-fil ved hjelp av VBScript. Men det er å be "filen finnes allerede vil du erstatte".

Hvordan kan jeg skrive kode for det, ikke bør be om at pop up det bør lagre Excel-ark.

Set PinXL = CreateObject("Excel.application")
Set PinWB = PinXL.Workbook`enter code here`s.Open("C:\Maspects\Trial.xls")
Set PinWS = PinWB.Worksheets("LoginPins")
pinws.cells(2,8)=8

pinwb.save // In this statement I am facing issue ... ►►►
Publisert på 12/05/2017 klokken 13:22
bruker Madhava
stemmer
41
svar
0
visninger
204
Flere Async Forespørsler Bruke Redux thunk
Jeg har mange komponenter i søknaden min, og hver er avhengig av spesifikke data. Dataene for hver komponent oppdateres med jevne mellomrom. Så jeg i oppdrag å utføre flere async forespørsler jevne mellomrom. La oss anta forespørsler er i noen array. Siden komponentene i den søknaden kan tilsettes til eller fjernes, er dynamisk rekken av forespørsler. Ex. Hvis vi fjerner en komponent, ønsker vi å fjerne spesifikke data anmodning om at komponenten siden vi ikke trenger dataene lenger - og det tar unødvendig ... ►►►
Publisert på 19/12/2017 klokken 20:52
bruker Aerole
stemmer
42
svar
2
visninger
1k
Vis velkomstbilde én gang per økt med jQuery ... hjemmeside "blinkende" under belastning
Jeg prøver å lage en intro / splash screen vises bare én gang per økt på min hjemmeside. Jeg har det å jobbe med manuset under, men det "blinker" på hjemmesiden raskt før du kjører splash / intro på den opprinnelige nettstedet belastning (påfølgende språk laster ikke vise div som ønsket / nødvendig)

Jeg har en div med en klasse med .splash_section skjult i utgangspunktet og jeg kjører skriptet inkludert nedenfor.

Spørsmål: Finnes det en bedre måte å skrive manuset, eller rett og slett en måte å hindre hje ... ►►►
Publisert på 21/11/2015 klokken 02:01
bruker Brandon Vaughn
stemmer
19
svar
1
visninger
225
PySide QFTP satt bare å laste opp 35-40 bytes
Når jeg bruker QFTP oss sette kommando for å laste opp en fil det bare laster opp rundt 40 byte av den angitte filen. Jeg fange dataProgress signal og jeg får fremgang, men den totale størrelsen på filen er skrivebeskyttet til å være rundt 40 bytes. Er det noe galt med min kode, eller er det et problem på FTP-serveren side?

Her er min opplastingsfunksjon:

def upload(self):
filename = QFileDialog.getOpenFileName(self, 'Upload File', '.')
fname = QIODevice(filename[0])
dataname = fi ... ►►►
Publisert på 16/07/2012 klokken 15:36
bruker user1500452
stemmer
38
svar
2
visninger
184
Android: et program legges til "sett bildet som" -listen
Jeg prøver å legge til min app til "satt som" -liste, som vist i galleriet når jeg velger et bilde. Hvis brukeren åpner et bilde i galleriet, er det en knapp for set as. når brukeren trykker det, vil han få en liste. Med andre ord, hvis han ønsker å bruke det bildet i min app. Jeg har prøvd :

<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.SET_WALLPAPER" />

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>


men jeg fik ... ►►►
Publisert på 21/09/2014 klokken 20:49
bruker user3375707
stemmer
38
svar
0
visninger
162
ASP.Net validere passord med saltet hash
Så jeg har fulgt disse retningslinjene for hvordan du hasj et passord. https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/data-protection/consumer-apis/password-hashing

Jeg var i stand til hasj passordet med salt jeg lagret salt i en database, og jeg hente salt fra databasen helt fint. Hvor jeg får utløst opp er; hvis jeg forstår dette riktig hvis du hashet passord uten salt det ville komme ut samme, hvis du bruker det samme salt (fra database) med en hash det skal validere, og det kommer ut med en anne ... ►►►
Publisert på 11/01/2018 klokken 17:00
bruker William Rongholt
stemmer
23
svar
5
visninger
2k
Samtidig skriver tekst fra en Textarea til en annen Textarea
La oss si at jeg har to textareas ...

textarea 1

<textarea class="one"></textarea>


textarea 2

<textarea class="two">Hi There.</textarea>


Jeg ønsker å være i stand til å legge til tekst fra det jeg skrev i textarea en etter teksten i textarea to. For eksempel: Hvis jeg skriver "Mitt navn er Joe". i textarea vil det samtidig kopiere og skrive "Mitt navn er Joe". i textarea to etter den eksisterende "Hi There". tekst.

Resultatet ville være ...

<textarea class="2">Hi There ... ►►►
Publisert på 12/04/2012 klokken 21:42
bruker Joe
stemmer
40
svar
1
visninger
115
TSQL - den flerdelte identifikator markeringsfeil
CREATE FUNCTION [dbo].[Test] (@ID INT, @VAL INT)
RETURNS @Return TABLE (ID INT, VAL INT)
AS
BEGIN
INSERT INTO @Return
SELECT @ID, @VAL
RETURN;
END
GO
DECLARE @T1 TABLE (ID INT IDENTITY(1,1), VAL INT)
DECLARE @T2 TABLE (ID INT, VAL INT)

INSERT INTO @T1
SELECT 1
UNION ALL
SELECT 2
UNION ALL
SELECT 3
UNION ALL
SELECT 4

INSERT INTO @T2
SELECT 1,1
UNION
SELECT 2,4
UNION
SELECT 3,3

SELECT *
FROM @T1 T1
LEFT JOIN @T2 T2 ON T1.[ID] = T2.[ID]
LEFT JOIN [dbo].[Test] (1, COALESCE(T2.[VAL],T1.VAL)) T ON ... ►►►
Publisert på 14/04/2017 klokken 15:18
bruker 007
stemmer
20
svar
0
visninger
211
Påstand feilmelding i JMeter dashbordet rapport
Jeg skaper JMeter dashbordet rapport med en .jmx fil, det fungerer fint, men jeg får på respons feilkode i rapporten, ikke i stand til å få påstanden feilmelding i rapporten. ... ►►►
Publisert på 13/06/2017 klokken 08:57
bruker Chintamani Manjare
stemmer
24
svar
2
visninger
108
Vinkel - Sett en tilpasset dato i en Array
Jeg gjorde en rekke med noen egenskaper inkl dato. Men problemet er at jeg har en "nå" Date, og jeg ønsker å spesifisere en dato i Dato () som: 20/10/2018 ... Ikke i dag.

Her er koden:

articles = [
{
titre: "Mon premier Article",
contenu:
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.",
dateCreation: Date()
},
{
titre: "Mon second Article",
contenu:
"Lorem ipsum dolor si ... ►►►
Publisert på 15/05/2019 klokken 19:07
bruker TheScripterX
stemmer
48
svar
1
visninger
598
PyQt4: Databasen min viser tomme celler
Jeg bruker pyqt4 rammeverk for å gjøre noen skjermer for databaseskjemaer. Dessverre, jeg traff en ulempe mens du prøver å filtrere og vise min database ved etternavn. Anta at databasen tilkoblingen fungerer. Også anta at jeg har riktig mengde elementer i min tupleHeader siden jeg bruker samme initializeModel metode for andre metoder (som søk () -funksjonen beskrevet nedenfor, og det fungerer fint.

Jeg kaller displayet () -funksjonen og det fungerer helt greit, men når du oppretter en proxyModel fra source ... ►►►
Publisert på 08/06/2010 klokken 10:56
bruker Danny Hatt
stemmer
9
svar
1
visninger
128
nybegynner orakel oppdatering statement feil
orakel spørring:

UPDATE AIRMODEL_NETWORK_SUMMARY
SET CASES_PRODUCED = (SELECT DISTINCT PRDCTN_RUN_ACTL_CASE_QTY
FROM AIRMODEL_NETWORK_SUMMARY, HISTORY_PRODUCTION, PERIOD_TO_PROCESS
WHERE AIRMODEL_NETWORK_SUMMARY.FSCL_WK_IN_YR_NUM = HISTORY_PRODUCTION.FSCL_WK_IN_YR_NUM
AND AIRMODEL_NETWORK_SUMMARY.FSCL_YR_NUM = HISTORY_PRODUCTION.FSCL_YR_NUM
AND AIRMODEL_NETWORK_SUMMARY.LOC_ID = HISTORY_PRODUCTION.LOC_ID
... ►►►
Publisert på 02/10/2014 klokken 00:27
bruker Steve Wold
stemmer
38
svar
2
visninger
8k
Navnerom håndtering i Groovys XmlSlurper
Situasjonen:

def str = """
<foo xmlns:weird="http://localhost/">
<bar>sudo </bar>
<weird:bar>make me a sandwich!</weird:bar>
</foo>
"""
def xml = new XmlSlurper().parseText(str)
println xml.bar


Utgangen av denne tekstutdrag er

# sudo make me a sandwich!


Det virker som parser fusjonerer innholdet i <bar>og <weird:bar>.

Er dette problemet ønsket, og hvis ja, hvordan kan jeg unngå dette, og bare velge <bar>eller <weird:bar>? ... ►►►
Publisert på 29/12/2011 klokken 12:31
bruker codeporn
stemmer
2
svar
2
visninger
1k
Hvordan endre JSON strukturen skal se ut som en annen json struktur
Jeg ønsker å endre mitt JSON struktur, hvordan kan jeg gjøre det?

im får en JSON som ser slik ut:

body: {
"111111": {
"name": "exp1",
"status": 10000
},
"222222": {
"name": "exp2",
"status": 20000
},
"333333": {
"name": "exp3",
"status": 30000
}
}


men jeg trenger det i denne strukturen:

body: {
bulks: [{
"id": "111111",
"name": "exp1",
"status": 100000
}, {
"id": "222222" ... ►►►
Publisert på 25/07/2016 klokken 10:59
bruker jack miao
stemmer
50
svar
1
visninger
574
Å se protokollfeil med ln for aktivert volum inne havnearbeider
Jeg montering volum i Docker beholder, og deretter prøver å lage en symbolsk lenke til en katalog, men det gir protokollfeil. Dette Docker image / beholder jeg kjører på Windows7.

gjenstander er montert i Docker med v alternativet mens du kjører Docker.

[email protected]:/artifacts# mkdir a
[email protected]:/artifacts# mkdir b
[email protected]:/artifacts# chmod 777 a
[email protected]:/artifacts# chmod 777 b
[email protected]:/artifacts# ln -s b a
ln: failed to create symbolic link 'a/b': Protocol error ... ►►►
Publisert på 25/04/2017 klokken 23:50
bruker user5154816
stemmer
6
svar
1
visninger
1k
Nedlasting av en pdf-fil ved å konvertere html anvendelse av php
Jeg prøver å gjøre en e-handel, der brukeren klikker på linken og det vil gjøre en faktura og bør laste ned på klienten avslutter en pdf-fil av fakturaen som jeg har laget i html, er det ting jeg brukt denne koden, og det fungerte med MS Word som .doc-dokument, men jeg ønsker å gjøre det samme med pdf ikke fungerer, limt koden under

// the code to download invoice as word document, it's working
<?php
header('Content-type: application/vnd.ms-word');
header('Content-Dispositi ... ►►►
Publisert på 21/03/2014 klokken 06:09
bruker avinashizhere
stemmer
34
svar
1
visninger
250
SDL2: Er SDL_GetMouseState () tråd-safe?
Er SDL_GetMouseStatefunksjon tråd trygt?

Og i eksempelet med SDL_GetMouseStateden SDL_PumpEvents, som er kjent for å være tråd-usikre, blir brukt. Hvis SDL_GetMouseStateer tråd-safe, må jeg bruke SDL_PumpEventssom er tråd usikre med det å gjøre det som fungerer? ... ►►►
Publisert på 25/01/2016 klokken 20:20
bruker jnbrq -Canberk Sönmez
stemmer
41
svar
3
visninger
6k
Hvordan få alle parametere i express.js (post / get / etc.)
Er det en måte å komme i gang alle parametere som sendes med express.js? Jeg vet hvordan det å vite GET / POST separat, men er det en måte å få alt på en gang?

Jeg hadde ikke funnet noe om at så langt, er det nyttig å feilsøke spesielt.

Selvfølgelig req.param(key)fungerer, men jeg vil ha en liste over alle parametre, ikke å hente dem, bare se dem.

Edit : Legg Etappe:

consoleDev('Url: ' + req.method + ' ' + req.baseUrl + req._parsedUrl.href, 'debug');
consoleDev('Options: ' + JSON.stringify(options), 'de ... ►►►
Publisert på 18/02/2014 klokken 16:24
bruker Vadorequest
stemmer
8
svar
1
visninger
708
Kolonne filter fungerer ikke med rad gruppering
Når jeg integrere jQuery DataTables kolonne filter og rad gruppering , er jQuery DataTables kolonne filter ikke fungerer.

Jeg prøvde demoen , men det virker i demoen kolonne filteret også fungerer ikke. ... ►►►
Publisert på 24/09/2015 klokken 04:40
bruker moses toh
stemmer
63
svar
8
visninger
5k
Hvordan samle analytics fra Google, Twitter, YouTube, Facebook, etc
Jeg har en videoblogg som jeg ønsker å spore visse statistikk, inkludert statistikk fra Google Analytics, Twitter, YouTube, Facebook, etc.

Problemet er at de ulike statistikker er på forskjellige nettsteder, som krever ulike pålogginger, etc. Det tar lang tid å faktisk se alt. Jeg leter etter en måte å være i stand til å samle all denne informasjonen på ett sted.

Jeg har søkt mye på Google, Mashable, Delicious, etc og jeg har ikke funnet noen nettsteder som gjør hva jeg vil. Er mine søking ferdigheter dår ... ►►►
Publisert på 07/01/2010 klokken 12:10
bruker user245587
stemmer
50
svar
3
visninger
40k
Hvordan Åpne HTML-fil ved hjelp av Java?
Jeg prøver å åpne HTML-fil fra lokale (I mitt system) med Java-program. Jeg prøvde noen av programmet fikk gjennom stakkoverflyt, men det fungerer ikke så mye.

For EG: Jeg har denne lille HTML-fil.

<html>
<head>
Test Application
</head>
<body>
This is test application
</body>
</html>


Min Java-kode:

Runtime rTime = Runtime.getRuntime();
String url = "D:/hi.html";
String browser = "C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe ";
Process pc = rTime ... ►►►
Publisert på 11/12/2013 klokken 08:05
bruker Wanna Coffee
stemmer
36
svar
2
visninger
548
Kjører Grails 3 på Heroku
Jeg prøver å distribuere de mest enkle mulige Grails 3 -app på Heroku, uten å lykkes.

Den Heroku doc gir bare informasjon for å distribuere en Grails 2 app. Så jeg har fulgt den bloggen artikkel som forklarer hvordan du distribuerer en Grails tre app. Men det fører til følgende unntak:

2015-06-09T21:03:41.637499+00:00 app[web.1]: . ____ _ __ _ _
2015-06-09T21:03:41.637570+00:00 app[web.1]: ( ( )\___ | '_ | '_| | '_ \/ _` | \ \ \ \
2015-06-09T21:03:41.637651+00:00 app[web.1]: ' | ... ►►►
Publisert på 09/06/2015 klokken 20:16
bruker Stéphane Bruckert
stemmer
28
svar
0
visninger
89
Last opp en serie på skjerm bruker linux commad linjen
Jeg prøver å laste opp flere skjermbilder lagret som JPEG-bilder på skrivebordet mitt til en katalog på en linux-server ved hjelp av kommandolinjen. Etter at jeg trenger å .tar alle bildene i én fil. Jeg er på et tap som jeg er ny til Linux. Takk på forhånd. (Ubuntu)

Edit: Jeg bruker kitt til ssh til en server. ... ►►►
Publisert på 09/10/2019 klokken 03:04
bruker Danwes
stemmer
21
svar
2
visninger
137
Hvordan støtte virtuelle filer i en C # MVC hjemmeside
Jeg gjør en catch-all nettsted der brukerne kan laste opp sine egne html-koden til nettsiden så nettsiden vil vise deres hjemmeside når deres kall den spesifikke underdomene.

Html kode med vedlegg bli lastes opp til en undermappe inne i nettstedet:

SITE #1
~/sites/test1/index.html
~/sites/test1/images/logo.png

SITE #2
~/sites/test2/index.html
~/sites/test2/images/logo.png


Så du kan kalle disse filene ved hjelp av følgende nettadresser:

SITE #1
http://test1.mydomain.com/index.html
http://test1.mydomain ... ►►►
Publisert på 08/02/2018 klokken 19:48
bruker ikwillem
stemmer
49
svar
1
visninger
187
Fjær MVC-objekt som viser verdier i JSP
Jeg bruker Spring MVC, MySQL, JdbcTemplate i mitt prosjekt.

Når jeg henter data fra db ved hjelp av rullegardinlisten i JSP side

I stedet for å vise tall opp til 0-9. Det viser krypterte verdier.

Datatypen som jeg har gått her er int.

Min Controller klasse:

@RequestMapping(value="/index.htm", method = RequestMethod.GET)
public String executeSecurity(ModelMap model, Principal principal,@ModelAttribute SearchFiller searchFiller) {
List<SearchFiller> adultsList=searchFlightDao.adultsLi ... ►►►
Publisert på 15/05/2015 klokken 12:19
bruker MS Ibrahim
stemmer
17
svar
1
visninger
217
OAuthException: Ugyldig svar fra google
Så jeg kjører min Flask program fra Google Cloud skallet. I dette programmet brukeren må logge inn med sin Google-konto. I installert alle nødvendige bibliotek ved hjelp av sky skallet.

Når jeg kjører programmet i skyen skallet, etter å ha valgt google konto jeg vil logge inn i min app med, kommer denne feilen opp

flask_oauth.OAuthException
OAuthException: Invalid response from google


Alt fungerer fint hvis jeg kjører den fra lokale verten.

Enhver form for hjelp er høyt verdsatt.

PS: Dette er koden

F ... ►►►
Publisert på 17/11/2018 klokken 18:55
bruker rini saha
stemmer
16
svar
0
visninger
63
Javascript paginering endre sidetall vist
Jeg har en paginering manus for en tabell som genererer sidetall basert på hvor mange elementer er inne bordet.Bassengområdet problemet er at den viser alle sidene, for eksempel hvis det er 50 sider det ville fylle siden med 50 knapper, men jeg ville ønsker å vise bare de første 3-4 knapper da ... og etter at siste side-knappen. Jeg har prøvd å endre det, men jeg er ikke sikker på hva jeg gjør galt fordi det ikke egentlig gjør noe

$.fn.pageMe = function(opts) {
var $this = this, defaults = {
pe ... ►►►
Publisert på 27/09/2018 klokken 21:04
bruker Truica Sorin
stemmer
11
svar
0
visninger
265
PyOpenCL, hvordan du bruker eksponentiell funksjon, (OpenCL)
Jeg skriver dette OpenCL koden på Python bruke PyOpenCL som involverer eksponensiell funksjon. Men jeg vet ikke hvordan å inkludere dette biblioteket for å gjøre det arbeidet. Så i kjernen, er det rett og slett som dette for eksempel:

kernelsource = """
__kernel void forceFinder(
const int N,
__global float* datacl,
__global float* poscl,
__global float* res)
{
int i = get_global_id(0); // Global id;
if (i < N) {

res[i] = (datacl[i ] - poscl[i]) *exp(100);

}
}
"""
... ►►►
Publisert på 12/03/2016 klokken 19:12
bruker Jiajun Yang
stemmer
4
svar
1
visninger
101
Hvordan forstå Loggfila indeksen signatur?
hvis jeg har en type som dette

{[index: string]: number}


Dette betyr at tastene for min objekt kan være streng og verdien vil være nummer .

Jeg ønsket å vite om dette ordet indexhar noen betydning for eksempel, er det en forskjell mellom disse to typene

{[index: string]: number}


og

{[key: string]: number}


Det vil være flott om noen referanse kan skaffes fra docs. ... ►►►
Publisert på 03/05/2019 klokken 11:54
bruker ashish singh
stemmer
18
svar
3
visninger
1k
Opprette en aktivitetslytter i PHP, venter XML-innhold
Jeg trenger å opprette en hendelse lytteren. Jeg er en nybegynner så være snill :)

I utgangspunktet er jeg på page1.php (php-fil); Jeg vil ha inne i en løkke å gå sjekke page2.xml (xml-fil) for noen informasjon som bør bli mottatt på enkelte punkt. Enten sjekke det hele tiden, eller vente og hvert 5 minutt eller så for å se om noen informasjon har blitt mottatt der. Hver av dem fungerer for meg.

Hvis ingen info er mottatt etter noen minutter, så jeg ønsker å kjøre igjen loop (før den er mottatt), ellers, ... ►►►
Publisert på 21/12/2011 klokken 22:17
bruker Lucy Weatherford
stemmer
47
svar
2
visninger
1k
Java - (android) Gjenbruk en prosess etter tømming sin OutputStream
Jeg prøver å gjøre dette på Android:

Process p = Runtime.getRuntime().exec("sh");

DataOutputStream out = new DataOutputStream(p.getOutputStream());

out.writeBytes("something useful\n");

out.close();

p.waitFor();

out = new DataOutputStream(p.getOutputStream());

out.writeBytes("something useful\n");

out.close();

p.waitFor();


Den andre gangen jeg utføre out.writeBytes (); , Får jeg en java IOException: "Bad fil nummer". Min app har til å utføre flere innfødte programmer, men ... ►►►
Publisert på 28/08/2010 klokken 12:01
bruker Fr4gg0r
stemmer
43
svar
1
visninger
120
Python: sletter lignende objekter fra en liste ved hjelp difflib.SequenceMatcher
La oss si jeg har en liste over noen strenger, og det er visse strenger der som veldig, veldig like. Og jeg ønsker å slette disse nesten duplikater . For det, kom jeg opp med følgende kode:

from difflib import SequenceMatcher

l = ['Apple', 'Appel', 'Aple', 'Mango']
c = [l[0]]

for i in l:
count = 0
for j in c:
if SequenceMatcher(None, i, j).ratio() < 0.7:
count += 1
if count == len(c):
c.append(i)


Som synes å fungere fint, men jeg har egentlig ikke liker nested ... ►►►
Publisert på 14/12/2017 klokken 16:09
bruker A S
stemmer
44
svar
0
visninger
97
Parsing XML mottatt i en JSON objekt
Jeg har en JSON objekt som inneholder XML-innhold som en streng.

&lt;?xml version=&quot;1.0&quot; encoding=&quot;UTF-8&quot; standalone=&quot;no&quot;?&gt;&lt;serviceDescription&gt;&lt;id&gt;nitro:in-app:1fae04fd-79dd-4252-82fc-bcc6d04b8566:6a899379-5b96-4387-89ba-246d7c07ec48&lt;/id&gt;&lt;defaultLocale&gt;en&lt;/defaultLocale&gt;&lt;transportId&gt;HTTPServiceTransport&lt;/transportId&gt;&lt;name xml:lang=&quo ... ►►►
Publisert på 20/02/2018 klokken 05:33
bruker Abhishek Kothari

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more